Sołectwo Witowo

Sołectwo Witowo

Sołtys Anna Wojtkowiak

Rada Sołecka

  • Zbigniew Antkowiak
  • Radosław Chojnacki
  • Eugeniusz Karcz
  • Kazimiera Konarkowska
  • Zdzisław Maćkowiak
  • Władysław Marchwiak
  • Bożena Mizerka
  • Roman Paluszkiewicz
  • Karol Wojtyś

W skład sołectwa wchodzą wsie: Bronisław, Wiktorowo, Witowo.