Sołectwo Sulęcinek

Sołectwo Sulęcinek

Sołtys Jerzy Głowala

Rada Sołecka:

  • Krzysztof Jankowiak
  • Michał Jankowiak
  • Zofia Kaźmierska
  • Irena Oleksy
  • Krzysztof Pawłowski
  • Mariusz Poll
  • Anna Przybylska
  • Jerzy Skrobiszewski
  • Mirosław Sutuła

 

W skład sołectwa wchodzą wsie: Bogusławki, Borowo, Sulęcinek.