Organizacja

W skład Zespołu Szkół wchodzą:
  1. Gimnazjum im. Henryka Dąbrowskiego w Pięczkowie
  2. Szkoła Podstawowa im. Henryka Dąbrowskiego w Pięczkowie
  3. Przedszkole w Pięczkowie (z oddziałem dzieci 6-cio letnich i oddziałem dzieci 5-cio letnich i młodszych) wraz z Filią w Witowie (z oddziałem dzieci 5-cio letnich i młodszych)