Zmiany w meldunkach

ZMIANA W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH EWIDENCJI LUDNOŚCI

 

 

Od 1 stycznia 2013 r. tytułem ustawy z dnia 07 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012r.  poz. 1407) zniesiono niektóre zapisy dotyczące obowiązku meldunkowego.

Wprowadzono szereg ułatwień m. in.:

 

  1. wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu;

  2. wprowadzenie możliwości  dopełnienia obowiązku meldunkowego przez pełnomocnika;

  3. odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnieniu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej;

  4. zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE, obywateli państw EFTA- stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;

  5. likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;

  6. likwidację obowiązków właścicieli, dozorców i administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;

  7. wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;

  8. wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.