Wyniki głosowania

 

 

OKW Nr 1

OKW Nr 2

OKW Nr 3

OKW Nr 4

Gmina

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania

1255

1418

1636

1051

5360

Komisja otrzymała kart do głosowania

1100

1202

1403

900

4605

Nie wykorzystano kart do głosowania

518

548

655

541

2262

Liczba wyborców którym wydano karty do głosowania

582

654

748

359

2343

Głosy nieważne

1

5

4

4

14

BRAUN Grzegorz Michał

2

8

2

0

12

DUDA  Andrzej Sebastian

205

247

243

117

817

JARUBAS Adam Sebastian

9

16

15

10

50

KOMOROWSKI Bronisław Maria

226

231

260

127

844

KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard

17

20

21

13

71

KOWALSKI Marian Janusz

4

3

7

2

16

KUKIZ  Paweł Piotr

90

83

159

58

390

OGÓREK Magdalena Agnieszka

25

29

22

17

93

PALIKOT Janusz Marian

1

7

6

9

23

TANAJNO Paweł Jan

1

0

3

1

5

WILK Jacek

1

5

6

1

13