Wykonywanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015 - 2019

 Krzykosy, dnia 9 lipca 2015 r.

 

INFORMACJA

 

o rozpoczęciu prac, związanych z wykonywaniem opracowania pod nazwą

Wykonywanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015 - 2019,

w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa

 

Na podstawie pism Ministra Środowiska z dnia 22.06.2015 r., znak: DLP-I-610-29/23267/15/JŁ oraz Wojewody Wielkopolskiego z dnia 01.07.2015 r., znak: IR-VII.021.39.2015.2, i Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Z dn. 08.07.2015r. znak: OS.6164.10.2015 Wójt Gminy Krzykosy informuje o rozpoczęciu prac, związanych z wykonywaniem przez pracowników Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie (odpowiednich oddziałów) opracowania pod nazwą Wykonywanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015 - 2019.

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych.

Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia będą wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie - przez odpowiednie oddziały.

W związku z powyższym, proszę o umożliwienie pracownikom ww. przedsiębiorstwa państwowego wstępu na teren lasów (w tym także lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa) oraz założenia w nich powierzchni próbnych według zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w dniu 27 lutego 2015 r., a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

Prace terenowe, w każdym roku 5-letniego cyklu, będą wykonywane w miesiącach: czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu.