Uzupełnienie do przetargu

UWAGA!

W postępowaniu dotyczącym przetargu na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Krzykosy" zostały złożone pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami oraz modyfikacja treści SIWZ zostały opublikowane na stronie bip.krzykosy.pl w menu Przetargi.