Stan wody Warty

Stan wody Warty:

WODOWSKAZ

POZIOM WODY

W DNIU 28.02.2012 r.

Godz. 8.00

POZIOM WODY

W DNIU 29.02.2012 r.

Godz. 8.00

POZIOM

Nowa Wieś Podgórna*

330  cm

333   cm

+    3  cm

Dębno - Prom

295  cm

300  cm

+   5  cm

  
Wodowskaz główny dla gminy Krzykosy (oddalony o 18 km w górę rzeki):
  • Stan ostrzegawczy :   430 cm
  • Stan alarmowy :   480 cm

UWAGA !!!!!

W związku z topnieniem lodu na rzece możliwe są  zatory lodowe i nagłe wzrosty stanów wody w rzece Warcie.

Prosimy o zachowanie  ostrożności i unikanie przebywania w pobliżu  brzegów rzeki  Warty.

Aktualną sytuację hydrologiczną można obserwować poprzez stronę Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Link : http://wzk.poznan.uw.gov.pl/?q=node/78.

Regina Zięta
Kierownik USC