Senior na czasie

 Zapraszamy do udziału w kursach komputerowych!!!

"Senior na czasie"

Projekt skierowany jest do 140 pracowników mikro i małych przedsiębiorstw z Wielkopolski, którzy na dzień rozpoczęcia udziału w szkoleniu ukończyli 45. rok życia. Do projektu rekrutowani mogą być wyłącznie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, a także właściciele i współwłaściciele firm.
W ramach projektu przewidziano do realizacji następujące tematy szkoleń 40 godz. (5 dni po 8godz.) :

  • Podstawy obsługi komputera
  • Użytkowanie komputerów 6 godz.
  • Przetwarzanie tekstów 4 godz.
  • Arkusze kalkulacyjne 4 godz.
  • Internet dla wszystkich 8 godz.
  • Usługi w sieciach: e-mail, bankowość internetowa, aukcje 7godz.
  • Komunikatory internetowe, czat, fora 5 godz.

Przewidywany termin szkoleń: lipiec/ sierpień/ wrzesień 2011r.

Szkolenie zostanie dodatkowo wzbogacone modułem "e-learningu"  w wymiarze 28 godzin dla każdej osoby.  Łącznie każde szkolenie liczyć będzie 68 godzin zajęć.  Szkolenia zakończą się egzaminem na Międzynarodowy Certyfikat ECCC. Trener zapozna BO z obsługą komputera, teorię wesprą zajęcia praktyczne oraz kursy on-line. W e-learningu znajdą się ćwiczenia sprawdzające po określonej partii materiałów - przygotowujące BO do egzaminu. BO będą mogli skorzystać ze zdalnych konsultacji 10h/tyg. za pomocą narzędzi Platformy E-learningowej (wideokonferencji, forum, czatu), które poprowadzi ekspert ds. kształcenia zdalnego w celu wyjaśnienia wątpliwości podczas pracy z e-learningiem.

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS, BO WARTO!!!!
Projekt skierowany jest do osób zatrudnionych w mikro i małych przedsiębiorstwach, w wieku 45+, zamieszkujących woj. wielkopolskie. Szklenia bezpłatne będą odbywały się w godzinach pracy pracy (8 godz. x 5 dni = 40 godz.+ 28 godz. e-learningu, wówczas okres spędzony na szkoleniu jest zaliczany jako opłata) lub poza godzinami pracy w weekendy ( wtedy koszt szkolenia wyniesie ok 350 zł/os.). Właściciele firm mogą wziąć udział w szkoleniach jedynie w formie odpłatnej wg nowych wytycznych pomocy publicznej.
Kontakt

BIURO PROJEKTU
ul. Prusa 13/4
60-819 Poznań

tel. +48 68 45 10 888
tel. + 48 61 843 21 14
mail: email: projekty_ue@4system.com
http://www.4system.pl/komputerbezbarier/

ZAPEWNIAMY FACHOWE DORADZTWO, PROFESJONALNE SZKOLENIA,
MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT ECCC, ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU,
CATERING, MATERIAŁY SZKOLENIOWE