Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej dla osób bezdomnym

Krzykosy, dnia 27 grudnia 2011r.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej świadczonej osobom bezdomnym w 2011 roku, pn.: „Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Krzykosy wybranych form pomocy, będących zadaniami własnymi Gminy" informuję, że dokonano wybory oferty:

 

1)    nazwa oferenta:  STOWARZYSZENIE POMOCY „KRĄG";

                               63-040 Nowe Miasto nad Wartą ul. Poznańska 14

 

2)    nazwa zadania publicznego:  zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej świadczonej osobom bezdomnym - „Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Krzykosy wybranych form pomocy, będących zadaniami własnymi Gminy";    

3)    wysokość przyznanych środków publicznych: 12000,00 zł.  

WÓJT
(-) Andrzej Janicki