Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej świadczonej osobom bezdomnym w 2014 r.

Krzykosy, dnia 31 grudnia 2013r.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej świadczonej osobom bezdomnym w 2014 roku, pn.: „Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Krzykosy wybranych form pomocy, będących zadaniami własnymi Gminy" informuję, że dokonano wybory oferty:

 

1)    nazwa oferenta: STOWARZYSZENIE POMOCY „KRĄG";

      63-040 Nowe Miasto nad Wartą ul. Poznańska 14

 

2)    nazwa zadania publicznego: zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej świadczonej osobom bezdomnym - „Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Krzykosy wybranych form pomocy, będących zadaniami własnymi Gminy";

 

3)    wysokość przyznanych środków publicznych: 13 000,00 zł. 

WÓJT
(-) Andrzej Janicki