Ogłoszenie wyników konkursu na pomoc dla osób bezdomnych

Krzykosy, dnia 9 stycznia 2015 r.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej świadczonej osobom bezdomnym w 2015 roku, pn.: „Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Krzykosy wybranych form pomocy, będących zadaniami własnymi Gminy" informuję, że dokonano wybory oferty:

 

  1. nazwa oferenta:  STOWARZYSZENIE POMOCY „KRĄG"; 63-040 Nowe Miasto nad Wartą ul. Poznańska 14

  2. nazwa zadania publicznego:  zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej świadczonej osobom bezdomnym - „Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Krzykosy wybranych form pomocy, będących zadaniami własnymi Gminy";   

  3. wysokość przyznanych środków publicznych:   13 000,00 zł. 

WÓJT
(-) Andrzej Janicki