Ogłoszenie dla geodetów

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Wójt Gminy Krzykosy ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości w miejscowości Witowo oznaczonych jako działki 424/1, 424/2, 428, 429/1, 430/3, 430/4, 430/2 z drogą dojazdową stanowiącą własność Gminy Krzykosy oznaczoną numerem 421.
Termin składania ofert przedłużony do 09.09.2016 r. 

Osoby kontaktowe:

Lidia Michalak
Marcin Mańkowski
tel. 61 285 15 14 (wew. 121)
e-mail: lidia.michalak@krzykosy.pl
e-mail: marcin.mankowski@krzykosy.pl 

Sporządził: L.M.