Konsultacje dot. planów powodziowych

 Urząd Gminy Krzykosy informuje o rozpoczęciu konsultacji dot. Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

Więcej informacji dostępnych jest na poniższych stronach internetowych: