Komunikat dot. rolników

UWAGA  ROLNICY!

Niekorzystne warunki atmosferyczne panujące zimą stały się przyczyną licznych strat w uprawach ozimych. Nadchodząca wiosna wymaga od rolników podjęcia decyzji o dokonaniu przesiewów. Zwracamy jednak uwagę, że zarówno tzw. komisje klęskowe, jak i likwidatorzy z towarzystw ubezpieczeniowych muszą dokonać oceny zakresu szkód przed likwidacją uszkodzonej plantacji.

Z tego względu apelujemy do wszystkich poszkodowanych
o niezwłoczne zgłaszanie szkód do wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast
oraz do towarzystw ubezpieczeniowych
- w przypadku posiadania polisy.

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej, w obliczu szkód, które w jego ocenie posiadają wszelkie znamiona klęski informuje, że podjął już działania informujące samorządy terytorialne o obowiązujących procedurach i wystosował do Ministra Rolnictwa oraz parlamentarnych Komisji Rolnictwa apel o niezwłoczne uruchomienie wszelkich form pomocy dla poszkodowanych rolników. Uzyskanie takiej pomocy uzależnione jest jednak od posiadania protokołu oszacowania strat.

(-) Piotr Walkowski
Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej