Kolej Dużych Prędkości

I N F O R M A C J A

 

Kolej Dużych Prędkości

Warszawa - Łódź - Poznań -Wrocław

 

Trwają prace przy projektowaniu linii kolejowej dużych prędkości, która między innymi przebiegać będzie przez teren naszej gminy na odcinku Rzeka Warta w Krzykosach - las przez Solcem - Przymiarki Soleckie - Sulęcin przy wieży telefonii komórkowej - Młodzikówko. Na trasie powstanie 5 wiaduktów wraz z drogami technicznymi wzdłuż trasy. Cała linia w pasie o szerokości ok. 60-80 m będzie ogrodzona jak na autostradzie.

Na stronie internetowej www.kdp-konsultacje.pl  zostało umieszczone Studium Wykonalności dla tej inwestycji z podanymi numerami telefonów i adresami, pod którymi można zgłaszać uwagi.

Z dokumentami tymi można też zapoznać się w Urzędzie Gminy Krzykosy pok. Nr. 3.

Załączniki:

 

Wójt Gminy
Andrzej Janicki