Informacja dotycząca wymarznięć na terenie Gminy Krzykosy

Informacja

dotycząca wymarznięć na terenie Gminy Krzykosy

 

Tylko do dnia 6 kwietnia 2012 r.
w Urzędzie Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy

 Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwie rolnym, przyjmować będzie

Wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrzone.

 

Druki wniosków dostępne są u Sołtysów, w Urzędzie Gminy w Krzykosach (pok. 23, w godz. urzędowania) oraz na stronie internetowej Urzędu:  www.krzykosy.pl/Rolnictwo i ochrona środowiska/Wniosek o oszacowanie strat