Informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi

Informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi

Zgodnie z §4 punkt 4 i 9 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzykosy podaje się do wiadomości mieszkańców, że

  • baterie gromadzone selektywnie należy oddawać w punktach zbiórki (do specjalnych, oznakowanych kartonów) na terenie szkół w Krzykosach, w Pięczkowie, w Sulęcinie, w Sulęcinku i w Murzynowie Leśnym oraz na terenie Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37

  • zużyte opony pochodzące z gospodarstwa domowego odbierane będą w terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów dostarczonym przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys ze Swarzędza.