Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Krzykosy

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
GMINA KRZYKOSY W 2017 ROKU

 

UWAGA !!!                    
Przypominamy o obowiązku wystawienia pojemników oraz worków w widoczym miejscu przed posesją według poniższego harmonogramu do godz. 7.00 w dniu odbioru.
Nie wystawienie ich w wyznaczonym terminie skutkuje nie odebraniem odpadów.

Gabaryty należy zgłosić do biura telefonicznie (061 287 60 42), faksem (061 285 19 91) lub w formie elektronicznej (email: office@puk-zys.pl) najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym terminem ich odbioru.

Odpady gromadzone w pojemnikach metalowych i ogrodowych nie będą odbierane.

 

MIEJSCOWOŚĆ

RODZAJ ODPADU

MIESIĄC

I

II

III

IV

V

VI

Miąskowo, Murzynówko, Przymiarki, Wiosna, Wygranka, Borowo,
Pięczkowo ul. Mirosławska od nr 13, Murzynowo Leśne, Baba, Sulęcin, Murzynowiec Leśny, Krzykosy, Młodzikowo, Młodzikówko, Solec, Młodzikowice, Małoszki, Lubrze

zmieszane

10.

7.

7.

4.

2. i 30.

27.

 gabaryty      20.  
   
 zielone        4. 2. i 30.
27.

Bronisław, Witowo, Pięczkowo, Wiktorowo

zmieszane

11.

8.

8.

5.

4. i 31.

28.

 gabaryty      21.  
   
 zielone        5. 4. i 31.
28.

Garby, Kaźmierki, Sulęcinek, Bogusławki

zmieszane

12.

9.

9.

6.

5.

1. i 29.

 gabaryty      22.      
 zielone       6.
5.
1. i 29.

Murzynowo Leśne, Krzykosy, Murzynowiec Leśny, Małoszki, Solec, Przymiarki

selektywne

23.

20.

20.

18.

15.

12.

Garby, Kaźmierki, Borowo, Sulęcin, Młodzikowo, Młodzikowice, Sulęcinek, Młodzikówko, Bogusławki

selektywne

24.

21.

21.

19.

16.

13.

Baba, Lubrze, Miąskowo, Murzynówko, Wiosna, Wygranka, Bronisław, Witowo, Wiktorowo, Pięczkowo

selektywne

25.

22.

22.

20.

17.

14.

Informujemy, że zgodnie z podjętą Uchwałą NR XXXV/248/2013 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 listopada 2013 r. ustalono dwumiesięczny termin płatności dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2016 r. tj.:

  • za miesiące styczeń i luty do końca miesiąca lutego;
  • za miesiące marzec i kwiecień do końca miesiąca kwietnia;
  • za miesiące maj i czerwiec do końca miesiąca czerwca;
  • za miesiące lipiec i siepień do końca miesiąca sierpnia;
  • za miesiące wrzesień i październik do końca miesiąca października;
  • za miesiące listopad i grudzień do końca miesiąca grudnia.