Brak zagrożenia radiologicznego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Środzie Wlkp. podaje do publicznej wiadomości informacje uzyskaną z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu:

 

Zgodnie z informacją uzyskaną od Państwowej Agencji Atomistyki

BRAK ZAGROŻENIA W ZWIĄZKU Z INCYDENTEM W ELEKTROWNI JĄDROWEJ NA UKRAINIE. 

NIE POTWIERDZAMY ROZPOWSZECHNIANYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA INFORMACJI!!!

 

PROSZĘ O ROZPOWSZECHNIENIE I PODANIE DO OFICJALNEJ WIADOMOŚCI O BRAKU ZAGROŻENIA I FAŁSZYWOŚCI ROZPOWSZECHNIANIA INFORMACJI  DO INSTYTUCJI UŻYTKU PUBLICZNEGO NA PODLEGŁYM TERENIE TJ. SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, SZPITALE ITP.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY ŻE NIKT Z PRACOWNIKÓW WUW ANI WCZK NIE PRZEKAZYWAŁ INFORMACJI O ISTNIENIU ZAGROŻENIA ZDARZENIEM RADIACYJNYM.

poniżej przytaczamy też informacje mailowa otrzymaną z RCB:

"W związku z pojawieniem się ponownych zapytań dotyczących sytuacji na Ukrainie, CEZAR zweryfikował informacje w systemach USIE i ECURIE - brak informacji o jakimkolwiek zagrożeniu. Sprawdzono informacje na stronie dozoru ukraińskiego - brak jakichkolwiek informacji o zagrożeniu. Wyniki pomiarów ze stacji PMS w normie. Wyniki pomiaru mocy dawki promieniowania gamma w Europie, publikowane w systemie EURDEP są w normie. Brak zagrożenia radiacyjnego.

CEZAR skontaktował się z dozorem jądrowym Ukrainy, który potwierdza brak jakiegokolwiek zagrożenia. Planowane jest na dzień dzisiejszy ponowne włączenie III bloku, który został wyłączony 28 listopada 2014."

Stanisław Litke - Kierownik PCZK