31 grudnia - Urząd Gminy czynny do 12:00

W dniu 31 grudnia 2015r. (czwartek)

Urząd Gminy Krzykosy

będzie czynny do godziny 12:00. 

Wójt Gminy Krzykosy

(-) inż. Andrzej Janicki