WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Wybory samorządowe 2014

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych

K O M U N I K A T

KOMISARZA WYBORCZEGO w KONINIE

z dnia 16 lutego 2015 r.

 

o prawie wglądu do sprawozdań finansowych

komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych

zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

 

Komisarz Wyborczy w Koninie informuje, że zgodnie z art. 143 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.):

  • w okresie od dnia 17 lutego 2015 r. do dnia 18 marca 2015 r.

na wniosek zainteresowanych podmiotów dostępne będą do wglądu sprawozdania finansowe komitetów wyborczych zarejestrowanych przez Komisarza Wyborczego w Koninie, uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Sprawozdania finansowe można przeglądać pod nadzorem upoważnionego pracownika w siedzibie Komisarza Wyborczego w Koninie, ul. Aleje 1 Maja 7, w godzinach pracy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie.

Podmioty zainteresowane, stosownie do art. 144 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) mogą wnosić do Komisarza Wyborczego w Koninie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszego komunikatu umotywowane, pisemne zastrzeżenia do złożonych sprawozdań finansowych.

Komisarz Wyborczy w Koninie
/-/ Karol Skocki

Komunikat o sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych

KOMUNIKAT
KOMISARZA WYBORCZEGO w KONINIE

z dnia 28 stycznia 2015 r.

 

o miejscu czasie i terminie składania sprawozdań finansowych

komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych

zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Komisarz Wyborczy w Koninie informuje, że zgodnie z art. 142 § 1 i art. 476 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.):

  • w dniu 16 lutego 2015 r. mija termin złożenia Komisarzowi Wyborczemu w Koninie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, których kandydaci nie uczestniczyli w ponownym głosowaniu w dniu 30 listopada 2014 r.,
  • w dniu 2 marca 2015 r. mija termin złożenia Komisarzowi Wyborczemu w Koninie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, których kandydaci uczestniczyli w ponownym głosowaniu w dniu 30 listopada 2014 r.

Sprawozdania finansowe należy złożyć w powyższych terminach w siedzibie Komisarza Wyborczego w Koninie, ul. Aleje 1 Maja 7, w godzinach pracy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie.

Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego, który nie dopełnia obowiązku sporządzenia i przedłożenia w powyższych terminach Komisarzowi Wyborczemu w Koninie sprawozdania finansowego albo podaje w sprawozdaniu finansowym nieprawdziwe dane zgodnie z art. 509 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Komisarz Wyborczy w Koninie
Karol Skocki

Protokoły GKW w Krzykosach z Wyborów Samorządowych 2014

 

 

Uchwała w sprawie odwołania członka OKW

Uchwała

Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach
z dnia 5 listopada 2014 r.


w sprawie odwołania członka obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Sulęcinku powołanej do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Funkcje OKW

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Krzykosach

 

1.         Grzegorz Skowroński zam. Witowo - Przewodniczący Komisji

 

2.         Grażyna Jadwiga Stachowiak zam. Krzykosy - z-ca Przewodniczącego Komisji

 

Członkowie:

 

3.         Judyta Biernacik zam. Pieczkowo

 

4.         Danuta Teresa Łach zam. Pięczkowo

 

5.         Aleksandra Stachowiak zam. Krzykosy

 

6.         Katarzyna Stratyńska zam. Sulęcinek

 

7.         Barbara Surdyk zam. Solec

 

8.         Magdalena Elżbieta Zając zam. Sulęcinek

 

9.         Jolanta Małgorzata Zawielak zam. Sulęcinek

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Pięczkowie

 

1.     Anna Waszak zam. Lubrze - Przewodniczący Komisji

 

2.     Bartosz Adam Maćkowski zam. Pięczkowo -z-ca Przewodniczącego Komisji

 

Członkowie

 

3.     Magdalena Helena Antkowiak zam. Witowo

 

4.     Dominika Dobek zam. Pięczkowo

 

5.     Łucja Maria Kaźmierczak zam. Pięczkowo

 

6.     Mariusz Maciejewski zam. Krzykosy

 

7.     Anna Maryniak zam. Sulęcinek

 

8.     Ewa Pelczyk zam. Krzykosy

 

9.     Malwina Tomaszewska zam. Sulęcinek

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Sulęcinku

 

1.     Krzysztof Piotr Pawłowski zam. Sulęcinek - Przewodniczący Komisji

 

2.     Jadwiga Bajer zam. Sulęcinek -z-ca Przewodniczącego Komisji

 

Członkowie

 

3.     Marek Grzelka zam. Sulęcinek

 

4.     Daria Kominek zam. Pięczkowo

 

5.     Michał Kopecki zam. Solec

 

6.     Joanna Solarska zam. Murzynówko

 

7.     Patrycja Szelągiewicz zam. Solec

 

8.     Filip Andrzej Tomaszewski zam. Pięczkowo

 

9.     Kamil Tomaszewski zam. Sulęcinek

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Murzynowie Leśnym

 

1.     Artur Skowroński zam. Witowo - Przewodniczący Komisji

 

2.     Aniela Gertruda Banaszak zam. Murzynówko - z-ca Przewodniczącego Komisji

 

Członkowie

 

3.     Bartosz Gabała zam. Miąskowo

 

4.     Sławomir Grzelka zam. Sulęcinek

 

5.     Sylwia Polak zam. Pięczkowo

 

6.     Anna Przybylska zam. Sulęcinek

 

7.     Piotr Rozmiarek zam. Solec

 

8.     Magdalena Anna Sroka zam. Murzynowo Leśne

 

9.     Ilona Maria Szymczak zam. Murzynowo Leśne

Godziny rozpoczęcia pracy przez OKW

I N F O R M A C J A

Podaje się do wiadomości publicznej,

że wszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze

na terenie Gminy Krzykosy

w dniu wyborów samorządowych

tj. 16 listopada 2014 roku

rozpoczynają pracę o godz. 6.oo

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
/-/Włodzimierz Ratajczak

 

Obwieszczenie o kandydatach na Radnych

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach
z dnia 22 października 2014 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do
Rady Gminy Krzykosy
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

 

Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w Krzykosach podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:


Okręg Nr 1

 

1.

SIBILSKI Janusz Antoni, lat 26, zam. Krzykosy

 

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

2.

MATUSZAK Maciej, lat 38, zam. Krzykosy

 

zgłoszony przez KWW NAPRZÓD KRZYKOSY - lista nr 19

 

3.

MACIEJEWSKI Paweł Józef, lat 59, zam. Krzykosy

 

zgłoszony przez KWW SAMORZĄD KRZYKOSY 2014 - lista nr 22

 

Okręg Nr 2

 

1.

SŁUPSKI Adam Krzysztof, lat 40, zam. Baba

 

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

2.

WREMBEL Paweł Andrzej, lat 41, zam. Krzykosy

 

zgłoszony przez KWW NAPRZÓD KRZYKOSY - lista nr 19

 

3.

DOBROSZCZYK Waldemar Paweł, lat 36, zam. Krzykosy

 

zgłoszony przez KWW SAMORZĄD KRZYKOSY 2014 - lista nr 22

 

Okręg Nr 3

 

1.

GOLIŃSKI Dariusz Adam, lat 30, zam. Solec

 

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

2.

BĘDZIESZAK Sławomir Józef, lat 25, zam. Solec

 

zgłoszony przez KWW NAPRZÓD KRZYKOSY - lista nr 19

 

3.

ROSZYK Maciej, lat 42, zam. Przymiarki

 

zgłoszony przez KWW SAMORZĄD KRZYKOSY 2014 - lista nr 22

 

Okręg Nr 4

 

1.

JĘDRZEJCZAK Paweł Stefan, lat 54, zam. Solec

 

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

2.

PSYK Dariusz Adam, lat 56, zam. Solec

 

zgłoszony przez KWW SAMORZĄD KRZYKOSY 2014 - lista nr 22

 

Okręg Nr 5

 

1.

MANDZIAK Adam Józef, lat 43, zam. Pięczkowo

 

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

2.

LEWANDOWSKI Sławomir Piotr, lat 27, zam. Pięczkowo

 

zgłoszony przez KWW JERZEGO GŁOWALA - lista nr 20

 

3.

DOMINIK Jerzy Franciszek, lat 66, zam. Pięczkowo

 

zgłoszony przez KWW LEWICA SAMORZĄDOWA - lista nr 21

 

4.

LITKE Stanisław Kazimierz, lat 72, zam. Pięczkowo

 

zgłoszony przez KWW SAMORZĄD KRZYKOSY 2014 - lista nr 22

 

Okręg Nr 6

 

1.

KOSMECKI Arkadiusz, lat 39, zam. Pięczkowo

 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 

2.

BARTYLAK Agnieszka Magdalena, lat 39, zam. Pięczkowo

 

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

3.

MARSZAŁKOWSKI Krzysztof, lat 30, zam. Krzykosy

 

zgłoszony przez KWW NAPRZÓD KRZYKOSY - lista nr 19

 

4.

WOJACZYK Mieczysław Stanisław, lat 60, zam. Pięczkowo

 

zgłoszony przez KWW LEWICA SAMORZĄDOWA - lista nr 21

 

5.

FRĄCKOWIAK Florian Józef, lat 59, zam. Pięczkowo

 

zgłoszony przez KWW SAMORZĄD KRZYKOSY 2014 - lista nr 22

 

 

Okręg Nr 7

 

1.

KOŹMA Sławomir Krzysztof, lat 32, zam. Pięczkowo

 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 

2.

MAJSNEROWSKI Ireneusz Marian, lat 56, zam. Pięczkowo

 

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

3.

KOSMECKA Urszula Anna, lat 39, zam. Pięczkowo

 

zgłoszona przez KWW JERZEGO GŁOWALA - lista nr 20

 

4.

REIMANN Hieronim Józef, lat 59, zam. Pięczkowo

 

zgłoszony przez KWW LEWICA SAMORZĄDOWA - lista nr 21

 

5.

MAŹWA Leszek, lat 30, zam. Pięczkowo

 

zgłoszony przez KWW SAMORZĄD KRZYKOSY 2014 - lista nr 22

 

Okręg Nr 8

 

1.

MATUSZAK Paweł, lat 33, zam. Witowo

 

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

2.

CHOJNACKI Radosław, lat 32, zam. Witowo

 

zgłoszony przez KWW NAPRZÓD KRZYKOSY - lista nr 19

 

3.

WOJTKOWIAK Anna, lat 62, zam. Witowo

 

zgłoszona przez KWW SAMORZĄD KRZYKOSY 2014 - lista nr 22

 

 

 

Okręg Nr 9

 

1.

WOJTASZAK Łukasz, lat 30, zam. Sulęcinek

 

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

2.

PAWŁOWSKI Artur, lat 38, zam. Krzykosy

 

zgłoszony przez KWW NAPRZÓD KRZYKOSY - lista nr 19

 

3.

SKROBISZEWSKI Jerzy Władysław, lat 66, zam. Sulęcinek

 

zgłoszony przez KWW JERZEGO GŁOWALA - lista nr 20

 

4.

GROCHOWSKI Michał, lat 63, zam. Sulęcinek

 

zgłoszony przez KWW SAMORZĄD KRZYKOSY 2014 - lista nr 22

 

Okręg Nr 10

 

1.

ŁOPATKA Andrzej Antoni, lat 61, zam. Sulęcinek

 

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

2.

JANKOWIAK Krzysztof Józef, lat 54, zam. Sulęcinek

 

zgłoszony przez KWW JERZEGO GŁOWALA - lista nr 20

 

3.

KMIECIAK Iwona Anna, lat 44, zam. Sulęcinek

 

zgłoszona przez KWW SAMORZĄD KRZYKOSY 2014 - lista nr 22

 

Okręg Nr 11

 

1.

MUSZYŃSKA Elżbieta Małgorzata, lat 48, zam. Sulęcinek

 

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

2.

BUSZKO Karolina, lat 22, zam. Sulęcinek

 

zgłoszona przez KWW NAPRZÓD KRZYKOSY - lista nr 19

 

3.

SUTUŁA Mirosław, lat 41, zam. Sulęcinek

 

zgłoszony przez KWW JERZEGO GŁOWALA - lista nr 20

 

4.

GRZESIK Zofia, lat 56, zam. Sulęcinek

 

zgłoszona przez KWW SAMORZĄD KRZYKOSY 2014 - lista nr 22

 

Okręg Nr 12

 

1.

PAWLAK Przemysław Piotr, lat 28, zam. Sulęcin

 

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

2.

HETMAŃCZYK Błażej Antoni, lat 50, zam. Krzykosy

 

zgłoszony przez KWW NAPRZÓD KRZYKOSY - lista nr 19

 

3.

KASPRZAK Anna, lat 36, zam. Sulęcin

 

zgłoszona przez KWW JERZEGO GŁOWALA - lista nr 20

 

4.

GREWLING Teofil, lat 55, zam. Sulęcin

 

zgłoszony przez KWW SAMORZĄD KRZYKOSY 2014 - lista nr 22

 

Okręg Nr 13

 

1.

KOZUBSKI Mirosław Paweł, lat 40, zam. Garby

 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 

2.

KOZŁOWSKA Małgorzata, lat 28, zam. Młodzikowice

 

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

3.

BARTKOWIAK Justyna, lat 32, zam. Garby

 

zgłoszona przez KWW JERZEGO GŁOWALA - lista nr 20

 

Okręg Nr 14

 

1.

ZIĘTKOWSKI Jarosław Józef, lat 41, zam. Murzynowiec Leśny

 

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

2.

ŚLEBIODA-OCHAŁEK Katarzyna, lat 35, zam. Murzynowo Leśne

 

zgłoszona przez KWW JERZEGO GŁOWALA - lista nr 20

 

3.

ZAJĄC Wiesław, lat 51, zam. Murzynowo Leśne

 

zgłoszony przez KWW SAMORZĄD KRZYKOSY 2014 - lista nr 22

 

Okręg Nr 15

 

1.

KAMZOL Tomasz, lat 44, zam. Miąskowo

 

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

2.

PAWŁOWSKI Daniel, lat 34, zam. Krzykosy

 

zgłoszony przez KWW NAPRZÓD KRZYKOSY - lista nr 19

 

3.

NOWAK Alina Maria, lat 52, zam. Wygranka

 

zgłoszona przez KWW JERZEGO GŁOWALA - lista nr 20

 

4.

TOMASZEWSKI Karol, lat 41, zam. Miąskowo

 

zgłoszony przez KWW SAMORZĄD KRZYKOSY 2014 - lista nr 22

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach
(-) Włodzimierz Ratajczak

 

 

 

Obwieszczenie o kandydatach na wójta

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach
z dnia 23 października 2014 r.

o zarejestrowanych kandydatach na
Wójta Gminy Krzykosy
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

 

Na podstawie art. 481 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w Krzykosach podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Krzykosy:

 

 

 

 

 

 

1.

GŁOWALA Jerzy Zbigniew, lat 54, wykształcenie wyższe, zam. Sulęcinek,
nie należy do partii politycznej

zgłoszony przez KWW JERZEGO GŁOWALA

 

 

2.

JANICKI Andrzej, lat 54, wykształcenie wyższe, zam. Pięczkowo,
nie należy do partii politycznej

zgłoszony przez KWW SAMORZĄD KRZYKOSY 2014

 

 

3.

WOJCIECHOWSKI Andrzej, lat 63, wykształcenie wyższe, zam. Młodzikowo,
nie należy do partii politycznej

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 

 

4.

WREMBEL Paweł Andrzej, lat 41, wykształcenie wyższe, zam. Krzykosy,
nie należy do partii politycznej

zgłoszony przez KWW NAPRZÓD KRZYKOSY

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej
w Krzykosach

(-) Włodzimierz Ratajczak

 

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Uchwała
Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach
z dnia 21 października 2014 r.

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Uchwała GKW w sprawie przyznania numerów list

Uchwała
Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach
z dnia 20 października 2014 r.
 

w sprawie przyznania numerów listom kandydatów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r

 

Komunikat o losowaniu

 K O M U N I K A T

Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach

z dnia 17 października 2014 roku

I. Gminna Komisja Wyborcza w Krzykosach informuje, że zgodnie z art. 410 §7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do rady gminy  obszarze jej właściwości, najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów, przyznaje, listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 §1 i 2 Kodeksu Wyborczego, numery:

1) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym - spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie art. 410 §5 pkt 2 Kodeksu Wyborczego przez Komisarza Wyborczego w Koninie;

II. Losowanie odbędzie się publicznie w dniu 20 października 2014 r. o godz. 16.30 w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej ul. Główna 37 w Krzykosach sala posiedzeń w następujący sposób:

1)  dwa pojemniki będą umieszczone w widocznym miejscu; do jednego pojemnika zostanie włożonych tyle zwiniętych kartek z kolejnymi numerami dla list, ile jest uprawnionych komitetów; do drugiego pojemnika zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych;

2)  czynności losowania dokonywać będzie Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach oraz wyznaczony członek Komisji; jedna osoba będzie losowała numer dla list, zaś druga osoba - nazwę komitetu wyborczego. Wylosowany numer i nazwa komitetu będą odczytywane przez losujące osoby i następnie powtarzane przez zastępcę Przewodniczącego Komisji;

3)  wyjęte z pojemników kartki będą łączone i zszywane; stanowić one będą dokumentację losowania.

III. Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów niezwłocznie zostanie przekazana, w formie obwieszczenia oraz opublikowana na  stronie internetowej Urzędu Gminy w Krzykosach i podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

                                                                    

Ponadto informuję, że po losowaniu numerów list kandydatów na radnych nastąpi losowanie osób do składów obwodowych Komisji Wyborczych w Krzykosach.

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
Włodzimierz Ratajczak

Obwieszczenie o obwodach głosowania

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA  GMINY KRZYKOSY

z dnia 2 października 2014 r.

Na podstawie art. 16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz  uchwały Nr XXII/157/2012 Rady Gminy  Krzykosy z dnia 30 października 2012 r. w sprawie  utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib na terenie Gminy Krzykosy podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i  granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz o lokalach przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach  do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.:

 

Nr obwodu

 

Granice obwodu

 

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

 

 

 

1

 

Sołectwa:

Krzykosy, Solec

 

 

Zespół Szkół

w Krzykosach

ul. Główna 39

tel. 061 28 515 80

Lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

 

2

 

Sołectwa:

Pięczkowo, Witowo

 

Zespół Szkół

w Pięczkowie

ul. Szkolna 5

tel. 061 28 515 81

Lokal przystosowany do głosowania dla osób niepełnosprawnych

 

 

3

 

Sołectwa:

Sulęcin, Sulęcinek

 

Zespół Szkół

w Sulęcinku

ul. Szkolna 26

tel.  061 28 514 69

 

 

4

 

Sołectwa:

Garby, Miąskowo, Młodzikowo, Młodzikówko, Murzynowo Leśne, Wiosna

 

Szkoła Podstawowa

w Murzynowie Leśnym

ul. Poznańska 74

tel. 061 28 514 60

 

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 16 listopada 2014 r. w godzinach 700- 2100.

Wyborcy niepełnosprawni mogą :
1) głosować korespondencyjnie, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a. Stosowny wniosek należy złożyć Wójtowi do dnia 26 października 2014 r.;

2) głosować za pośrednictwem pełnomocnika. Termin składania Wójtowi wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosownia upływa w dniu 7 listopada 2014 r.

 

Wójt

/-/Andrzej Janicki

Informacja GKW z dnia 25 września 2014 r.

Miejsca do plakatowania

I N F O R M A C J A

WÓJTA 

GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

 

          Na podstawie Art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi. zmianami) w związku z zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 roku. wyborami samorządowymi podaje się do wiadomości publicznej informację o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 

Lp.

Miejscowość

Szczegółowa lokalizacja

Uwagi

 

1.

 

KRZYKOSY

 

Opłotowanie Urzędu Gminy w Krzykosach

 

 

2.

MURZYNOWO LEŚNE

Opłotowanie remizy strażackiej

w Murzynowie Leśnym

 

 

3.

 

PIĘCZKOWO

 

Opłotowanie remizy strażackiej w Pięczkowie

 

 

 

4.

 

SULĘCINEK

 

Opłotowanie remizy strażackiej w Sulęcinku

 

 

Wójt
/-/ inż. Andrzej Janicki

 

 

 

 

Dyżury GKW

UCHWAŁA NR  2 /2014

Gminnej  KOMISJI  WYBORCZEJ w Krzykosach

z dnia 25 września 2014 roku

w sprawie planu dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach związanych z rejestracją list kandydatów na radnych oraz Wójta

 

Na podstawie art. 180 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz pkt I załącznika do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (M.P. z 2014 r.) Gminna Komisja Wyborcza w Krzykosach uchwala co następuje:

 

§ 1.

Ustala się następujący plan dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach  związanych z rejestracją list kandydatów na radnych i wójtów/burmistrzów :

 

1)       co najmniej dwie osoby wchodzące w skład Komisji, w tym Przewodniczący lub Zastępca przewodniczącego, będzie dyżurować w siedzibie Komisji, mieszczącej się w Urzędzie Gminy Krzykosy pok. Nr 4. tel. 61/2851514 wew. 127 fax 61/2851592

2)       dyżury w zakresie rejestracji kandydatów na radnych pełnione będą w dniach:

od 29 września 2014r do dnia 6 października 2014r od godziny 14,00- 16,00 

z wyjątkiem soboty i niedzieli

7 października 2014 r. w godzinach  16,00- 24.00.

3)       dyżury w zakresie rejestracji kandydatów na wójta pełnione będą w dniach:

od 8 października 2014r do dnia 16 października 2014r od godziny 14,00- 16,00 
z wyjątkiem soboty i niedzieli

17 października 2014 r. w godzinach 16,00- 24.00.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy  którego zobowiązuje się do obwieszczenia  uchwały  w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu  oraz na stronach BIP.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
Włodzimierz Ratajczak

Gminna Komisja Wyborcza

 

Obwieszczenie o okręgach wyborczych

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA  GMINY  KRZYKOSY

 

z dnia 4 września 2014 r.

 

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach

Na podstawie art. 422  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz  Uchwały Nr XXI/147/2012 Rady Gminy Krzykosy z dnia 13 września 2012 roku, podaje się do publicznej wiadomości, informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach wwybo rach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

 

Nr

okręgu

Granice Okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1.

Sołectwo Krzykosy ul.  Dolna, Główna, Górki,  Okrężna, Sportowa, Strażacka, Witowska

1

2.

Sołectwo Krzykosy ( Baba, Lubrze), Krzykosy ul. Akacjowa, Brzozowa, Jabłoniowa, Kręta, Krótka, Leśna, Łąkowa, Polna, Słoneczna, Szkolna, Zacisze

1

3.

Sołectwo Solec (Przymiarki), Solec ul. Cmentarna, Główna, Krótka,  Okrężna, Polna, Środkowa

1

4.

Sołectwo Solec (Małoszki), Solec ul. Boczna Kolejowa, Kościelna, Leśna, Poprzeczna, Sportowa, Szkolna, Zacisze

1

5.

Sołectwo Pięczkowo ul. Miłosławska z wyłączeniem nr 15, 17, 19,  Szkolna, Wrzesińska

1

6.

Sołectwo Pięczkowo ul. Krótka, Łąkowa, Powstańców Wielkopolskich, Słoneczna, Studzienna, Wąska

1

7.

Sołectwo Pięczkowo ul. Dębińska, Klonowa, Kręta, Leśna, Rzeczna, Sportowa, Zielona

1

8.

Sołectwo Witowo (Bronisław, Wiktorowo, Witowo)

1

9.

Sołectwo Sulęcinek (Borowo), Sulęcinek ul. Borowska, Klonowa, Ogrodowa

1

10.

Sołectwo Sulęcinek ul. Azaliowa, Kolejowa, Kopczynowska, Leśna, Lipowa, Promienna, Słoneczna, Szkolna, Zacisze

1

11.

Sołectwo Sulęcinek (Bogusławki), Sulęcinek ul. Główna, Mostowa, Podgórna, Sportowa

1

12.

Sołectwo Sulęcin

1

13.

Sołectwo Garby, (Kaźmierki) ,Sołectwo  Młodzikowo (Młodzikowice), Sołectwo Młodzikówko

1

14.

Sołectwo Murzynowo Leśne (Murzynowiec Leśny, Murzynowo Leśne)

1

15.

Sołectwo Miąskowo (Miąskowo, Murzynówko), Sołectwo Wiosna, (Antonin, Pięczkowo ul. Miłosławska nr 15, 17, 19, Wiosna, Wygranka)

1

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach mieści się w Urzędzie Gminy w Krzykosach ul. Główna 37 tel. 61 28 515 14 

Wójt
inż. Andrzej Janicki


 

Rejestracja komitetów wyborczych

INFORMACJA

 Komisarza Wyborczego w Koninie

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie rejestracji komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień  16 listopada 2014 r.

 

W związku z zarządzeniem przez Prezesa Rady Ministrów na dzień 16 listopada 2014 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast informuję, że zawiadomienia o utworzeniu Komitetów Wyborczych Wyborców oraz Komitetów Wyborczych Organizacji/Stowarzyszeń można składać do Komisarza Wyborczego w Koninie w dniach od 27 sierpnia do 8 września 2014 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie przy Al. 1 Maja 7 (pok. nr 315).

Zawiadomienia należy dokonać w ostatecznym terminie do dnia 8 września 2014 r., do godz. 16.00.

W związku z powyższym wzywa się zainteresowanych wyborców, aby w powyższym  terminie dokonali odpowiedniego zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Wyborczego. Bez tego zgłoszenia zarejestrowanie listy kandydatów na radnych oraz kandydata na wójta/burmistrza/prezydenta miasta nie będzie możliwe.

W celu usprawnienia przebiegu rejestracji komitetów wyborczych Komisarz Wyborczy będzie pełnił dodatkowy dyżur w dniu 6 września 2014 (sobota) r. w godz. od 9.00 do 13.00 w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie.

W wypadku wysłania zawiadomienia przesyłką listową o dotrzymaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zawiadomienia do Komisarza Wyborczego w Koninie.

Komisarz Wyborczy w Koninie
/-/ Karol Skocki

Zgłaszanie kandydatów do TKW

INFORMACJA 

Komisarza Wyborczego w Koninie

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach samorządowych
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

W związku z zarządzeniem przez Prezesa Rady Ministrów na dzień 16 listopada 2014 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Komisarz Wyborczy w Koninie na podstawie  art. 178 § 1 Kodeksu Wyborczego zobowiązany jest w terminie do dnia 22 września 2014 r. powołać Gminne, Miejskie i Powiatowe Komisje Wyborcze.

W związku z powyższym Komisarz Wyborczy wzywa, aby Pełnomocnicy Komitetów Wyborczych zarejestrowanych przez  Komisarza Wyborczego w Koninie, najpóźniej w terminie
do dnia 17 września 2014 r. do godz. 15.30 dokonali zgłoszenia kandydatów do pracy w terytorialnych komisjach wyborczych, wyznaczonych spośród wyborców wpisanych do rejestru wyborców właściwej gminy/miasta.

Zgłoszenie powinno zostać złożone w siedzibie Komisarza Wyborczego w Koninie przy Al. 1 Maja 7 pok. 315
w godzinach urzędowania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie.

W wypadku wysłania zgłoszeń przesyłką listową o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Komisarza Wyborczego w Koninie.

Komisarz Wyborczy w Koninie
/-/ Karol Skocki

Informacja wyborcza

INFORMACJA

WÓJTA GMINY KRZYKOSY

Podaje się do wiadomości Wyborców, ze w celu zgłoszenia kandydatów na radnych oraz na Wójta Gminy Krzykosy należy:

- do dnia 8 września 2014 roku do godz. 16-tej zawiadomić Komisarza Wyborczego w Koninie o powołaniu Komitetu Wyborczego Wyborców, który będzie zgłaszał kandydatów na radnych i Wójta tylko w Gminie Krzykosy. W przypadku przesłania zawiadomienia pocztą decyduje data wpływu przesyłki do Komisarza wyborczego.

Adres siedziby Komisarza Wyborczego w Koninie: Al. 1 Maja 7, 62 - 510  KONIN

Zasady tworzenia Komitetu Wyborczego Wyborców:

„Obywatele w liczbie co najmniej 5, mający prawo wybierania mogą utworzyć komitet wyborczy wyborców, składając pisemne oświadczenie o utworzeniu komitetu z podaniem imion i nazwisk, adresów zamieszkania oraz numerów ewidencyjnych PESEL, Oświadczenie to podpisują osoby wchodzące w skład komitetu wyborczego. Komitet powołuje ze swego grona pełnomocnika wyborczego, który jest jednocześnie pełnomocnikiem finansowym Komitetu".

Jeżeli Komitet Wyborczy chce zgłosić kandydata na członka Gminnej Komisji Wyborczej to należy takiego zgłoszenia dokonać do 17 września 2014r. do Komisarza Wyborczego w Koninie, załączając zgłoszenie kandydata oraz uwierzytelnioną kopię dokumentu powstania komitetu wyborczego i powołania jego pełnomocnika. Jeżeli Komitet Wyborczy będzie zgłaszał kandydatów do obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Krzykosy to należy dokonać tego do dnia 17 października 2014 roku do Gminnej Komisji Wyborczej. Obowiązuje również załączenie zgłoszenia oraz w/w uwierzytelnionych kopii dokumentów powstania Komitetu Wyborczego i ustanowienia jego pełnomocnika.

- zgłoszeń na radnych należy dokonać do Gminnej Komisji Wyborczej do dnia 7 października 2014r. do godz. 24.oo. Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Gminy w Krzykosach ul. Główna 37.

- zgłoszeń na Wójta Gminy Krzykosy należy dokonać do Gminnej Komisji Wyborczej nie później jednak niż do dnia 17 października 2014 roku do godz. 24.oo. Jednak prawo zgłaszania kandydata na Wójta mają tylko te Komitety wyborcze, które dokonały rejestracji list kandydatów na radnych, co najmniej w połowie okręgów wyborczych w gminie (w naszej gminie jest 15 okręgów wyborczych).

Potrzebne druki do powołania komitetów wyborczych, ustanowienia pełnomocnika, zgłoszenia kandydatów na radnych i wójta oraz inne informacje dotyczące procedur wyborczych można uzyskać w Urzędzie Gminy w Krzykosach (Pani Mirosława Skowrońska w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku od 7.oo - 15.oo).

Aktualne informacje oraz druki dot. wyborów samorządowych 2014 można uzyskać także na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej.

Wójt
(-) inż. Andrzej Janicki