Jesteś tutaj:   

Wybory Prezydenckie 2015

Godziny rozpoczęcia pracy OKW w dniu 24 maja 2015 r.

 I N F O R M A C J A

 

Obwodowa Komisja Wyborcza

Nr 1 w Krzykosach

informuje, że

 w dniu ponownych wyborów tj. 24 maja 2015 roku

rozpoczyna pracę o godz. 6.oo.

Przewodniczący OKW Nr 1 w Krzykosach: Grzegorz Skowroński
 

 
I N F O R M A C J A

  

Obwodowa Komisja Wyborcza

Nr 2 w Pięczkowie

informuje, że

 w dniu ponownych wyborów tj. 24 maja 2015 roku

rozpoczyna pracę o godz. 6.oo.

Przewodniczący OKW Nr 2 w Pięczkowi: Daria Skowrońska
 


I N F O R M A C J A

 

Obwodowa Komisja Wyborcza

 Nr 3 w Sulęcinku

informuje, że

 w dniu ponownych wyborów tj. 24 maja 2015 roku

rozpoczyna pracę o godz. 6.oo.

Przewodniczący OKW Nr 3 w Sulęcinku: Jadwiga Bajer
 

 
 I N F O R M A C J A

 

Obwodowa Komisja Wyborcza 

Nr 4 w Murzynowie Leśnym

informuje, że 

 w dniu ponownych wyborów tj. 24 maja 2015 roku

rozpoczyna pracę o godz. 6.oo.

Przewodniczący OKW Nr 4 w Krzykosach: Artur Skowroński

Zarządzenie o odwołaniu członka OKW

Zarządzenie nr 38/2015
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 18 maja 2015 r.
w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Krzykosach powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. i 24 maja 2015r (II tura)
 

Wyniki głosowania

 

 

OKW Nr 1

OKW Nr 2

OKW Nr 3

OKW Nr 4

Gmina

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania

1255

1418

1636

1051

5360

Komisja otrzymała kart do głosowania

1100

1202

1403

900

4605

Nie wykorzystano kart do głosowania

518

548

655

541

2262

Liczba wyborców którym wydano karty do głosowania

582

654

748

359

2343

Głosy nieważne

1

5

4

4

14

BRAUN Grzegorz Michał

2

8

2

0

12

DUDA  Andrzej Sebastian

205

247

243

117

817

JARUBAS Adam Sebastian

9

16

15

10

50

KOMOROWSKI Bronisław Maria

226

231

260

127

844

KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard

17

20

21

13

71

KOWALSKI Marian Janusz

4

3

7

2

16

KUKIZ  Paweł Piotr

90

83

159

58

390

OGÓREK Magdalena Agnieszka

25

29

22

17

93

PALIKOT Janusz Marian

1

7

6

9

23

TANAJNO Paweł Jan

1

0

3

1

5

WILK Jacek

1

5

6

1

13

Godziny rozpoczęcia pracy OKW

 I N F O R M A C J A

 

Obwodowa Komisja Wyborcza

Nr 1 w Krzykosach

informuje, że

 w dniu wyborów tj. 10 maja 2015 roku

rozpoczyna pracę o godz. 6.oo.

Przewodniczący OKW Nr 1 w Krzykosach: Grzegorz Skowroński
 

 
I N F O R M A C J A

  

Obwodowa Komisja Wyborcza

Nr 2 w Pięczkowie

informuje, że

 w dniu wyborów tj. 10 maja 2015 roku

rozpoczyna pracę o godz. 6.oo.

Przewodniczący OKW Nr 2 w Pięczkowi: Daria Skowrońska
 


I N F O R M A C J A

 

Obwodowa Komisja Wyborcza

 Nr 3 w Sulęcinku

informuje, że

 w dniu wyborów tj. 10 maja 2015 roku

rozpoczyna pracę o godz. 6.oo.

Przewodniczący OKW Nr 3 w Sulęcinku: Jadwiga Bajer
 

 
 I N F O R M A C J A

 

Obwodowa Komisja Wyborcza 

Nr 4 w Murzynowie Leśnym

informuje, że 

 w dniu wyborów tj. 10 maja 2015 roku

rozpoczyna pracę o godz. 6.oo.

Przewodniczący OKW Nr 4 w Krzykosach: Artur Skowroński

Powołanie OKW

Zarządzenie nr 26/2015

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

Na podstawie art. 182 §1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 188) Wójt Gminy Krzykosy zarządza, co następuje:

 

§1

 

W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach określonych w załącznikach od nr  1 do nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Jeden egzemplarz zarządzenia przekazuje się Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 47 w Koninie.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez umieszczenie w Biuletynie  Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Krzykosy: Andrzej Janicki

 

 

Załącznik  Nr 1 do Zarządzenia nr 26/2015

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 20 kwietnia 2015 roku

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1  w Krzykosach

  

1.Grażyna Jadwiga Stachowiak                   zam. Krzykosy

zgłoszona przez Wójta Gmin Krzykosy

 

2. Katarzyna Maria Głowacka                     zam. Sulęcinek

zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka

 

3. Adam Filipiak                                         zam. Pięczkowo

zgłoszony przez KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek

 

4. Agata Zięta                                              zam. Krzykosy

zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke

                                                                   

5. Sandra Kasprzyk                                       zam. Murzynowo Leśne

zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

                                                                   

6. Katarzyna Kwiatkowska                          zam. Krzykosy

zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy

                                                                   

7. Magdalena Grzegorzewicz                       zam. Solec

zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza

 

8. Grzegorz Skowroński                               zam. Witowo     

zgłoszony przez KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa

Załącznik  Nr 2 do Zarządzenia nr 26/2015

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 20  kwietnia 2015 roku 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2  w Pięczkowie 

 

1. Renata Elżbieta Jarzembowska                  zam. Pięczkowo

zgłoszona przez Wójta Gminy Krzykosy                                                                   

 

2. Beata Ewa Głowacka                                zam. Sulęcinek

zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka

 

3. Bartosz Adam Maćkowski                       zam. Pięczkowo

zgłoszony przez KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek

 

4. Daria Skowrońska                                     zam. Witowo

zgłoszona przez  KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke

                                                                   

5. Martyna Marchwiak                                 zam. Witowo

zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

                                                                   

6. Agnieszka Bartylak                                   zam. Pięczkowo

zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy

                                                                   

7. Agnieszka Rogacka                                   zam. Krzykosy

zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza

                                                                   

8. Sławomir Koźma                                       zam. Pięczkowo

zgłoszony przez KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa


Załącznik  Nr 3 do Zarządzenia nr 26/2015

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 20 kwietnia 2015 roku 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3  w Sulęcinku

 

1.  Jadwiga Bajer                                      zam. Sulęcinek 

zgłoszona przez Wójta Gminy Krzykosy

 

2. Elżbieta Głowacka                                zam. Sulęcinek             

zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka

 

3. Filip Andrzej Tomaszewski                     zam. Pięczkowo

zgłoszony przez KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek

 

4. Patrycja Szelągiewicz                            zam. Solec

zgłoszona przez  KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke

                                                                   

5. Joanna Solarska                                     zam. Murzynówko

zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

                                                                   

6. Andrzej Łopatka                                        zam. Sulęcinek

zgłoszony przez KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy

                                                                   

7. Agnieszka Nowak                                      zam. Sulęcin

zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza

                                                                   

8. Marek Grzelka                                           zam. Sulęcinek

zgłoszony przez KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa


Załącznik  Nr 4 do Zarządzenia nr 26/2015

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 20 kwietnia 2015 roku

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4  w Murzynowie Leśnym

 

1.  Aniela Gertruda Banaszak                      zam. Murzynówko

zgłoszona przez Wójta Gminy Krzykosy

 

2. Paulina Teresa Głowacka                         zam. Sulęcinek             

zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka

 

3. Daria Kominek                                           zam. Pięczkowo

zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek

 

4. Artur Skowroński                                      zam. Witowo

zgłoszony przez KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke

                                                                    

5. Marcin Małecki                                         zam. Murzynowo Leśne

zgłoszony przez KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

                                                                   

6. Monika Biadała                                         zam.  Sulęcinek

zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy

                                                                   

7. Patryk Krzysztof Antkowiak                   zam. Sulęcin

zgłoszony przez KW Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza

                                                                   

8. Sławomir Grzelka                                      zam. Sulęcinek

zgłoszony przez KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa

Zgłoszenia członków OKW

I N F O R M A C J A

 

Wójta Gminy Krzykosy

 

Informuję, że przyjmowanie zgłoszeń na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

trwa do dnia 17 kwietnia 2015 roku

Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Rady Gminy Krzykosy - inspektor Mirosława Skowrońska w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.oo - 15.oo

Zgłoszeń mogą dokonywać tylko komitety wyborcze kandydatów na Prezydenta RP.

 

Wójt

Andrzej Janicki

Informacja PKW

Obwieszczenie o obwodach głosowania

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY KRZYKOSY

z dnia 8 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz  uchwały Nr XXII/157/2012 Rady Gminy Krzykosy z dnia  30 października 2012r. w sprawie  utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib na terenie GminyKrzykosy. podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i  granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz o lokalach przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.:

 

Nr obwodu

 

Granice obwodu

 

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

 

 

1

 

Sołectwa:

Krzykosy, Solec

 

 

Zespół Szkół

w Krzykosach

ul. Główna 39

tel. 061 28 515 80

 

2

 

Sołectwa:

Pięczkowo, Witowo

 

Zespół Szkół w Pięczkowie

ul. Szkolna 5

tel. 061 28 515 81

Lokal przystosowany do głosowania dla osób niepełnosprawnych

Lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

 

 

3

 

Sołectwa:

Sulęcin, Sulęcinek

 

Zespół Szkół

w Sulęcinku

ul. Szkolna 26

tel.  061 28 514 69

 

 

4

Sołectwa:

Garby, Miąskowo, Młodzikowo, Młodzikówko, Murzynowo Leśne, Wiosna

 

Szkoła Podstawowa

w Murzynowie Leśnym

ul. Poznańska 74

tel. 061 28 514 60

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 10 maja 2015 r. w godzinach 700- 2100.

Wyborcy mogą głosować korespondencyjnie. Stosowny wniosek należy złożyć Wójtowi do dnia 25 kwietnia 2015 r.

Wyborcy niepełnosprawni oraz wyborcy, którzy w dniu głosowania kończą 75 lat mogą głosować za pośrednictwem pełnomocnika. Termin składania Wójtowi wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosownia upływa w dniu 1 maja 2015 r.

Wójt
Andrzej Janicki