WAŻNE!

Wybory parlamentarne 2019

Postanowienie Nr 279/2019

POSTANOWIENIE NR 279/2019
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 13 października 2019 r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Krzykosy

    Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Krzykosy, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:

 1. Marta Waligóra, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Marianowo Brodowskie


§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Koninie II       

/-/ Paweł Myśliński 

Postanowienie Nr 278/2019

Postanowienie Nr 278/2019
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 13 października 2019 r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Krzykosy

    Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Krzykosy, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:

 1. Renata Anna Smoczyk, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Środa Wielkopolska

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Koninie II       

/-/ Paweł Myśliński  

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości

 

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Zespół Szkół w Krzykosach, ul. Główna 39, 63-024 Krzykosy:

1. Magdalena Grzegorzewicz, zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Solec - Przewodniczący
2. Mirosława Maria Skowrońska, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY, zam. Witowo - Zastępca Przewodniczącego 
3.  Sebastian Górnaś, zgłoszony przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Miąskowo - Członek 
4.  Ludwik Andrzej Hałat, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Solec - Członek 
5.  Teresa Marszałkowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Krzykosy - Członek
6.  Patryk Mendyka, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Pięczkowo - Członek 
7.  Romuald Serafin, zgłoszony przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ (uzupełnienie składu), zam. Krzykosy - Członek 
8.  Katarzyna Socha, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Środa Wielkopolska - Członek 
9.  Monika Spławska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Środa Wielkopolska - Członek 


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Zespół Szkół w Pięczkowie, ul. Szkolna 5, 63-025 Pięczkowo:

1. Daria Skowrońska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Witowo - Przewodniczący
2. Anita Anna Urbańska, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY, zam. Witowo - Zastępca Przewodniczącego
3.  Sebastian Górnaś, zgłoszony przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Miąskowo - Członek 
4.  Judyta Biernacik, zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ (uzupełnienie składu), zam. Pięczkowo - Członek
5.  Katarzyna Maria Idczak, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Sulęcinek - Członek
6.  Jakub Litke, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Pięczkowo - Członek
7.  Martyna Marchwiak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Murzynowo Leśne - Członek
8.  Ilona Agata Marciniak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Środa Wielkopolska - Członek
9.  Renata Anna Smoczyk, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Środa Wielkopolska - Członek


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Zespół Szkół w Sulęcinku, ul. Szkolna 26, 63-023 Sulęcinek:

1. Aleksandra Józefa Furmaniak,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Solec - Przewodniczący
2. Anna Andrzejewska,zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY (uzupełnienie składu), zam. Sulęcinek - Zastępca Przewodniczącego
3.  Jadwiga Bajer,zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ (uzupełnienie składu), zam. Sulęcinek - Członek
4.  Mateusz Ciołek,zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Sulęcinek - Członek
5.  Beata Ewa Głowacka,zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Sulęcinek - Członek
6.  Marek Grzelka,zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Sulęcinek - Członek
7.  Klaudia Dominika Murzynowska,zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY, zam. Sulęcinek - Członek
8.  Agnieszka Rogacka,zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY (uzupełnienie składu), zam. Krzykosy - Członek
9.  Iwona Suszczyńska,zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Murzynowo Leśne - Członek
10.  Marta Waligóra,zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Marianowo Brodowskie - Członek 
11.  Mateusz Włodarczyk,zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Sulęcinek - Członek 

 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Szkoła Podstawowa w Murzynowie Leśnym, ul. Poznańska 74, 63-023 Murzynowo Leśne:

1. Artur Skowroński, zgłoszony przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Witowo - Przewodniczący
2. Marcin Małecki, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Murzynowo Leśne - Zastępca Przewodniczącego
3.  Paweł Piotr Furmaniak, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Bieździadów - Członek
4.  Sławomir Grzelka, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Sulęcinek - Członek
5.  Magdalena Kaźmierczak, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY, zam. Pięczkowo - Członek
6.  Monika Maria Lewandowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Murzynowo Leśne - Członek
7.  Natalia Maciejewska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Krzykosy - Członek
8.  Paulina Wiatr, zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Sulęcin - Członek
9.  Klaudia Magdalena Wojtyś, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Witowo - Członek

 

 

 

 

Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych

PowerPoint Przykłady oddania głosu ważnego i nieważnego [ppt]
PowerPoint Część I - z zakresu praw i obowiązków oraz organizacji pracy członków obwodowych komisji wyborczych [ppt]
PowerPoint Część II - przygotowanie i przeprowadzenie głosowania oraz ustalenie wyników głosowania [ppt]
PowerPoint Część II - przygotowanie i przeprowadzenie głosowania oraz ustalenie wyników głosowania – ciąg dalszy [ppt]

Postanowienie Nr 256/2019

POSTANOWIENIE NR 256/2019
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 2 października 2019 r.
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Krzykosy

    Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Krzykosy, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:

1.  Anna Jóźwiak, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Miąskowo 

§ 2.

Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę :

1.  Beata Ewa Głowacka, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Sulęcinek 

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Koninie II       

Paweł Myśliński   

Postanowienie Nr 255/2019

POSTANOWIENIE NR 255/2019
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 2 października 2019 r.
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Krzykosy

    Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Krzykosy, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:

1.  Magdalena Smoczyk, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Środa Wielkopolska 

§ 2.

Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę :

1.  Renata Anna Smoczyk, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Środa Wielkopolska 

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Koninie II       

Paweł Myśliński   

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 37

Okręg wyborczy nr 37

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 93

Okręg wyborczy nr 93

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 92

Okręg wyborczy nr 92

Postanowienie Nr 237/2019

POSTANOWIENIE NR 237/2019
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

    Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na obszarze powiatu gnieźnieńskiego, powiatu słupeckiego, powiatu średzkiego, powiatu śremskiego, powiatu wrzesińskiego, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 260 do postanowienia.

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Koninie II oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Koninie II       

Paweł Myśliński   Załącznik nr 137
gm. Krzykosy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Zespół Szkół w Krzykosach, ul. Główna 39, 63-024 Krzykosy:

 1. Sebastian Górnaś, zgłoszony przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Miąskowo
 2. Magdalena Grzegorzewicz, zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Solec
 3. Ludwik Andrzej Hałat, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Solec
 4. Teresa Marszałkowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Krzykosy
 5. Patryk Mendyka, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Pięczkowo
 6. Romuald Serafin, zgłoszony przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ (uzupełnienie składu), zam. Krzykosy
 7. Mirosława Maria Skowrońska, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY, zam. Witowo
 8. Katarzyna Socha, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Środa Wielkopolska
 9. Monika Spławska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Środa Wielkopolska

 Załącznik nr 138
gm. Krzykosy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Zespół Szkół w Pięczkowie, ul. Szkolna 5, 63-025 Pięczkowo:

 1. Sylwia Bartkowiak, zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Orzechowo
 2. Judyta Biernacik, zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ (uzupełnienie składu), zam. Pięczkowo
 3. Katarzyna Maria Idczak, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Sulęcinek
 4. Jakub Litke, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Pięczkowo
 5. Martyna Marchwiak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Murzynowo Leśne
 6. Ilona Agata Marciniak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Środa Wielkopolska
 7. Daria Skowrońska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Witowo
 8. Magdalena Smoczyk, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Środa Wielkopolska
 9. Anita Anna Urbańska, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY, zam. Witowo

 Załącznik nr 139
gm. Krzykosy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Zespół Szkół w Sulęcinku, ul. Szkolna 26, 63-023 Sulęcinek:

 1. Anna Andrzejewska, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY (uzupełnienie składu), zam. Sulęcinek
 2. Jadwiga Bajer, zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ (uzupełnienie składu), zam. Sulęcinek
 3. Mateusz Ciołek, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Sulęcinek
 4. Aleksandra Józefa Furmaniak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Solec
 5. Marek Grzelka, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Sulęcinek
 6. Anna Jóźwiak, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Miąskowo
 7. Klaudia Dominika Murzynowska, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY, zam. Sulęcinek
 8. Agnieszka Rogacka, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY (uzupełnienie składu), zam. Krzykosy
 9. Iwona Suszczyńska, zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Murzynowo Leśne
 10. Marta Waligóra, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Marianowo Brodowskie
 11. Mateusz Włodarczyk, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Sulęcinek

 Załącznik nr 140
gm. Krzykosy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Szkoła Podstawowa w Murzynowie Leśnym, ul. Poznańska 74, 63-023 Murzynowo Leśne:

 1. Paweł Piotr Furmaniak, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Bieździadów
 2. Sławomir Grzelka, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Sulęcinek
 3. Magdalena Kaźmierczak, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY, zam. Pięczkowo
 4. Monika Maria Lewandowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Murzynowo Leśne
 5. Natalia Maciejewska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Krzykosy
 6. Marcin Małecki, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Murzynowo Leśne
 7. Artur Skowroński, zgłoszony przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Witowo
 8. Paulina Wiatr, zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Sulęcin
 9. Klaudia Magdalena Wojtyś, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Witowo

Protokół z uzupełniania składów obwodowych komisji wyborczych

Krzykosy, dnia 19 września 2019 r.

Protokół
z uzupełniania składów obwodowych komisji wyborczych powoływanych
przez Komisarza Wyborczego w Koninie II
na terenie Gminy Krzykosy
w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Osoby uczestniczące w czynnościach:

Urzędnik Wyborczy – Katarzyna Lepczyńska
Przedstawiciel Gminy Krzykosy – Bernadeta Świerczewska

    Do dnia 13 października 2019 r. do godziny 1500 do Urzędu Gminy w Krzykosach wpłynęły następujące zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych:

 1. KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ – 1 kandydat na członka OKW nr 1 w Krzykosach, 1 kandydat na członka OKW nr 2 w Pięczkowie, 1 kandydat na członka OKW nr 3 w Sulęcinku oraz 1 kandydat na członka OKW nr 4 w Murzynowie Leśnym;
 2. KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 1 kandydat na członka OKW nr 1 w Krzykosach, 1 kandydat na członka OKW nr 2 w Pięczkowie, 1 kandydat na członka OKW nr 3 w Sulęcinku oraz 1 kandydat na członka OKW nr 4 w Murzynowie Leśnym;
 3. KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 1 kandydat na członka OKW nr 1 w Krzykosach, 1 kandydat na członka OKW nr 2 w Pięczkowie, 1 kandydat na członka OKW nr 3 w Sulęcinku oraz 1 kandydat na członka OKW nr 4 w Murzynowie Leśnym;
 4. KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 1 kandydat na członka OKW nr 1 w Krzykosach, 1 kandydat na członka OKW nr 2 w Pięczkowie, 1 kandydat na członka OKW nr 3 w Sulęcinku oraz 1 kandydat na członka OKW nr 4 w Murzynowie Leśnym;
 5. KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ – 1 kandydat na członka OKW nr 1 w Krzykosach, 1 kandydat na członka OKW nr 2 w Pięczkowie, 1 kandydat na członka OKW nr 3 w Sulęcinku oraz 1 kandydat na członka OKW nr 4 w Murzynowie Leśnym.
 6. KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY– 1 kandydat na członka OKW nr 1 w Krzykosach, 1 kandydat na członka OKW nr 2 w Pięczkowie, 1 kandydat na członka OKW nr 3 w Sulęcinku oraz 1 kandydat na członka OKW nr 4 w Murzynowie Leśnym.


    W związku z tym, że liczba zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych była mniejsza niż 9 (w przypadku OKW nr 1 w Krzykosach, OKW nr 2 w Pięczkowie i OKW nr 4 w Murzynowie Leśnym) oraz mniejsza niż 11 (w przypadku OKW nr 3 w Sulęcinku), na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), dotyczącego powoływania obwodowych komisji wyborczych oraz uchwały Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego, Komisarz Wyborczy w Koninie II sporządził informację o możliwości zgłaszania przez pełnomocników wyborczych dodatkowych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w terminie do dnia 18 września 2019 r. do godziny 1200. Termin losowania wyznaczony został na dzień 19 września 2019 r. na godzinę 800, w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach.
    W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych:

 1. KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ – 1 kandydat na członka OKW nr 1 w Krzykosach, 1 kandydat na członka OKW nr 2 w Pięczkowie oraz 1 kandydat na członka OKW nr 3 w Sulęcinku;
 2. KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 2 kandydatów na członków OKW nr 1 w Krzykosach, 2 kandydatów na członków OKW nr 3 w Sulęcinku oraz 3 kandydatów na członków OKW nr 4 w Murzynowie Leśnym;
 3. KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 2 kandydatów na członków OKW nr 2 w Pięczkowie;
 4. KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY– 2 kandydatów na członków OKW nr 3 w Sulęcinku.


    Liczba kandydatów na członków obwodowych komisji wynosi po 9 osób (w przypadku OKW nr 1 w Krzykosach, OKW nr 2 w Pięczkowie i OKW nr 4 w Murzynowie Leśnym) oraz 11 (w przypadku OKW nr 3 w Sulęcinku) – nie zachodzi więc potrzeba losowania.
    W związku z powyższym odwołane zostaje losowanie kandydatów wyznaczone na dzień 19 września 2019 r. na godzinę 800.
    Niniejszy protokół podlega publikacji na BIP Gminy Krzykosy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzykosy.

Podpisy:

/–/ Katarzyna Lepczyńska     /–/ Bernadeta Świerczewska

Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 13 września 2019 r.

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 13 września 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Krzykosy obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Koninie II informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 18.09.2019 r. do godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 3,
- Nr 2, w liczbie 3,
- Nr 3, w liczbie 5,
- Nr 4, w liczbie 3,

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 19.09.2019 r. o godz. 800 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach.

§ 3.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Koninie II       

Paweł Myśliński    

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 12 września 2019 roku

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 12 września 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Wójt Gminy Krzykosy podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

Nr obwodu głosowania  Granice obwodu głosowania  Siedziba obwodowej komisji wyborczej 
1 Sołectwa: Krzykosy, Solec.  Zespół Szkół w Krzykosach, ul. Główna 39,
63-024 Krzykosy 
2 Sołectwa: Pięczkowo, Witowo.  Zespół Szkół w Pięczkowie, ul. Szkolna 5,
63-025 Pięczkowo
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 
Niepełnosprawni
3 Sołectwa: Sulęcin, Sulęcinek.  Zespół Szkół w Sulęcinku, ul. Szkolna 26,
63-023 Sulęcinek
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 
Niepełnosprawni
4 Sołectwa: Garby, Miąskowo, Młodzikowo, Młodzikówko, Murzynowo Leśne, Wiosna.  Szkoła Podstawowa w Murzynowie Leśnym, ul. Poznańska 74,
63-023 Murzynowo Leśne

  
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Koninie II najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Krzykosy najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Wójt Gminy Krzykosy 
/-/ inż. Andrzej Janicki

Zgłaszanie przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

KOMUNIKAT
KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II
z dnia 19 sierpnia 2019 r.

o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

    Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 246) Komisarz Wyborczy w Koninie II wykonujący czynności wyborcze na obszarze swojej właściwości terytorialnej obejmującej powiaty: gnieźnieński, słupecki, średzki, śremski i wrzesiński w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. informuje:

 1. Prawo zgłaszania kandydatów do komisji mają pełnomocnicy wyborczy lub osoby przez nich upoważnione:
  1) komitetu wyborczego partii politycznej, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa komitetu wyborczego jest taka sama, i czy nazwa partii politycznej uległa zmianie, pod warunkiem, że partia jest wpisana pod tym samym numerem do ewidencji partii politycznych;
  2) koalicyjnego komitetu wyborczego koalicji partii politycznych, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego jest taka sama;
  3) reprezentujący pozostałe komitety wyborcze utworzone w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 2. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy/miasta, na terenie której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędów gmin/miast. Zgłoszenia są przyjmowane w urzędach gmin/miast w godzinach pracy urzędu, w terminie do dnia 13 września 2019 r.

 3. Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, zgodnie z art. 182 § 8b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504). Zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy/miasta, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy/miasta.

 4. Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego. Wzór zgłoszenia został określony w uchwale nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego


Komisarz Wyborczy
w Koninie II       
/-/ Paweł Myśliński 

Okręgowa Komisja Wyborcza w Koninie

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Okręg wyborczy nr 37 – część województwa wielkopolskiego obejmująca obszary powiatów:
gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, średzki, śremski, turecki, wrzesiński
oraz miasta na prawach powiatu:
Konin.
Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 9.

Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Okręg wyborczy nr 92 – część województwa wielkopolskiego obejmująca obszary powiatów:
gnieźnieński, słupecki, średzki, śremski, wrzesiński.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.
Okręg wyborczy nr 93 – część województwa wielkopolskiego obejmująca obszary powiatów:
kolski, koniński, turecki
oraz miasta na prawach powiatu:
Konin.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Koninie przy Al. 1 Maja 7.