WAŻNE!

Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych