Decyzja w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe