Świadczenia rodzinne

Zmiany w programie "Rodzina 500+"

 

Zmiany w programie "Rodzina 500+"

 wnioski wyłącznie drogą elektroniczną do ZUS na nowy okres świadczeniowy

 

Od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do rządowego programu ?Rodzina 500+? zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego. Według nowych zasad, obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

WAŻNE: od 1 lutego 2022 r. będzie przyjmował wnioski na kolejny okres świadczeniowy, tj. okres który rozpocznie się 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 31 maja 2023 r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze, na nowych zasadach, można złożyć do ZUS tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania:

  • przez Platformę PUE ZUS,
  • portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl
  • lub poprzez bankowość elektroniczną.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakładce Rodzina 500 plus - Link do strony

Druki na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO
 
Portable Document Format Wniosek o ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz do dodatków do zasiłku rodzinnego - SR 401/2020
Portable Document Format Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, inny niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30E i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.) - SR 411
Portable Document Format Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - SR 413
Portable Document Format Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - SR 012


JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Portable Document Format 
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - SR 402
Portable Document Format 
Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, inny niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30E i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.) - SR 411/2018
Portable Document Format
 Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - SR 413
Portable Document Format Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - SR 012
 

Druki na stary okres zasiłkowy 2019/2020


 
ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO
 
Portable Document Format Wniosek o ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz do dodatków do zasiłku rodzinnego - SR 401/2018a

Druki na stary okres zasiłkowy 2018/2019


 
ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO
 
Portable Document Format Wniosek o ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz do dodatków do zasiłku rodzinnego - SR 401/2018
Portable Document Format Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, inny niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30E i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.) - SR 411/2018
Portable Document Format Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - SR 413
Portable Document Format Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego - SR 414
Portable Document Format Oświadczenie wnioskodawcy o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania - SR 418
Portable Document Format Oświadczenie wnioskodawcy o uczęszczaniu dziecka do szkoły / szkoły wyższej - SR 419
Portable Document Format Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - SR 012
 


JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Portable Document Format 
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - SR 402 i
Portable Document Format 
Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, inny niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30E i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.) - SR 411/2018
Portable Document Format
 Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - SR 413
Portable Document Format Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - SR 012
 

 
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY
 
Portable Document Format Wniosek o ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego - SR 403/2018
Portable Document Format Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - SR 012
 


SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
 
Portable Document Format Wniosek o ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego - SR 404/2018
Portable Document Format Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, inny niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30E i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.) - SR 411/2018
Portable Document Format Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowySR 413 
Portable Document Format Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - SR 012
 


ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE
 
Portable Document Format Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - SR 405/2018
Portable Document Format Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - SR 012


 
ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Portable Document Format 
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenie rodzicielskiego - SR 407 i 
Portable Document Format Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - SR 012JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, U KTÓREGO ZDIAGNOZOWANO CIĘŻKIE I NIEODWRACALNE UPOŚLEDZENIE ALBO NIEULECZALNĄ CHOROBĘ ZAGRAŻAJĄCĄ ŻYCIU, KTÓRE POWSTAŁY W PRENATALNYM OKRESIE ROZWOJU DZIECKA LUB W CZASIE PORODU

Portable Document Format Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - SR 408
Portable Document Format Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - SR 012