WAŻNE!

Ochrona Środowiska

Druki dotyczące dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków

Portable Document Format Uchwała w sprawie dotacji [1,98 MB]
Portable Document Format Wniosek o dofinansowanie [71,1 KB]
Portable Document Format Wniosek o wypłatę dotacji [56,5 KB]
DOC Umowa dotacji - jedna przydowmowa oczyszczalnia ścieków [24,2 KB]
DOC Umowa dotacji - dwie przydomowe oczyszczalnie ścieków [24,3 KB]
Portable Document Format Oświadczenie VAT [40,4 KB]
Portable Document Format Oświadczenie współwłaściciela [38,1 KB]
Portable Document Format Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków [85,0 KB]

Formularze

Wniosek o wycinkę drzew można składać internetowo

Do wniosków, które można przesłać do urzędów w formie elektronicznej od 2023 roku dołączył wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów. Można go składać online korzystając ze wzoru określonego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
Wzór ten jest jednakowy dla całego kraju, a jego format dostępny na stronie ministerstwa oraz na liście poniżej, w Biuletynie Informacji Publicznej naszego Urzędu.

Zmiany w procedurze administracyjnej dotyczącej uzyskiwania pozwoleń na wycinkę drzew wynikają z wejścia w życie zapisów ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców zmieniającej, niektóre przepisy ustawy o ochronie przyrody.

Jak wyjaśniają rządzący, wprowadzone rozwiązanie jest usprawnieniem dla mieszkańców, aby szybciej i bez wychodzenia z domu mogli złożyć kolejny wniosek za pomocą wniosku online.


Portable Document Format Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych [pdf]
DOC 
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych [docx]
DOC 
Sprawozdanie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych [docx]
DOC
 Wniosek o oszacowanie szkód łowieckich oraz ustalenie wysokości odszkodowania [docx]
DOC 
Wniosek o oszacowanie szkód w rolnictwie [doc]
DOC Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej [doc]
DOC Wniosek na usunięcie drzew i krzewów [18 KB]
Portable Document Format Wniosek na usunięcie drzew i krzewów - wersja elektroniczna [pdf]
Ikona XLS Wniosek na usunięcie drzew i krzewów - wersja elektroniczna [xlsx]
DOC Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej [docx]
DOC Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew [docx]