WAŻNE!

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (pelet drzewny, drewno kawałkowe, LPG, olej opałowy)

Informacje

W celu przekazania wniosku drogą elektroniczną należy pobrać, wypełnić (w sposób elektroniczny lub poprzez ich wydrukowanie, wypełnienie ręczne, a następnie zeskanowanie do formatu PDF) oraz podpisać za pośrednictwem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub potwierdzić profilem zaufanym dwa niezbędne dokumenty:

 • wniosek o wypłatę dodatku,
 • oraz klauzulę informacyjną.


Podpisanie dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym wymaga wykorzystania zewnętrznego oprogramowania dostarczonego wraz z podpisem kwalifikowanym, a sama procedura różni się w zależności od producenta oprogramowania.

Potwierdzenie profilem zaufanym natomiast możliwe jest w oparciu o dostępny na stronach gov.pl mechanizm podpisywania dokumentów elektronicznie za pomocą podpisu zaufanego.

W tym celu, dla każdego z wyżej wymienionych dokumentów, należy:

 • Udać się na odpowiednią stronę internetową gov.pl dostępną pod tym adresem;
 • Kliknąć przycisk „START" umieszczony w sekcji „Odpowiedz na kilka prostych pytań.";
 • Z wyświetlonej listy wskazać drugą opcję podpisu i kliknąć „Dalej", a następnie „PODPISZ LUB SPRAWDŹ DOKUMENT PDF";
 • Po wczytaniu się nowej strony kliknąć przycisk „WYBIERZ DOKUMENT Z DYSKU";
 • Otwarte zostanie okno, w którym należy wskazać dokument jaki ma zostać podpisany (Uwaga! Możliwe jest jedynie podpisywanie pojedynczych dokumentów);
 • Po uzyskaniu informacji o poprawnie dodanym dokumencie wybrać opcję „PODPISZ";
 • Jeżeli wcześniej nie nastąpiło logowanie do Profilu zaufanego zostanie teraz wyświetlona strona to umożliwiająca. Wpisanie poprawnych danych logowania zaowocuje otwarciem się strony ze szczegółami podpisu.
  Podobnie jest w przypadku wcześniejszego zalogowania, gdzie strona ta wczytuje się automatycznie;
 • Jeżeli wyświetlone dane będą poprawne, a symbol graficzny podpisu umieszczony w prawym górnym rogu pierwszej strony dokumentu będzie widoczny, należy kliknąć przycisk „Podpisz podpisem zaufanym", a następnie „POTWIERDŹ";
 • Po poprawnej weryfikacji profilu np. w oparciu o bankowość internetową, zostanie wyświetlona strona informująca o tym, że „Twój dokument został poprawnie podpisany", na dole której znajdować się będzie przycisk „POBIERZ" umożliwiający zapis podpisanego dokumentu na dysku.


Tak przygotowane dokumenty należy załączyć do utworzonego na platformie ePUAP pisma ogólnego do Urzędu Gminy w Krzykosach, które przed wysyłką również należy podpisać elektroniczne za pośrednictwem platformy ePUAP (przycisk „PODPISZ" na górze i dole pisma ogólnego).

Druki do pobrania

Ikona PDF Wniosek o wypłatę dodatku węglowego [365 KB]
Ikona PDF Klauzula informacyjna [222 KB]