WAŻNE!

Dostawy opału do budynków komunalnych Gminy Krzykosy w 2018 r.

Lista wiadomości


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

SIWZ, formularz ofertowy, projekt umowy

pdf SIWZ, formularz ofertowy, projekt umowy [pobierz]