WAŻNE!

XX Sesja - 18.VII.2012 r.

Lista wiadomości


Uchwała Nr XX/144/2012 w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Młodzikowo

U C H W A Ł A  NR  XX/144/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 18 lipca 2012 roku

 

w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Młodzikowo

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 10 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. z 2008 roku Nr 38 poz. 220 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Zatwierdza się zmianę  Planu Odnowy Miejscowości Młodzikowo, zatwierdzonego uchwałą Nr XX/106/2008 Rady Gminy Krzykosy z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Młodzikowo, zwanego dalej planem.

1.  Zmiana polega na dodaniu do planu opisu pn. „Obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców" w brzmieniu załącznika do uchwały

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

 

Załącznik do uchwały Nr XX/144/2012

Rady Gminy Krzykosy z dnia 18 lipca 2012r.

 

Obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców.

Miejscowość Młodzikowo jest jedną z najmniejszych miejscowości w Gminie Krzykosy. Zamieszkuje ją ludność przeważnie pracująca zawodowo poza rolnictwem. Jest położona około 15 km od siedziby Gminy i około 25  km od miasta powiatowego Środa Wielkopolska. Jest to miejscowość popegeerowska, w której obiekty po przedsiębiorstwie stanowią obecnie własność prywatną. W miejscowości obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców jest świetlica wiejska położona w centrum wsi obok ładnie utrzymanego gospodarstwa agroturystycznego i stadniny koni.   W świetlicy odbywają się imprezy kulturalno - oświatowe - prelekcje, zabawy, wykłady, szkolenia, spotkania mieszkańców.

Obecny stan świetlicy jest taki, że wymaga ona generalnego remontu. Jest pilna potrzeba remontu konstrukcji dachowej i wymiany dachu na obiekcie oraz remontu elewacji świetlicy.

Świetlica wiejska i jej otoczenie znajduje się w centrum wsi i jest obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.

Uchwała Nr XX/143/2012 w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Krzykosy

U C H W A Ł A  NR  XX/143/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 18 lipca 2012 roku

 

w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Krzykosy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 10 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. z 2008 roku Nr 38 poz. 220 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Zatwierdza się zmianę  Planu Odnowy Miejscowości Krzykosy, zatwierdzonego uchwałą Nr XX/107/2008 Rady Gminy Krzykosy z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krzykosy, zwanego dalej planem.

2. Zmiana polega na dodaniu do planu opisu pn. „Obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców" w brzmieniu załącznika do uchwały

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

 

Załącznik do uchwały Nr XX/143/2012

Rady Gminy Krzykosy z dnia 18 lipca 2012r.

 

Obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców.

Miejscowość Krzykosy jest jedną z większych miejscowości w Gminie Krzykosy. W Krzykosach znajduje się siedziba Gminy. Zamieszkuje ją ludność przeważnie pracująca zawodowo poza rolnictwem. Jest położona około 20  km od miasta powiatowego Środa Wielkopolska. W miejscowości obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców jest świetlica wiejska położona w centrum wsi w sąsiedztwie Zespołu Szkół w Krzykosach oraz Urzędu Gminy.  W świetlicy odbywają się imprezy kulturalno - oświatowe - prelekcje, zabawy, wykłady, szkolenia, spotkania mieszkańców.

W obiekcie odbywają spotkania członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy po sąsiedzku mają swoja remizę strażacką. Strażacy z Krzykos mogą pochwalić się prawie dziewięćdziesięcioletnią działalnością swej jednostki.

Obecny stan świetlicy jest taki, że wymaga ona kapitalnego remontu. Jest pilna potrzeba kompleksowego szpachlowania i malowania całości Sali i pomieszczeń kuchennych. Przeniesienia drzwi wejściowych i zamontowanie nowych drzwi. Remontu wymaga oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne obiektu, jak również sanitariaty i szatnia. Odnowienia wymagają także słupy podtrzymujące konstrukcję dachową. Odnowienia wymaga także elewacja zewnętrzna. Istnie potrzeba montażu klimatyzacji.

Świetlica wiejska i jej otoczenie znajduje się w centrum wsi i jest obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.

Uchwała Nr XX/142/2012 w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Sulęcin

U C H W A Ł A  NR  XX/142/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 18 lipca 2012 roku

 

w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Sulęcin

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 10 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. z 2008 roku Nr 38 poz. 220 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Zatwierdza się zmianę  Planu Odnowy Miejscowości Sulęcin, zatwierdzonego uchwałą Nr XX/111/2008 Rady Gminy Krzykosy z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sulęcin, zwanego dalej planem.

1. Zmiana polega na dodaniu do planu opisu pn. „Obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców" w brzmieniu załącznika do uchwały

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

 

Załącznik do uchwały Nr XX/142/2012

Rady Gminy Krzykosy z dnia 18 lipca 2012r.

 

Obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców.

Miejscowość Sulęcin jest jedną z mniejszych miejscowości w Gminie Krzykosy. Zamieszkuje ją ludność przeważnie pracująca zawodowo poza rolnictwem, ale jest również kilka dużych gospodarstw rolnych. Jest położona około 7 km od siedziby Gminy i około 20  km od miasta powiatowego Środa Wielkopolska. W miejscowości obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców jest świetlica wiejska położona w centrum wsi.  W świetlicy odbywają się imprezy kulturalno - oświatowe - prelekcje, zabawy, wykłady, szkolenia, spotkania mieszkańców.

W obiekcie odbywają spotkania członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy po sąsiedzku mają swoją remizę strażacką. Strażacy z Sulęcina mogą pochwalić się prawie dziewięćdziesięcioletnią działalnością swej jednostki i są najstarszą jednostką w OSP w Gminie Krzykosy.

Obecny stan świetlicy jest taki, że wymaga ona kapitalnego  remontu. Jest pilna potrzeba remontu sanitariatów i kuchni w obiekcie. Istnieje potrzeba wymiany okien w pomieszczeniach zaplecza świetlicy oraz drzwi wejściowych do obiektu. Szpachlowania i malowania wymaga  pomieszczenie sali. Do remontu jest klatka schodowa. Należałoby także ułożyć kostkę brukową przed budynkiem.

We wsi nie ma placu zabaw dla dzieci. W centrum wsi jest miejsce na jego urządzenie.

Świetlica wiejska i jej otoczenie znajduje się w centrum wsi i jest obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.

Także takie znaczenie dla wsi będzie miał wybudowany plac zabaw, który posłuży dla zaspokojenia potrzeb rekreacyjnych małych mieszkańców Sulęcina.

Uchwała Nr XX/141/2012 w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Murzynowo Leśne

U C H W A Ł A  NR  XX/141/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 18 lipca 2012 roku

 

w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Murzynowo Leśne

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 10 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. z 2008 roku Nr 38 poz. 220 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Zatwierdza się zmianę  Planu Odnowy Miejscowości Murzynowo Leśne, zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/108/2008 Rady Gminy Krzykosy z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Murzynowo Leśne zwanego dalej planem.

2. Zmiana polega na dodaniu do planu opisu pn. „Obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców" w brzmieniu załącznika do uchwały

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

 

Załącznik do uchwały Nr XX/141/2012

Rady Gminy Krzykosy z dnia 18 lipca 2012r.

 

Obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców.

Miejscowość Murzynowo Leśne jest jedną z mniejszych miejscowości w Gminie Krzykosy. Zamieszkuje ją ludność przeważnie pracująca zawodowo poza rolnictwem. Jest położona około 10 km od siedziby Gminy i około 15  km od miasta powiatowego Środa Wielkopolska. W miejscowości obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców jest świetlica wiejska położona w centrum wsi w sąsiedztwie.  W świetlicy odbywają się imprezy kulturalno - oświatowe - prelekcje, zabawy, wykłady, szkolenia, spotkania mieszkańców.

W obiekcie odbywają spotkania członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy po sąsiedzku mają swoja remizę strażacką. Strażacy z Murzynowa Leśnego mogą pochwalić się wieloma osiągnięciami, szczególnie w krzewienie wiedzy przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży.

Obecny stan świetlicy jest taki, że wymaga ona kapitalnego remontu. Jest pilna potrzeba kompleksowego szpachlowania i malowania całości sali i pomieszczeń kuchennych. Wymienić należy podłogę w sali i obniżyć sufit w sali i pomieszczeniu administracyjnym. Rozwiązania wymaga ogrzewanie obiektu. Dokończenia wymagają także pomieszczenia piwniczne.

Świetlica wiejska i jej otoczenie znajduje się w centrum wsi i jest obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.

Uchwała Nr XX/140/2012 w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Miąskowo

U C H W A Ł A  NR  XX/140/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 18 lipca 2012 roku

 

w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Miąskowo

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 10 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. z 2008 roku Nr 38 poz. 220 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Zatwierdza się zmianę  Planu Odnowy Miejscowości Miąskowo, zatwierdzonego uchwałą Nr XX/109/2008 Rady Gminy Krzykosy z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Miąskowo, zwanego dalej planem.

2. Zmiana polega na dodaniu do planu opisu pn. „Obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców" w brzmieniu załącznika do uchwały

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

 

Załącznik do uchwały Nr XX/140/2012

Rady Gminy Krzykosy z dnia 18 lipca 2012r.

 

Obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców.

Miejscowość Miąskowo jest jedną z mniejszych miejscowości w Gminie Krzykosy. Zamieszkuje ją ludność przeważnie pracująca zawodowo poza rolnictwem, ale istnieją też gospodarstwa rolne. Jest położona około 10 km od siedziby Gminy i około 10  km od miasta powiatowego Środa Wielkopolska. Miejscowość ma bardzo rozległą zabudowę i w związku z tym w miejscowości obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców jest świetlica wiejska położona w centrum wsi

W świetlicy odbywają się imprezy kulturalno - oświatowe - prelekcje, zabawy, wykłady, szkolenia, spotkania mieszkańców.

W świetlicy swoje spotkania odbywają strażacy z miejscowej OSP, którzy w sąsiedztwie maja swoją remizę.

Obecny stan świetlicy jest taki, że wymaga ona generalnego remontu. Jest pilna potrzeba przebudowy obiektu wraz z dobudową prawego skrzydła Sali oraz wymiany dachu na obiekcie.

Świetlica wiejska i jej otoczenie znajduje się w centrum wsi i jest obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.

Uchwała Nr XX/139/2012 w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Garby

U C H W A Ł A  NR  XX/139/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 18 lipca 2012 roku

 

w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Garby

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 10 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. z 2008 roku Nr 38 poz. 220 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Zatwierdza się zmianę  Planu Odnowy Miejscowości Garby, zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/108/2008 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Garby zwanego dalej planem.

2. Zmiana polega na dodaniu do planu opisu pn. „Obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców" w brzmieniu załącznika do uchwały

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

 

Załącznik do uchwały Nr XX/139/2012

Rady Gminy Krzykosy z dnia 18 lipca 2012r.

 

Obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców.

Miejscowość Garby jest jedną z mniejszych miejscowości w Gminie Krzykosy. Zamieszkuje ją ludność przeważnie pracująca zawodowo poza rolnictwem, ale istnieją też gospodarstwa rolne. Jest położona około 15 km od siedziby Gminy i około 10  km od miasta powiatowego Środa Wielkopolska. Miejscowość nie posiada szkoły, ani przedszkola. W miejscowości obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców jest świetlica wiejska położona w centrum wsi, która przeszła już kapitalny remont.   W świetlicy odbywają się imprezy kulturalno - oświatowe - prelekcje, zabawy, wykłady, szkolenia, spotkania mieszkańców.

We wsi nie ma placu zabaw ani innych urządzonych terenów rekreacyjnych.

W centrum wsi jest miejsce na powstanie placu zabaw.

Plac zabaw i jego otoczenie znajduje się w centrum wsi i jest obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców szczególnie małych mieszkańców wioski), sprzyjającym nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.

Uchwała Nr XX/138/2012 w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Witowo

U C H W A Ł A  NR  XX/138/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 18 lipca 2012 roku

 

w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Witowo

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 10 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. z 2008 roku Nr 38 poz. 220 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Zatwierdza się zmianę  Planu Odnowy Miejscowości Witowo, zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/95/2008 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Witowo, zwanego dalej planem.

2. Zmiana polega na dodaniu do planu opisu pn. „Obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców" w brzmieniu załącznika do uchwały

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

 

Załącznik do uchwały Nr XX/138/2012

Rady Gminy Krzykosy z dnia 18 lipca 2012r.

 

Obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców.

Miejscowość Witowo jest jedną z większych miejscowości w Gminie Krzykosy. Zamieszkuje ją ludność przeważnie pracująca zawodowo poza rolnictwem, ale jest także wiele gospodarstw rolnych. Jest położona około 3 km od siedziby Gminy i około 20  km od miasta powiatowego Środa Wielkopolska. W miejscowości obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców jest świetlica wiejska położona w centrum wsi

W świetlicy odbywają się imprezy kulturalno - oświatowe - prelekcje, zabawy, wykłady, szkolenia, spotkania mieszkańców.

W obiekcie odbywają spotkania członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy po sąsiedzku mają swoją remizę strażacką. Strażacy z Witowa mogą pochwalić się wieloma osiągnięciami szczególnie w zawodach sportowo - pożarniczych oraz krzewieniu wiedzy przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży.

Obecny stan świetlicy jest taki, że wymaga ona remontu.

Konieczna jest wymiana podłogi w sali i malowanie podłogi. Wymiany wymagają drzwi wewnętrzne jak i wyjściowe z kuchni oraz okno w pomieszczeniu magazynowym. Należałoby zerwać boazerię na ścianach i suficie w sali i nałożyć w to miejsce tynk. Potrzebny jest nowy piec do ogrzewania obiektu (nadmuchowy) . Wymiany wymaga instalacja odgromowa. Istnieje pilna potrzeba zainstalowania klimatyzacji

Jest pilna potrzeba kompleksowego szpachlowania i malowania całości sali i pomieszczeń kuchennych. Przeniesienia drzwi wejściowych i zamontowanie nowych drzwi. Remontu wymaga oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne obiektu, jak również sanitariaty i szatnia. Odnowienia wymagają także słupy podtrzymujące konstrukcję dachową. Odnowienia wymaga także elewacja zewnętrzna. Istnie potrzeba montażu klimatyzacji.

Świetlica wiejska i jej otoczenie znajduje się w centrum wsi i jest obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.

Uchwała Nr XX/137/2012 w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Solec

U C H W A Ł A  NR  XX/137/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 18 lipca 2012 roku

 

w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Solec

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 10 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. z 2008 roku Nr 38 poz. 220 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Zatwierdza się zmianę  Planu Odnowy Miejscowości Solec, zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/97/2008 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Solec, zwanego dalej planem.

2. Zmiana polega na dodaniu do planu opisu pn. „Obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców" w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały oraz zmianie Rozdziału IV pkt 4.4 w brzmieniu załącznika Nr 2 dop niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/137/2012

Rady Gminy Krzykosy z dnia 18 lipca 2012r.

 

Obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców.

 

Miejscowość Solec jest jedną z większych miejscowości w Gminie Krzykosy. Zamieszkuje ją ludność przeważnie pracująca zawodowo poza rolnictwem. Jest położona około 5 km od siedziby Gminy i około 25  km od miasta powiatowego Środa Wielkopolska. W miejscowości obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców jest świetlica wiejska położona w centrum wsi obok pięknie utrzymanych czterech kortów tenisowych.  W świetlicy odbywają się imprezy kulturalno - oświatowe - prelekcje, zabawy, wykłady, szkolenia, spotkania mieszkańców.

Swoje spotkania odbywają tu członkowie Wiejskiego Towarzystwa Tenisowego w Solcu.

Obecny stan świetlicy jest taki, że wymaga ona generalnego remontu. Jest pilna potrzeba kapitalnego remontu sanitariatów polegająca na położeniu płytek na podłodze i ścianach. wymianie instalacji wodno - kanalizacyjnej i elektrycznej, wymianie okien i drzwi, malowaniu pomieszczeń. Należy także dokonać remontu kuchni poprzez położenie płytek ściennych, budowie chłodni oraz wyposażenia kuchni. W celu prawidłowego funkcjonowania obiektu należy zakupić około 130 krzeseł i 14 blatów na stoły. Istnieje potrzeba montażu klimatyzacji oraz otynkowania i wymalowania zewnętrznego świetlicy.

We wsi nie ma placu zabaw dla dzieci. W centrum wsi jest miejsce na jego urządzenie.

Świetlica wiejska i jej otoczenie znajduje się w centrum wsi i jest obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.

Także takie znaczenie dla wsi będzie miał wybudowany plac zabaw, który posłuży dla zaspokojenia potrzeb rekreacyjnych małych mieszkańców Solca.

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/137/2012

Rady Gminy Krzykosy z dnia 18 lipca 2012r.

 

Rozdział IV. pkt. 4.4. otrzymuje brzmienie:

1.4.Budowa ogólnodostępnego placu zabaw

Planowane działania:

- Zagospodarowanie terenu urządzeniami dostosowanymi do różnego wieku i możliwości rozwojowych dzieci

- montaż ławek

- zasadzenie krzewów i klombów z kwiatam

Uchwała Nr XX/136/2012 w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Pięczkowo

U C H W A Ł A  NR  XX/136/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 18 lipca 2012 roku

 

w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Pięczkowo

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 10 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. z 2008 roku Nr 38 poz. 220 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Zatwierdza się zmianę  Planu Odnowy Miejscowości Pięczkowo, zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/94/2008 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pięczkowo, zwanego dalej planem.

2. Zmiana polega na dodaniu do planu opisu pn. „Obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców" w brzmieniu załącznika do uchwały

1. Zmianie ulega również „Kompleksowy i Harmonijny Rozwój Miejscowości", gdzie dodaje się:

PRIORYTET 2 cel 1. Projekt 4. Renowacja pomnika Powstańców Wielkopolskich.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

 

Załącznik  do uchwały Nr XX/136/2012

Rady Gminy Krzykosy z dnia 18 lipca 2012r.

 

Obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców.

Miejscowość Pięczkowo jest jedną z większych miejscowości w Gminie Krzykosy. Zamieszkuje ją ludność przeważnie pracująca zawodowo poza rolnictwem. Jest położona około 5 km od siedziby Gminy i około 22  km od miasta powiatowego Środa Wielkopolska. W miejscowości obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców jest świetlica wiejska położona w centrum wsi. W świetlicy odbywają się imprezy kulturalno - oświatowe - prelekcje, zabawy, wykłady, szkolenia, spotkania mieszkańców. W świetlicy wiejskiej swoje spotkania odbywają członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy po sąsiedzku mają swoją remizę strażacką. W świetlicy spotkania odbywa również regionalny zespół „Tośtoki", kultywujący tradycje regionu pięczkowskiego.

Obecny stan świetlicy jest taki, że wymaga ona gruntownego remontu. Jest pilna potrzeba zainstalowania ogrzewania na korytarzu i w toaletach, położenie płytek podłogowych, zakup wyposażenia do kuchni oraz montaż regałów. malowanie obiektu, zakup około 160 krzeseł, pomieszczeniach kuchni, korytarza i toalet przed malowaniem konieczne jest położenie tynku żywicznego. 

We wsi nie ma placu zabaw dla dzieci. W centrum wsi jest miejsce na jego urządzenie.

We wsi jest również pomnik Powstańców Wielkopolskich i osób poległych w I wojnie światowej oraz w wojnie bolszewickiej. Przy tym pomniku corocznie odbywają się uroczystości patriotyczne z okazji Święta Niepodległości. Biorą w nich udział mieszkańcy Gminy Krzykosy. Jest to szczególna lekcja wychowania obywatelskiego naszego młodego pokolenia. Pomnik nie był wiele lat odnawiany i jest w złym stanie. Odnowienia wymaga zarówno pomnik jak i jego ogrodzenie.

Świetlica wiejska i jej otoczenie znajduje się w centrum wsi i jest obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. Także takie znaczenie dla wsi będzie miał wybudowany plac zabaw, który posłuży dla zaspokojenia potrzeb rekreacyjnych małych mieszkańców Pięczkowa.

Szczególne znaczenie w wychowaniu patriotycznym i społecznym młodych ludzi ma pomnik Powstańców Wielkopolskich. Jego odnowienie przyczyni się do wzmocnienia ducha patriotyzmu oraz naszej pamięci o poległych za wolność Ojczyzny.

Uchwała Nr XX/135/2012 w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Sulęcinek

U C H W A Ł A  NR  XX/135/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 18 lipca 2012 roku

 

w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Sulęcinek

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 10 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. z 2008 roku Nr 38 poz. 220 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Zatwierdza się zmianę  Planu Odnowy Miejscowości Sulęcinek, zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/93/2008 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sulęcinek, zwanego dalej planem.

2.Zmiana polega na dodaniu do planu opisu pn. „Obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców" w brzmieniu załącznika do uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

Załącznik do uchwały Nr XX/135/2012

Rady Gminy Krzykosy z dnia 18 lipca 2012r.

 

Obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców.

Miejscowość Sulęcinek jest największą miejscowością w Gminie Krzykosy. Zamieszkuje ją ludność przeważnie pracująca zawodowo poza rolnictwem. Jest położona około 10 km od siedziby Gminy i około 15  km od miasta powiatowego Środa Wielkopolska. W miejscowości obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców jest świetlica wiejska położona w centrum wsi w sąsiedztwie Zespołu Szkół we Sulęcinku.  W świetlicy odbywają się imprezy kulturalno - oświatowe - prelekcje, zabawy, wykłady, szkolenia, spotkania mieszkańców. Ma także siedzibę Filia Biblioteki Publicznej. W świetlicy wiejskiej odbywają swoje spotkania zespołu taneczne „Nadwarcianie" i „Mali Nadwarcianie". Tutaj swoją siedzibę ma także chór „Głos z nad Warty". Jest to zespół Śpiewaczy o prawie stuletniej tradycji.

Obecny stan świetlicy jest taki, że wymaga ona remontu. Jest pilna potrzeba ocieplenia ścian zewnętrznych, wykonania skutecznej wentylacji pomieszczeń świetlicy, kuchennych i sanitariatów, wymiany drzwi, wymalowania pomieszczenia chóru, poprawa akustyki obiektu świetlicy, wyposażenia świetlicy w sprzęt audiowizualny, ogrodzenia zbiornika z gazem.

We wsi nie ma placu zabaw dla dzieci. W centrum wsi jest miejsce na jego urządzenie.

 

Świetlica wiejska i jej otoczenie znajduje się w centrum wsi i jest obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.

Także takie znaczenie dla wsi będzie miał wybudowany plac zabaw, który posłuży dla zaspokojenia potrzeb rekreacyjnych małych mieszkańców Sulęcinka.