WAŻNE!

IV Sesja - 28.XII.2006 r.

Uchwała Nr IV/21/2006 - Regulamin wynagradzania nauczycieli


Uchwała Nr IV/21/2006 - REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI

W sprawie:
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez gmine Krzykosy.

Data uchwały:
2006-12-28

Numer uchwały:
IV/21/2006

Podjęta przez:
RADĘ GMINY KRZYKOSY

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2007r..
Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 9, poz. 393 z dnia 9 lutego 2007r. - weszła w życie z dniem 24 lutego 2007r. z mocą od 1 stycznia 2007r.

Załączone dokumenty:

Uchwała Nr IV/20/2006 - wykaz wydatków które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2006

Uchwała Nr IV/20/2006 - wykaz wydatków które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2006

W sprawie:
ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasaja z końcem roku budżetowego 2006

Data uchwały:
2006-12-28

Numer uchwały:
IV/20/2006

Podjęta przez:
Radę Gminy Krzykosy

Uchwała wchodzi w życie:
2006-12-28

Załączone dokumenty:

Uchwała Nr IV/19/2006 - zmiany w budżecie na 2006 rok

Uchwała Nr IV/19/2006 - zmiany w budżecie na 2006 rok

W sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Data uchwały:
2006-12-29

Numer uchwały:
IV/19/2006

Podjęta przez:
Radę Gminy Krzykosy

Uchwała wchodzi w życie:
2006-12-28

Załączniki: