WAŻNE!

Gmina Krzykosy

2022

Ikona PDF Bilans skonsolidowany [266 KB]
Ikona PDF Bilans z wykonania budżetu [261 KB]
Ikona PDF Bilans łączny [273 KB]
Ikona PDF Informacja dodatkowa łączna [712 KB]
Ikona PDF Rachunek zysków i strat łączny [265 KB]
Ikona PDF Zestawienie zmian w funduszu łączne [260 KB]

2021

Ikona PDF Bilans skonsolidowany [264 KB]
Ikona PDF Bilans z wykonania budżetu [262 KB]
Ikona PDF Bilans łączny [272 KB]
Ikona PDF Informacja dodatkowa łączna [268 KB]
Ikona PDF Rachunek zysków i strat łączny [265 KB]
Ikona PDF Zestawienie zmian w funduszu łączne [260 KB]

2020

Ikona PDF Bilans skonsolidowany [81 KB]
Ikona PDF Bilans z wykonania budżetu [77 KB]
Ikona PDF Bilans łączny [86 KB]
Ikona PDF Informacja dodatkowa łączna [76 KB]
Ikona PDF Rachunek zysków i strat łączny [81 KB]
Ikona PDF Zestawienie zmian w funduszu łączne [76 KB]

2018

Portable Document Format Łączne sprawozdanie finansowe Gminy Krzykosy [pdf]
Portable Document Format 
Łączne sprawozdanie finansowe Gminy Krzykosy cz. II [pdf]
Portable Document Format 
Bilans z wykonania budżetu za 2018 r. [pdf]
Portable Document Format Bilans skonsolidowany Gminy Krzykosy za 2018 r. [pdf]