Jesteś tutaj:   

2014

PODATKI na 2014 r.

   

PODATEK ROLNY:

 • Cena żyta dla potrzeb wymiaru podatku rolnego na 2014 rok na terenie gminy Krzykosy, została obniżona i wynosi 46 zł za 1q.

   
(Uchwała Nr XXXIV/237/2013)

 


 

PODATEK LEŚNY:

 • Cena drewna dla potrzeb wymiaru podatku leśnego na 2014 rok, na terenie gminy Krzykosy wynosi 171,05 zł za 1 m3

 

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

1) od gruntów:

   • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,71 zł od 1 m2 powierzchni
   • pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,40 zł od 1 ha powierzchni
   • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,17 zł od 1 m2 powierzchni

 

2) od budynków lub ich części:

   • mieszkalnych - 0,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
   • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 14,39 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
   • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
   • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
   • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

3) od budowli - 2% ich wartości

   

(Uchwała Nr XXXIV/236/2013)

 


 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

  a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 740,00 zł

  b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 910,00 zł

  c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1170,00 zł 

 

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

  a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej:

   • równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 13 ton - 1240,00 zł
   • równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej niż 14 ton - 1370,00 zł
   • równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej niż 15 ton - 1520,00 zł
   • równej lub wyższej niż 15 ton - 1670,00 zł

 

  b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej:

   • równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 17 ton - 1100,00 zł
   • równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 19 ton - 1370,00 zł
   • równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 21 ton - 1520,00 zł
   • równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 23 ton - 1670,00 zł
   • równej lub wyższej niż 23 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1790,00 zł
   • równej lub wyższej niż 25 ton - 1930,00 zł

 

  c) o liczbie osi - cztery i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej:

   • równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 tony - 1370,00 zł
   • równej lub wyższej niż 25 tony, a mniejszej niż 27 tony - 1670,00 zł
   • równej lub wyższej niż 27 tony, a mniejszej niż 29 ton - 1790,00 zł
   • równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 31 ton - 2200,00 zł
   • równej lub wyższej niż 31 ton - 2200,00 zł


3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

  a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej:

   • równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 13 ton - 1370,00 zł
   • równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej niż 14 ton - 1520,00 zł
   • równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej niż 15 ton - 1670,00 zł
   • równej lub wyższej niż 15 ton - 1790,00 zł

 

  b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej:

   • równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 17 ton - 1250,00 zł
   • równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 19 ton - 1520,00 zł
   • równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 21 ton - 1670,00 zł
   • równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 23 ton - 1790,00 zł
   • równej lub wyższej niż 23 ton, a mniejszej niż 25 ton - 2100,00 zł
   • równej lub wyższej niż 25 ton - 2100,00 zł

 

  c) o liczbie osi - cztery i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej:

   • równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 tony - 1670,00 zł
   • równej lub wyższej niż 25 tony, a mniejszej niż 27 tony - 1930,00 zł
   • równej lub wyższej niż 27 tony, a mniejszej niż 29 ton - 2210,00 zł
   • równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 31 ton - 3120,00 zł
   • równej lub wyższej niż 31 ton - 3120,00 zł

 

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, a poniżej 12 ton - 1380,00 zł 

 

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:

  a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej  zespołu pojazdów:

   • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 1670,00 zł
   • równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1790,00 zł
   • równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton - 1930,00 zł
   • równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie - 2070,00 zł
   • powyżej 36 ton - 2350,00 zł

 

  b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

   • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton - 2070,00 zł
   • równej lub wyższej niż 40 ton - 2350,00 zł

 

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

  a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej  zespołu pojazdów:

   • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 1790,00 zł
   • równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1930,00 zł
   • równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton - 2070,00 zł
   • równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie - 2410,00 zł
   • powyżej 36 ton - 2590,00 zł

 

  b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

   • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton - 2340,00 zł
   • równej lub wyższej niż 40 ton - 3120,00 zł

 

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 290,00 zł

 

8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

  a) o liczbie osi - jedna i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

   • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 210,00 zł
   • równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 360,00 zł
   • równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 36 ton - 480,00 zł
   • równej lub wyższej niż 36 ton - 480,00 zł

 

  b) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

   • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton - 410,00 zł
   • równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 33 tony - 830,00 zł
   • równej lub wyższej niż 33 tony, a mniejszej niż 38 tony - 1360,00 zł
   • równej lub wyższej niż 38 ton - 1540,00 zł

 

  c) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

   • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton - 920,00 zł
   • równej lub wyższej niż 38 ton - 1260,00 zł

 

9) od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

  a) o liczbie osi - jedna i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

   • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 300,00 zł
   • równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 440,00 zł
   • równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 36 ton - 770,00 zł
   • równej lub wyższej niż 36 ton - 770,00 zł

 

  b) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

   • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton - 510,00 zł
   • równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 33 tony - 1280,00 zł
   • równej lub wyższej niż 33 tony, a mniejszej niż 38 ton - 1760,00 zł
   • równej lub wyższej niż 38 ton - 2320,00 zł

 

  c) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

   • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton - 1290,00 zł
   • równej lub wyższej niż 38 ton - 1730,00 zł

 

10) od autobusów:

  a) o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc - 1100,00 zł 

 

  b) o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1120,00 zł 

  

(Uchwała Nr XXXIV/238/2013)