WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

2011

PODATKI na 2011 r.

   

PODATEK ROLNY:

 • Cena żyta dla potrzeb wymiaru podatku rolnego na 2011 rok na terenie gminy Krzykosy, została obniżona i wynosi 35 zł za 1q.
  (Uchwała Nr XLV/273/2010)

 


 

PODATEK LEŚNY:

 • Cena drewna dla potrzeb wymiaru podatku leśnego na 2011 rok, na terenie gminy Krzykosy została obniżona i wynosi 140,09 zł za 1 m3
  (Uchwała Nr XLV/274/2010)

 


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

1) od gruntów:

   • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,64 zł od 1 m2 powierzchni
   • pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,97 zł od 1 ha powierzchni
   • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,12 zł od 1 m2 powierzchni

 

2) od budynków lub ich części:

   • mieszkalnych - 0,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
   • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 13,02 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
   • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,56 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
   • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
   • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,38 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

3) od budowli - 2% ich wartości

(Uchwała Nr XLV/272/2010)

 


 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

  a) powyżej 3,5 tony do 4,0 tony włącznie:

   • wyprodukowanych do roku 1985 włącznie   -  690,00 zł
   • wyprodukowanych do roku 1985 włącznie z katalizatorem   -  625,00 zł
   • wyprodukowanych po roku 1985   -  625,00 zł
   • wyprodukowanych po roku 1985 z katalizatorem   -  555,00 zł

 

  b) powyżej 4,0 tony do 5,5 tony włącznie:

   • wyprodukowanych do roku 1985 włącznie   -  690,00 zł
   • wyprodukowanych do roku 1985 włącznie z katalizatorem   -  625,00 zł
   • wyprodukowanych po roku 1985   -  625,00 zł
   • wyprodukowanych po roku 1985 z katalizatorem   - 555,00 zł

 

  c) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:

   • wyprodukowanych do roku 1985 włącznie - 870,00 zł
   • wyprodukowanych do roku 1985 włącznie z katalizatorem - 800,00 zł
   • wyprodukowanych po roku 1985 - 800,00 zł
   • wyprodukowanych po roku 1985 z katalizatorem - 700,00 zł

 

  d) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton:

   • wyprodukowanych do roku 1985 włącznie - 1130,00 zł
   • wyprodukowanych do roku 1985 włącznie z katalizatorem - 1010,00 zł
   • wyprodukowanych po roku 1985 - 1010,00 zł
   • wyprodukowanych po roku 1985 z katalizatorem - 900,00 zł

 

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

  a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej:

   • równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 13 ton - 1120,00 zł
   • równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej niż 14 ton - 1240,00 zł
   • równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej niż 15 ton - 1370,00 zł
   • równej lub wyższej niż 15 ton - 1510,00 zł

 

  b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej:

   • równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton - 870,00 zł
   • równej lub wyższej niż 15 ton, a mniejszej niż 17 ton - 995,00 zł
   • równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 18 ton - 1120,00 zł
   • równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 19 ton - 1240,00 zł
   • równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 21 ton - 1370,00 zł
   • równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 23 tony - 1510,00 zł
   • równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 25 ton - 1615,00 zł
   • równej lub wyższej niż 25 ton - 1740,00 zł

 

  c) o liczbie osi - cztery i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej:

   • równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 23 tony - 995,00 zł
   • równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 24 tony - 1120,00 zł
   • równej lub wyższej niż 24 tony, a mniejszej niż 25 ton - 1240,00 zł
   • równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 26 ton - 1370,00 zł
   • równej lub wyższej niż 26 ton, a mniejszej niż 27 ton - 1510,00 zł
   • równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton - 1615,00 zł
   • równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 31 ton - 1995,00 zł
   • równej lub wyższej niż 31 ton - 1995,00 zł


3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

  a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej:

   • równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 13 ton - 1240,00 zł
   • równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej niż 14 ton - 1370,00 zł
   • równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej niż 15 ton - 1510,00 zł
   • równej lub wyższej niż 15 ton - 1615,00 zł

 

  b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej:

   • równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton - 995,00 zł
   • równej lub wyższej niż 15 ton, a mniejszej niż 17 ton - 1135,00 zł
   • równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 18 ton - 1240,00 zł
   • równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 19 ton - 1370,00 zł
   • równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 21 ton - 1510,00 zł
   • równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 23 tony - 1615,00 zł
   • równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 25 ton - 1900,00 zł
   • równej lub wyższej niż 25 ton - 1900,00 zł

 

  c) o liczbie osi - cztery i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej:

   • równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 23 tony - 1240,00 zł
   • równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 24 tony - 1370,00 zł
   • równej lub wyższej niż 24 tony, a mniejszej niż 25 ton - 1510,00 zł
   • równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 26 ton - 1615,00 zł
   • równej lub wyższej niż 26 ton, a mniejszej niż 27 ton - 1740,00 zł
   • równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton - 2000,00 zł
   • równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 31 ton - 2820,00 zł
   • równej lub wyższej niż 31 ton - 2820,00 zł

 

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, a poniżej 12 ton:

   • wyprodukowanych do roku 1985 włącznie - 1240,00 zł
   • wyprodukowanych do roku 1985 włącznie z katalizatorem - 1130,00 zł
   • wyprodukowanych po roku 1985 - 1130,00 zł
   • wyprodukowanych po roku 1985 z katalizatorem - 995,00 zł

 

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:

  a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej  zespołu pojazdów:

   • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 1510,00 zł
   • równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1615,00 zł
   • równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton - 1740,00 zł
   • równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie - 1870,00 zł
   • powyżej 36 ton - 2120,00 zł

 

  b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

   • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 36 ton - 1740,00 zł
   • równej lub wyższej niż 36 ton, a mniejszej niż 40 ton - 1870,00 zł
   • równej lub wyższej niż 40 ton - 2125,00 zł

 

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

  a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej  zespołu pojazdów:

   • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 1610,00 zł
   • równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1740,00 zł
   • równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton - 1870,00 zł
   • równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie - 2180,00 zł
   • powyżej 36 ton - 2340,00 zł

 

  b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

   • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 36 ton - 2115,00 zł
   • równej lub wyższej niż 36 ton, a mniejszej niż 40 ton - 2115,00 zł
   • równej lub wyższej niż 40 ton - 2820,00 zł

 

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

   • wyprodukowanych do roku 1985 włącznie - 195,00 zł
   • wyprodukowanych po roku 1985 - 175,00 zł

 

8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

  a) o liczbie osi - jedna i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

   • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 190,00 zł
   • równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 320,00 zł
   • równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 28 ton - 435,00 zł
   • równej lub wyższej niż 28 ton - 435,00 zł

 

  b) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

   • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton - 265,00 zł
   • równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 33 tony - 745,00 zł
   • równej lub wyższej niż 33 tony do 36 ton włącznie - 1025,00 zł
   • powyżej 36 ton, a mniejszej niż 38 ton - 1230,00 zł
   • równej lub wyższej niż 38 ton - 1390,00 zł

 

  c) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

   • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 36 ton - 815,00 zł
   • powyżej 36 ton, a mniejszej niż 38 ton - 815,00 zł
   • równej lub wyższej niż 38 ton - 1145,00 zł

 

9) od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

  a) o liczbie osi - jedna i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

   • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 265,00 zł
   • równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 390,00 zł
   • równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 28 ton - 690,00 zł
   • równej lub wyższej niż 28 ton - 690,00 zł

 

  b) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

   • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton - 380,00 zł
   • równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 33 tony - 1155,00 zł
   • równej lub wyższej niż 33 tony do 36 ton włącznie - 1590,00 zł
   • powyżej 36 ton, a mniejszej niż 38 ton - 1590,00 zł
   • równej lub wyższej niż 38 ton - 2095,00 zł

 

  c) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

   • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 36 ton - 1160,00 zł
   • równej lub wyższej niż 36 ton, a mniejszej niż 38 ton - 1160,00 zł
   • równej lub wyższej niż 38 ton - 1570,00 zł

 

10) od autobusów:

  a) o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc:

   • wyprodukowanych do roku 1985 włącznie bez katalizatora - 1130,00 zł
   • wyprodukowanych do roku 1985 z katalizatorem - 1010,00 zł
   • wyprodukowanych po roku 1985 bez katalizatora - 1010,00 zł
   • wyprodukowanych po roku 1985 z katalizatorem - 900,00 zł

 

  b) o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc:

   • wyprodukowanych do roku 1985 włącznie bez katalizatora - 1130,00 zł
   • wyprodukowanych do roku 1985 z katalizatorem - 1010,00 zł
   • wyprodukowanych po roku 1985 bez katalizatora - 1010,00 zł
   • wyprodukowanych po roku 1985 z katalizatorem - 900,00 zł

 

(Uchwała Nr XLV/275/2010)