WAŻNE!

Plany orientacyjne korytarzy drogi S-11

Zawiadomienie z dnia 12.01.2023 r.

Skan zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Ikona PDF Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 12.01.2023 r. [786 KB]

Plany sytuacyjne korekty wariantu 4

Mapa orientacyjna wariantu 4

Ikona ZIP Plany sytuacyjne korekty wariantu 4 [11,2 MB]

Ikona ZIP Plany sytuacyjne korekty wariantu 4 - po konsultacjach [16 MB]

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne

Plakat odnośnie spotkania informacyjno-konsultacyjnego

Ikona PDF Plakat informacyjny [122 KB]
Ikona DOC Ankieta uzupełniająca spotkanie informacyjne ze społeczeństwem [24 KB]

Opracowania projektowe dla drogi ekspresowej S11 na odcinku Kórnik - Ostrów Wielkopolski

Ikona ZIP Plan sytuacyjny - Wariant 1 [8,74 MB]
Ikona ZIP Plan sytuacyjny - Wariant 2 [11,8 MB]
Ikona ZIP Plan sytuacyjny - Wariant 3 [17,3 MB]
Ikona ZIP Plan sytuacyjny - Wariant 4 [33,1 MB]
Ikona ZIP Plan sytuacyjny - Wariant 4 (cały odcinek) [37,9 MB]

Materiały informacyjne

MATERIAŁY PROMOCYJNE
Ikona PDF S11A_Tom I.I-Materiały promocyjne_OKŁADKA [185 KB]
Ikona PDF S11A_Tom I.I-Materiały promocyjne_TEKST [3,43 MB]

Załącznik Nr 1
Kórnik - Zaniemyśl
Wariant 1 - Kórnik - Zaniemyśl
Wariant 2 - Kórnik - Zaniemyśl
Wariant 3 - Kórnik - Zaniemyśl
Węzeł Środa Południe - Wariant 1
Węzeł Środa Południe - Wariant 2
Węzeł Środa Południe - Wariant 3

Środa - Nowe Miasto
Wariant 1 - Kórnik - Jarocin
Wariant 2 - Kórnik - Jarocin
Wariant 3 - Kórnik - Jarocin
Węzeł Miłosław - Wariant 1
Węzeł Miłosław - Wariant 2
Węzeł Miłosław - Wariant 3
Węzeł Nowe Miasto - Wariant 1
Węzeł Nowe Miasto - Wariant 2
Węzeł Nowe Miasto - Wariant 3

RAPORT ZE SPOTKAŃ
Ikona PDF S11A_Tom I.II-Raport ze spotkań społecznych_OKŁADKA [195 KB]
Ikona PDF S11A_Tom I.II-Raport ze spotkań społecznych_TEKST [1,58 MB]
Ikona PDF W1_W4_Odc A_594x2000_02122020 [36,6 MB]

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW/PROTESTÓW
Ikona PDF S11A_Tom I.III-Tabelaryczne zestawienie wniosków_OKŁADKA [195 KB]
Ikona PDF S11A_Tom I.III-Tabelaryczne zestawienie wniosków_TEKST [2,62 MB]

Konsultacje społeczne - materiały

Portable Document Format Plan orientacyjny [pdf]
Portable Document Format Plan sytuacyjny - Gmina Krzykosy 1 Wariant 1 [pdf]
Portable Document Format Plan sytuacyjny - Gmina Krzykosy 1 Wariant 2 [pdf]
Portable Document Format Plan sytuacyjny - Gmina Krzykosy 1 Wariant 3 [pdf]
Portable Document Format Plan sytuacyjny - Gmina Krzykosy 2 Wariant 1, 2, 3 [pdf]
Portable Document Format Plan sytuacyjny - Gmina Krzykosy - Łącznik DK15 Warianty 1, 2 i 3 [pdf]
Portable Document Format Ankieta [pdf]

Spotkanie informacyjne dot. przebiegu drogi ekspresowej S11 na odcinku Kórnika - Ostrów Wlkp. (Plan orientacyjny + ankieta)

S11 - konsultacje

Portable Document Format Plan orientacyjny [pdf]
Portable Document Format Ankieta [pdf]

Koncepcja nr 2 - 08.2018

Portable Document Format Plan orientacyjny korytarzy projektowanej drogi S -11  koncepcja nr 2 [pdf]
jpeg Plan orientacyjny korytarzy projektowanej drogi S -11  koncepcja nr 2 [jpg]

Koncepcja nr 1 - 05.2018

Portable Document Format Plan orientacyjny korytarzy projektowanej drogi S -11  koncepcja nr 1 [pdf]
jpeg Plan orientacyjny korytarzy projektowanej drogi S -11  koncepcja nr 1 [jpg]