WAŻNE!

Złożone za rok 2022

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy złożone wg stanu na koniec 2022 r.

Ikona PDF Przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Jankowiak [1,66 MB]
Ikona PDF Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy - Michał Grochowski [1,46 MB]
Ikona PDF Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej - Artur Skowroński [1,76 MB]
Ikona PDF 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych; Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i PetycjiUrszula Chojnacka [1,51 MB]
Ikona PDF Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Karol Tomaszewski [1,31 MB]

Ikona PDF Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii - Dariusz Psyk [1,41 MB]
Ikona PDF Radny - Zenon Dobroszczyk [1,53 MB]
Ikona PDF Radna - Irena Gorzelańczyk-Ryś [1,44 MB]
Ikona PDF Radny - Wojciech Kłopocki [1,49 MB]
Ikona PDF Radna - Urszula Kosmecka [1,37 MB]
Ikona PDF Radny - Mirosław Kozubski [1,48 MB]
Ikona PDF Radny - Sławomir Koźma [1,2 MB]
Ikona PDF Radny - Krystyna Lis [1,67 MB]
Ikona PDF Radny - Maciej Roszyk [1,74 MB]
Ikona PDF Radna - Iwona Tomaszewska [1,46 MB]

Oświadczenie majątkowe Władz Gminy złożone wg stanu na koniec 2022 r.

Portable Document Format Wójt - Andrzej Janicki [3,09 MB]
Portable Document Format Sekretarz Gminy - Ewa Tomczak [3,05 MB]
Portable Document Format Skarbnik Gminy - Jadwiga Kulka [3,22 MB]

Oświadczenie majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożone wg stanu na koniec 2022 r.

Portable Document Format Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach - Anna Kwaśniewska [2,47 MB]
Portable Document Format Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach - Ryszard Włodarczyk [2,91 MB]
Portable Document Format Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty w Krzykosach - Michał Jankowiak [3,11 MB]
Portable Document Format Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy - Alicja Golińska [2,46 MB]
Portable Document Format Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy - Joanna Roszyk-Auguścik [2,83 MB]
Portable Document Format Dyrektor Zespołu Szkół w Krzykosach - Iwona Osowska-Dziuba [2,30 MB]
Portable Document Format Dyrektor Zespołu Szkół w Pięczkowie - Aneta Jankiewicz [2,48 MB]
Portable Document Format Dyrektor Zespołu Szkół w Sulęcinku - Jadwiga Bajer [2,95 MB]
Portable Document Format Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sulęcinie - Janusz Janicki [3,17 MB]
Portable Document Format Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Murzynowie Leśnym - Magdalena Kaźmierczak [3,06 MB]