WAŻNE!

Złożone za 2020 rok

Oświadczenie majątkowe Władz Gminy złożone wg stanu na koniec 2020 r.

Portable Document Format Wójt - Andrzej Janicki [7,67 MB]
Portable Document Format Sekretarz Gminy - Ewa Tomczak [6,03 MB]
Portable Document Format Skarbnik Gminy - Jadwiga Kulka [2,52 MB]

Oświadczenie majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożone wg stanu na koniec 2020 r.

Portable Document Format Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach - Anna Kwaśniewska [1,93 MB]
Portable Document Format Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach - Ryszard Włodarczyk [2,70 MB]
Portable Document Format Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty w Krzykosach - Michał Jankowiak [6,36 MB]
Portable Document Format Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy - Alicja Golińska [2,71 MB]
Portable Document Format Dyrektor Zespołu Szkół w Krzykosach - Iwona Osowska-Dziuba [2,53 MB]
Portable Document Format Dyrektor Zespołu Szkół w Pięczkowie - Aneta Jankiewicz [2,28 MB]
Portable Document Format Dyrektor Zespołu Szkół w Sulęcinku - Jadwiga Bajer [2,62 MB]
Portable Document Format Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sulęcinie - Janusz Janicki [7,01 MB]
Portable Document Format Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Murzynowie Leśnym - Magdalena Kaźmierczak [6,47 MB]

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy złożone wg stanu na koniec 2020 r.

Ikona PDF Przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Jankowiak [698 KB]
Ikona PDF Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy - Michał Grochowski [418 KB]
Ikona PDF Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Finansowej - Urszula Kosmecka [558KB]
Ikona PDF Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii - Dariusz Psyk [554 KB]
Ikona PDF Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych; Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Urszula Chojnacka [534 KB]
Ikona PDF Radny - Zenon Dobroszczyk [726 KB]
Ikona PDF Radny - Jerzy Dominik [425 KB]
Ikona PDF Radna - Irena Gorzelańczyk-Ryś [538KB]
Ikona PDF Radny - Sławomir Koźma [541 KB]
Ikona PDF Radny - Wojciech Kłopocki [307 KB]
Ikona PDF Radny - Mirosław Kozubski [745 KB]
Ikona PDF Radny - Maciej Roszyk [746 KB]
Ikona PDF Radny - Artur Skowroński [576 KB]
Ikona PDF Radny - Karol Tomaszewski [583 KB]