WAŻNE!

Złożone za 2017 rok

Oświadczenie majątkowe Władz Gminy złożone wg stanu na koniec 2017 r.

Portable Document Format Wójt - Andrzej Janicki [pdf]
Portable Document Format Sekretarz Gminy - Ewa Tomczak [pdf]
Portable Document Format Skarbnik Gminy - Jadwiga Kulka [pdf]
Portable Document Format Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Regina Zięta [pdf]

Oświadczenie majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożone wg stanu na koniec 2017 r.

Portable Document Format Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach - Anna Kwaśniewska [pdf]
Portable Document Format Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach - Ryszard Włodarczyk [pdf]
Portable Document Format Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty w Krzykosach - Michał Jankowiak [pdf]
Portable Document Format Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy - Alicja Golińska [pdf]
Portable Document Format Dyrektor Zespołu Szkół w Krzykosach - Grażyna Stachowiak [pdf]
Portable Document Format Dyrektor Zespołu Szkół w Pięczkowie - Renata Jarzembowska [pdf]
Portable Document Format Dyrektor Zespołu Szkół w Sulęcinku - Jadwiga Bajer [pdf]
Portable Document Format Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sulęcinie - Janusz Janicki [pdf]
Portable Document Format Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Murzynowie Leśnym - Aniela Banaszak [pdf]

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy złożone wg stanu na koniec 2017 r.

Portable Document Format Przewodniczący Rady Gminy - Wiesław Zając [pdf]
Portable Document Format Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy - Michał Grochowski [pdf]
Portable Document Format Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Teofil Grewling [pdf]
Portable Document Format Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej - Anna Wojtkowiak [pdf]
Portable Document Format Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii - Dariusz Psyk [pdf]
Portable Document Format Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych - Zofia Grzesik [pdf]
Portable Document Format Radny - Waldemar Dobroszczyk [pdf]
Portable Document Format Radny - Jerzy Dominik [pdf]
Portable Document Format Radny - Krzysztof Jankowiak [pdf]
Portable Document Format Radna - Urszula Kosmecka [pdf]
Portable Document Format Radny - Arkadiusz Kosmecki [pdf]
Portable Document Format Radny - Mirosław Kozubski [pdf]
Portable Document Format Radny - Paweł Maciejewski [pdf]
Portable Document Format Radny - Maciej Roszyk [pdf]
Portable Document Format Radny - Karol Tomaszewski [pdf]