WAŻNE!

Złożone w ciągu 2018 roku w związku z rozwiązanie stosunku pracy

Oświadczenie majątkowe dyrektora Zespołu Szkół w Krzykosach - Grażyna Stachowiak