WAŻNE!

Osoby

Osoby

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Anna Kwaśniewska

Główny Księgowy
mgr Iwona Stępa

Specjalista Pracy Socjalnej
Anna Jędraszak

Pracownicy Socjalni
mgr Arleta Wojtaszak
Katarzyna Łapigrosz

Asystent rodziny
mgr Monika Koch

Inspektor ds. księgowości, kadr i administracji
mgr Anna Dolniak - Wędzikowska