Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Urząd Gminy » Druki do pobrania » Nadanie numeru porządkowego budynku

Nadanie numeru porządkowego budynku:  

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego. Do wniosku należy dołączyć:

a)     kopię mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu,

b)     kopię tytułu prawnego do nieruchomości (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej).

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY: brak

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Do 30 dni

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Zawiadomienie

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37,  I piętro,

pok. 16 tel. 61 28 515 14, wew. 111

Godziny pracy od pon. do pt: 7:00-15:00,

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012r. poz. 125).

 

WZÓR WNIOSKU: