Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi » Sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości w Bogusławkach

 

Ogłoszenie 
Wójt Gminy Krzykosy ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy położonych w miejscowości Bogusławki (obręb Sulęcinek):

 

 Lp. Nr działki  Powierzchnia działki [m2 Cena wywoławcza  Wadium w kwocie 
 1. 519/7  790  23 600,00  1 700,00 
 2. 519/9  914  27 300,00  1 800,00 
 3. 519/10  1 184  32 500,00  2 100,00 
 4. 519/12  1 083  29 700,00  2 000,00 


Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzykosy V/23/2007 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy wyżej wymienione działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniowo – usługową ( ROM).
Powyższe działki mają w zasięgu energię elektryczną i sieć wodociągową, dojazd drogą ziemną.
Nieruchomości posiadają urządzoną Księgę Wieczystą PO1D/00022414/7 w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.
Na w/w działkach nie ciążą żadne obciążenia.

Przetarg odbędzie się 09 stycznia 2018 r. o godzinie 9.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionych w niniejszym ogłoszeniu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości wyżej określonej na konto Urzędu Gminy w Krzykosach w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 najpóźniej do dnia 03 stycznia 2018 roku.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest jednorazowo w gotówce, najpóźniej w przeddzień sporządzenia umowy notarialnej zbycia nieruchomości. Nabywca nieruchomości w całości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w pokoju nr 22 lub telefonicznie (0-61) 285 15 14 wew. 121.

Ogłoszenie również opublikowane zostało w Internecie na stronie www.gminakrzykosy.pl/bip1

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Wójt Gminy Krzykosy
inż. Andrzej Janicki 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Lidia Michalak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (30/11/2017 09:56:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (30/11/2017 09:56:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (30/11/2017 09:56:45)
Sprzedaż nieruchomości w Krzykosach

 

Ogłoszenie 
Wójt Gminy Krzykosy ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy położonych w miejscowości Krzykosy:

 
 Lp.  Nr działki  Powierzchnia działki [m2 Cena wywoławcza Wadium w kwocie 
 1. 187/3  1672  59 300,00  4 000,00 
 2. 187/6  908  36 000,00  2 300,00 


Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzykosy V/23/2007 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy wyżej wymienione działki przeznaczone są: pod zabudowę mieszkaniowo – usługową (ROM).
Uzbrojenie terenu powyższych działek stanowi energia elektryczna – złącza energetyczne w granicy działek, wodociąg – możliwość przyłączenia.
Przez działki nr 187/6 przebiega kabel telekomunikacyjny ( światłowód).
Nieruchomości posiadają urządzoną Księgę Wieczystą PO1D/00023284/3 w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.
Na w/w działkach nie ciążą żadne obciążenia.

Przetarg odbędzie się 09 stycznia 2018 r. o godzinie 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionych w niniejszym ogłoszeniu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości wyżej określonej na konto Urzędu Gminy w Krzykosach w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 najpóźniej do dnia 03 stycznia 2018 roku.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest jednorazowo w gotówce, najpóźniej w przeddzień sporządzenia umowy notarialnej zbycia nieruchomości. Nabywca nieruchomości w całości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w pokoju nr 22 lub telefonicznie (0-61) 285 15 14 wew. 121.

Ogłoszenie również opublikowane zostało w Internecie na stronie www.gminakrzykosy.pl/bip1

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Wójt Gminy Krzykosy
inż. Andrzej Janicki  

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Lidia Michalak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (30/11/2017 09:03:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (30/11/2017 09:11:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (30/11/2017 09:38:03)
Sprzedaż nieruchomości w Murzynówku

 

Ogłoszenie 
Wójt Gminy Krzykosy ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy położonych w miejscowości Murzynówko (obręb Miąskowo):

 

Lp.  Nr działki  Powierzchnia działki [m2 Cena wywoławcza  Wadium w kwocie 
 1.  235/2 536  22 000,00  1 500,00 
 2.  235/3  805  25 940,00  1 800,00
 3.  235/5 829  26 700,00  1 800,00 
 4.  235/6  831  26 800,00  1 800,00 


Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzykosy V/23/2007 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy wyżej wymienione działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN).
Powyższe działki mają w zasięgu energię elektryczną i sieć wodociągową, dojazd drogą ziemną.
Nieruchomości posiadają urządzoną Księgę Wieczystą PO1D/00023285/0 w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.
Na w/w działkach nie ciążą żadne obciążenia.

Przetarg odbędzie się 09 stycznia 2018 r. o godzinie 10.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionych w niniejszym ogłoszeniu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości wyżej określonej na konto Urzędu Gminy w Krzykosach w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 najpóźniej do dnia 03 stycznia 2018 roku.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest jednorazowo w gotówce, najpóźniej w przeddzień sporządzenia umowy notarialnej zbycia nieruchomości. Nabywca nieruchomości w całości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w pokoju nr 22 lub telefonicznie (0-61) 285 15 14 wew. 121.

Ogłoszenie również opublikowane zostało w Internecie na stronie www.gminakrzykosy.pl/bip1

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Wójt Gminy Krzykosy
inż. Andrzej Janicki 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Lidia Michalak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (30/11/2017 09:21:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (30/11/2017 09:21:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (30/11/2017 09:24:11)
Sprzedaż nieruchomości w Witowie

 

Ogłoszenie 
Wójt Gminy Krzykosy ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy położonych w miejscowości Witowo:

 

Lp.  Nr działki  Powierzchnia działki [m2 Cena wywoławcza  Wadium w kwocie 
 1. 190/5  2 177  54 500,00  3 500,00 
 2. 190/6  1 834  45 900,00  3 000,00 
 3. 190/7  1 858  46 500,00  3 000,00 
 4. 190/8  2 169  54 300,00  3 500,00 
 5. 190/9  2 350  51 700,00  3 500,00 


Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzykosy V/23/2007 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy wyżej wymienione działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN).
Powyższe działki mają w zasięgu energię elektryczną i sieć wodociągową, dojazd drogą ziemną. Nieruchomości posiadają urządzoną Księgę Wieczystą PO1D/00022412/3 w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.
Na w/w działkach nie ciążą żadne obciążenia.

Przetarg odbędzie się 09 stycznia 2018 r. o godzinie 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionych w niniejszym ogłoszeniu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości wyżej określonej na konto Urzędu Gminy w Krzykosach w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 najpóźniej do dnia 03 stycznia 2018 roku.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest jednorazowo w gotówce, najpóźniej w przeddzień sporządzenia umowy notarialnej zbycia nieruchomości. Nabywca nieruchomości w całości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w pokoju nr 22 lub telefonicznie (0-61) 285 15 14 wew. 121.

Ogłoszenie również opublikowane zostało w Internecie na stronie www.gminakrzykosy.pl/bip1

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Wójt Gminy Krzykosy
inż. Andrzej Janicki 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Lidia Michalak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (30/11/2017 09:48:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (30/11/2017 09:48:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (30/11/2017 09:49:03)
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej położonych w Bogusławkach
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 178/2017 
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 04 października 2017 r. 
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy Krzykosy
 

Wykaz
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargowej położonych w Bogusławkach
 
 Księga
 Wieczysta 
 PO1D/00022414/7
 Numer
 działki
 519/7  519/9  519/10  519/12
 Powierzchnia
 (m2)
 790  914  1184  1083
 Cena
 nieruchomości (zł)
 23 600  27 300  32 500  29 700
 Do ceny sprzedanych działek zostanie doliczony podatek VAT od towarów i usług obowiązujących w dacie sprzedaży
 Położenie   Bogusławki, obręb Sulęcinek
 Przeznaczenie
 nieruchomości
 i sposób jej
 zagospodarowania
 W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy Krzykosy (Dz.Urz.Woj., Wlkp z dnia 19 kwietnia 2007r. nr 58 poz.1526) w/w działki znajdują się w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo – usługową (ROM). 
 Opis
 nieruchomości
 W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa, zabudowa siedliskowa, tereny rolne, grunt ma w zasięgu energię elektryczną, sieć wodociągową, dojazd jezdnią ziemną. 
 Forma
 nabycia
 Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 
 Termin zapłaty
 ceny sprzedaży
 nieruchomości
 Cena nieruchomości płatna najpóźniej do dnia zawarcia umowy.
 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Lidia Michalak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (12/10/2017 09:25:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (12/10/2017 09:31:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (12/10/2017 10:12:18)
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej położonych w Witowie
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 177/2017 
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 04 października 2017 r. 
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy Krzykosy
 

Wykaz
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargowej położonych w Witowie
 
 Księga
 Wieczysta 
 PO1D/00022414/7
 Numer
 działki
 190/5  190/6  190/7  190/8  190/9
 Powierzchnia
 (m2)
 2177  1834  1858  2169  2350
 Cena
 nieruchomości (zł)
 54 500  45 900  46 500  54 300  51 700
 Do ceny sprzedanych działek zostanie doliczony podatek VAT od towarów i usług obowiązujących w dacie sprzedaży
 Położenie   Witowo, obręb Witowo
 Przeznaczenie
 nieruchomości
 i sposób jej
 zagospodarowania
 W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r.
w sprawie miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy Krzykosy (Dz.Urz.Woj., Wlkp z dnia 19 kwietnia 2007r. nr 58 poz.1526) w/w działki znajdują się w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN).
 Opis
 nieruchomości
 W sąsiedztwie znajdują się tereny leśne, zabudowa siedliskowa, grunt ma w zasięgu energię elektryczną, sieć wodociągową, dojazd jezdnią ziemną. 
 Forma
 nabycia
 Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 
 Termin zapłaty
 ceny sprzedaży
 nieruchomości
 Cena nieruchomości płatna najpóźniej do dnia zawarcia umowy.
 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Lidia Michalak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (12/10/2017 09:59:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (12/10/2017 10:10:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (12/10/2017 10:12:41)
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej położonych w Murzynówku
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 176/2017 
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 04 października 2017 r. 
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy Krzykosy
 

Wykaz
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargowej położonych w Murzynówku
 
 Księga
 Wieczysta 
 PO1D/00023285/0
 Numer
 działki
 235/2  253/3  235/5  235/6
 Powierzchnia
 (m2)
 536  805  829  831
 Cena
 nieruchomości (zł)
 22 000  25 940  26 700  26 800
 Do ceny sprzedanych działek zostanie doliczony podatek VAT od towarów i usług obowiązujących w dacie sprzedaży
 Położenie   Murzynówko, obręb Miąskowo
 Przeznaczenie
 nieruchomości
 i sposób jej
 zagospodarowania
 W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy Krzykosy (Dz.Urz.Woj., Wlkp z dnia 19 kwietnia 2007r. nr 58 poz.1526) w/w działki znajdują się w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN). 

 Opis
 nieruchomości
 W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa, zabudowa siedliskowa, tereny rolne, grunt ma w zasięgu energię elektryczną, sieć wodociągową, dojazd drogą asfaltową, jezdnia ziemna.  
 Forma
 nabycia
 Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 
 Termin zapłaty
 ceny sprzedaży
 nieruchomości
 Cena nieruchomości płatna najpóźniej do dnia zawarcia umowy.
 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Lidia Michalak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (12/10/2017 09:53:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (12/10/2017 09:57:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (12/10/2017 10:13:17)
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej położonych w Krzykosach
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 175/2017 
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 04 października 2017 r. 
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy Krzykosy
 

Wykaz
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargowej położonych w Krzykosach
 
 Księga
 Wieczysta 
 PO1D/00023284/3
 Numer
 działki
 187/6  187/3
 Powierzchnia
 (m2)
 908  1672
 Cena
 nieruchomości (zł)
 36 000  59 300
 Do ceny sprzedanych działek zostanie doliczony podatek VAT od towarów i usług obowiązujących w dacie sprzedaży
 Położenie   Krzykosy, obręb Krzykosy
 Przeznaczenie
 nieruchomości
 i sposób jej
 zagospodarowania

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy Krzykosy (Dz.Urz.Woj., Wlkp z dnia 19 kwietnia 2007r. nr 58 poz.1526) w/w działki znajdują się w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo – usługową (ROM)

 Opis
 nieruchomości
 Położona w odległości 1 km od centrum miejscowości, w sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa, zabudowa siedliskowa, tereny rolne, na w zasięgu energię elektryczną i wodociąg, dojazd jezdnią asfaltową.  
 Forma
 nabycia
 Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Termin zapłaty
 ceny sprzedaży
 nieruchomości
 Cena nieruchomości płatna najpóźniej do dnia zawarcia umowy.
 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Lidia Michalak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (12/10/2017 09:42:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (12/10/2017 09:51:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (12/10/2017 09:58:35)
Sprzedaż nieruchomości w Bogusławkach

Ogłoszenie
Wójt Gminy Krzykosy ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy położonych w miejscowości Bogusławki (obręb Sulęcinek):

Lp.

Nr działki

Powierzchnia działki [m2]

Cena wywoławcza

Wadium w kwocie

1.

519/7

790

25 000,00

1 800,00

2.

519/9

914

27 000,00

2 000,00

3.

519/10

1184

30 000,00

2 300,00

4.

519/12

1083

30 000,00

          2 300,00


Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzykosy V/23/2007 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy wyżej wymienione działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniowo – usługową (ROM).
Powyższe działki mają  w zasięgu energię elektryczną i sieć wodociągową, dojazd drogą ziemną.
Nieruchomości posiadają urządzoną Księgę Wieczystą PO1D/00022414/7 w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.
Na w/w działkach nie ciążą żadne obciążenia.

Przetarg odbędzie się 28 kwietnia 2017 r. o godzinie 9.30 w sali ślubów (I piętro) Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionych  w niniejszym ogłoszeniu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości  wyżej określonej na konto Urzędu Gminy w Krzykosach w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2017 roku.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży. Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest jednorazowo w gotówce, najpóźniej
w przeddzień sporządzenia umowy notarialnej zbycia nieruchomości. Nabywca nieruchomości w całości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej. 

Informacje na temat przetargu można uzyskać w pokoju nr 22 lub telefonicznie (0-61) 285 15 14 wew. 121. 
Ogłoszenie również opublikowane zostało w Internecie na stronie http://www.gminakrzykosy.pl/bip1 i www.krzykosy.pl.
Zastrzega  się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. 

Wójt Gminy Krzykosy
inż. Andrzej Janicki 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Lidia Michalak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (23/03/2017 11:55:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (23/03/2017 12:10:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (23/03/2017 12:14:56)
Sprzedaż nieruchomości w Krzykosach

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy położonych w miejscowości Krzykosy:

Lp.

Nr działki

Powierzchnia działki [m2]

Cena wywoławcza

Wadium w kwocie

1.

187/3

1672

50 000,00

3 500,00

2.

187/6

908

30 000,00

2 300,00

 
Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.
 
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzykosy V/23/2007 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy wyżej wymienione działki przeznaczone są: pod zabudowę mieszkaniowo – usługową (ROM).
Uzbrojenie terenu powyższych działek stanowi energia elektryczna – złącza energetyczne w granicy działek, wodociąg – możliwość przyłączenia.
Przez działki nr 187/6 przebiega kabel telekomunikacyjny ( światłowód).
Nieruchomości posiadają urządzoną Księgę Wieczystą PO1D/00023284/3 w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.
Na w/w działkach  nie ciążą żadne obciążenia.

Przetarg odbędzie się 28 kwietnia 2017 r. o godzinie 9:00 w sali ślubów (I piętro) Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionych  w niniejszym ogłoszeniu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości  wyżej określonej na konto Urzędu Gminy w Krzykosach w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2017 roku.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży. Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest jednorazowo w gotówce, najpóźniej w przeddzień sporządzenia umowy notarialnej zbycia nieruchomości. Nabywca nieruchomości w całości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
Informacje na temat przetargu można uzyskać w pokoju nr 22 lub telefonicznie (0-61) 285 15 14 wew. 121.

Ogłoszenie również opublikowane zostało w Internecie na stronie http://www.gminakrzykosy.pl/bip1 i www.krzykosy.pl.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. 

Wójt Gminy Krzykosy
inż. Andrzej Janicki 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Lidia Michalak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (23/03/2017 09:50:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (23/03/2017 09:58:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (23/03/2017 12:14:44)
Sprzedaż nieruchomości w Murzynówku
Ogłoszenie
Wójt Gminy Krzykosy ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy położonych w miejscowości Murzynówko (obręb Miąskowo):

Lp.

Nr działki

Powierzchnia działki [m2]

Cena wywoławcza

Wadium w kwocie

1.

235/2

536

21 000,00

1 500,00

2.

235/3

805

25 000,00

1 800,00

3.

235/5

829

25 000,00

1 800,00

4.

235/6

831

25 000,00

      1 800,00


Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzykosy V/23/2007 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy wyżej wymienione działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN).
Powyższe działki mają w zasięgu energię elektryczną i sieć wodociągową, dojazd drogą ziemną. 
Nieruchomości posiadają urządzoną Księgę Wieczystą PO1D/00023285/0 w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.
Na w/w działkach  nie ciążą żadne obciążenia.

Przetarg odbędzie się 28 kwietnia 2017 r. o godzinie 10.30 w sali ślubów (I piętro) Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionych  w niniejszym ogłoszeniu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości  wyżej określonej na konto Urzędu Gminy w Krzykosach w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2017 roku.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży. Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest jednorazowo w gotówce, najpóźniej w przeddzień sporządzenia umowy notarialnej zbycia nieruchomości. Nabywca nieruchomości w całości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej. 

Informacje na temat przetargu można uzyskać w pokoju nr 22 lub telefonicznie (0-61) 285 15 14 wew. 121. 
Ogłoszenie również opublikowane zostało w Internecie na stronie http://www.gminakrzykosy.pl/bip1 i www.krzykosy.pl.
Zastrzega  się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. 

Wójt Gminy Krzykosy
inż. Andrzej Janicki 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Lidia Michalak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (23/03/2017 11:27:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (23/03/2017 11:42:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (23/03/2017 12:14:05)
Sprzedaż nieruchomości w Witowie

Ogłoszenie
Wójt Gminy Krzykosy ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy położonych w miejscowości Witowo:

Lp.

Nr działki

Powierzchnia działki [m2]

Cena wywoławcza

Wadium w kwocie

1.

190/5

2177

40 000,00

2 700,00

2.

190/6

1834

35 000,00

2 500,00

3.

190/7

1858

35 000,00

2 500,00

4.

190/8

2169

40 000,00

          2 700,00

5.

190/9

2350

40 000,00

2 700,00


Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

 

Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzykosy V/23/2007 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy wyżej wymienione działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN).
Powyższe działki mają w zasięgu energię elektryczną i sieć wodociągową, dojazd drogą ziemną. 
Nieruchomości posiadają urządzoną Księgę Wieczystą PO1D/00022412/3 w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.
Na w/w działkach  nie ciążą żadne obciążenia.

Przetarg odbędzie się 28 kwietnia 2017 r. o godzinie 10.00 w sali ślubów (I piętro) Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionych  w niniejszym ogłoszeniu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości  wyżej określonej na konto Urzędu Gminy w Krzykosach w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2017 roku.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży. Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest jednorazowo w gotówce, najpóźniej w przeddzień sporządzenia umowy notarialnej zbycia nieruchomości. Nabywca nieruchomości w całości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej. 

Informacje na temat przetargu można uzyskać w pokoju nr 22 lub telefonicznie (0-61) 285 15 14 wew. 121. 

 

Ogłoszenie również opublikowane zostało w Internecie na stronie http://www.gminakrzykosy.pl/bip1 i www.krzykosy.pl.
Zastrzega  się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. 

 

Wójt Gminy Krzykosy
inż. Andrzej Janicki 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Lidia Michalak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (23/03/2017 10:38:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (23/03/2017 11:24:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (23/03/2017 12:13:51)