Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi » Przetargi nieograniczone » 2017 » Rozstrzygnięte » Zakup energii elektrycznej

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Krzykosy
 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, dnia 18.09.2017 r.

Pełnomocnik Zamawiającego

New Power Sp. z o.o.

ul. Chełmżyńska 180a

04-464 Warszawa

Reprezentujący:

Gminę Krzykosy

ul. Główna 37

63-024  Krzykosy

 

 

                                                                                                               

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

(wyniku licytacji elektronicznej)

 

Działając na podstawie art. 80 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zawiadamia się, że :

 

I W postępowaniu na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY KRZYKOSY" prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej została wybrana oferta złożona przez:

Ecoergia Sp. z o.o. w restrukturyzacji

ul. Reymonta 20

30 - 059 Kraków

 

 • cena (wartość brutto) zaoferowana w tej ofercie wynosi: 460 378.84 zł
 • Cena jednostkowa netto wybranej oferty: 0,2097 zł/kWh (oblicza się na podstawie ilorazu oferty i szacownego zużycia energii elektrycznej pomniejszonego o wielkość podatku VAT )

II Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

 • Zgodnie z kryterium wyboru ofert: najniższa złożona oferta w toku licytacji elektronicznej

 

III Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.      

 

IV Nie odrzucono żadnej oferty.

Pełnomocnik Zamawiającego: Justyna Szepietowska

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Szepietowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (18/09/2017 16:13:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (18/09/2017 16:13:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (18/09/2017 16:17:37)
Zapytania i odpowiedzi nr 1

Zapytania i odpowiedzi nr 1

Pełnomocnik Zamawiającego: Justyna Szepietowska

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Szepietowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (31/08/2017 21:31:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (31/08/2017 21:43:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (31/08/2017 21:43:59)
Dokumentacja do przetargu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Szepietowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (25/08/2017 16:31:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (25/08/2017 17:53:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (25/08/2017 17:53:52)
Ogłoszenie o zamówieniu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
 

Ogłoszenie nr 577852-N-2017 z dnia 2017-08-25 r.

Gmina Krzykosy: Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Krzykosy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Szepietowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (25/08/2017 16:31:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (25/08/2017 17:54:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (25/08/2017 17:57:19)