Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Prawo » Wykonanie budżetu

Sprawozdania z wykonania budżetu - 2017 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Jolanta Litka; Jadwiga Kulka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (05/05/2017 19:44:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (05/05/2017 19:50:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (25/10/2017 16:02:49)
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2016 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Jolanta Litka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (09/09/2016 11:51:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (09/09/2016 11:53:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (17/05/2017 21:43:57)
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2015 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Jolanta Litka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (28/04/2015 23:43:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (28/04/2015 23:45:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (25/05/2016 23:32:52)
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2014 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Jolanta Litka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (30/04/2014 14:33:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (30/04/2014 14:35:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (14/05/2015 20:53:58)
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2013 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Jolanta Litka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (11/07/2013 02:13:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (11/07/2013 02:16:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (26/05/2014 22:36:43)
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2012 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Jolanta Litka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (29/05/2012 22:20:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (29/05/2012 22:25:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (20/08/2013 23:30:24)
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2011 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Jolanta Litka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/07/2010 13:43:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (23/07/2010 13:43:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (29/05/2012 22:26:51)
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2010 r.
SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRZYKOSY W 2010 r.

SPRAWOZDANIEO WYKONANIU BUDŻETU GMINY KRZYKOSY

ZA 2010 ROK

 Na podstawie art.37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz.1240) Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Krzykosy za 2010 r.

1. Wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwota deficytu lub nadwyżki przedstawia załącznik Nr 1.

2. Kwota zobowiązań o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) na dzień  31.12.2010r. wynosi 0 zł.

3. Kwotę dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 2.

4. Kwota dotacji otrzymanych z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 3

5. Nie udzielono poręczeń i gwarancji, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. e

6. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia przedstawia załącznik Nr 4.

7. W 2010r. udzielono pomocy publicznej osobom prawnym i fizycznym zgodnie z załącznikiem nr 5.

8. Kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 przedstawia załącznik nr 6

                                                         WÓJT

                                                               (-) inż. Andrzej Janicki


  

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRZYKOSY W I PÓŁROCZU 2010 r.


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Jolanta Litka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (06/06/2011 16:19:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: (01/01/1970 01:00:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (08/06/2011 00:11:08)
Sprawozdanie z wykonania budżetu - 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2009.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Jadwiga Kulka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (31/05/2010 00:28:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (07/09/2012 01:06:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (13/11/2010 21:49:42)
Informacja o wykonaniu budżetu za I kw. 2008r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Tomczak (07/06/2008 14:46:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ewa Tomczak (07/06/2008 14:46:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (13/11/2010 21:49:51)
Informacja o wykonaniu budżetu za 2007r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Tomczak (07/06/2008 14:49:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ewa Tomczak (07/06/2008 14:49:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (13/11/2010 21:50:00)
Informacja o wykonaniu budżetu