Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Prawo » Uchwały Rady » Kadencja 2014 - 2018 » XL Sesja - 19.XII.2017 r.

Lista wiadomości


UCHWAŁA NR XL/242/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulęcinek

 

UCHWAŁA Nr XL/242/2017 
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 19 grudnia 2017 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulęcinek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1440 z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się nadać nazwę ulica TĘCZOWA – drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Sulęcinek, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 227/50.

§ 2. Szczegółowe położenie ulicy, o której mowa w ust. 1 określa załącznik do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

Załącznik: 


Przewodniczący Rady Gminy 
Wiesław Zając           

 UZASADNIENIE
 

do Uchwały Nr XL/242/2017
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 19 grudnia 2017 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulęcinek 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875) nadawanie nazw ulicom i ich zmiana należy do kompetencji Rady Gminy. Wymieniona w uchwale droga wewnętrzna stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 227/50 spełnia warunki takiej drogi i nie posiada nazwy. Droga ta jest zlokalizowana na terenie stanowiącym współwłasność: Pana Wojciecha Piany, Pani Zofii Talaga, Państwa Jadwigi i Andrzeja Błaszaków, Pana Tadeusza Weber, Państwa Anny i Eugeniusza Kasprzyków, Państwa Wioletty i Arkadiusza Marciniaków, Państwa Katarzyny i Waldemara Kulka, Państwa Danuty i Mariusza Pucek, Państwa Moniki i Michała Kapusta, Państwa Darii i Jarosława Jastrzębskich, Państwa Beaty i Krzysztofa Nowickich, Pani Joanny Drutel, Pana Wiesława Buczak, Pana Piotra Piana, Pana Adama Szulczyńskiego, Pana Mateusza Szulczyńskiego, Pani Alicji Szymańskiej, Pani Natalii Niemier, Pana Roberta Szymańskiego, Pana Ryszarda Witek, Pana Szymona Jankowskiego, Pani Beaty Małeckiej, Pana Marcina Bednarskiego, Pani Haliny Mikołajczak, Państwa Marty i Marcina Strugała, Pana Michała Szumskiego i Pani Marty Franas. Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1440 z późn. zm.) uzyskano pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli na nadanie drodze nazwy: ulica TĘCZOWA. 
Proponowana nazwa ulicy została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję do spraw Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii Rady Gminy Krzykosy.
Z tych względów podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
Przewodniczący Rady Gminy 
Wiesław Zając         
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Mirosława Skowrońska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (21/12/2017 12:38:12)
  • zaakceptowanie treści informacji: User (21/12/2017 13:00:41)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (21/12/2017 13:23:53)