Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Gmina Krzykosy » Informacje i ogłoszenia

Informacje i ogłoszenia

Harmonogram odbioru odpadów

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW GMINA KRZYKOSY W 2018 ROKU*

UWAGA!!!
Przypominamy o obowiązku wystawienia pojemników oraz worków w widocznym miejscu przed posesją według poniższego harmonogramu do godz. 7.00 w dniu odbioru.
Nie wystawienie ich w wyznaczonym terminie skutkuje nie odebraniem odpadów.
Gabaryty należy zgłosić do biura telefonicznie (061 287 60 42), faksem (061 285 19 91) lub w formie elektronicznej (email: office@puk-zys.pl) najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym terminem ich odbioru. Odpady gromadzone w pojemnikach metalowych i ogrodowych nie będą odbierane. 

MIEJSCOWOŚĆ

RODZAJ ODPADU

MIESIĄC

I

Miąskowo, Murzynówko, Przymiarki, Wiosna, Wygranka, Borowo,
Pięczkowo ul. Mirosławska od nr 13, Murzynowo Leśne, Baba, Sulęcin, Murzynowiec Leśny, Krzykosy, Młodzikowo, Młodzikówko, Solec, Młodzikowice, Małoszki, Lubrze

zmieszane

9

 gabaryty  
 zielone  

Bronisław, Witowo, Pięczkowo, Wiktorowo

zmieszane

10

 gabaryty  
 zielone  

Garby, Kaźmierki, Sulęcinek, Bogusławki

zmieszane

11

 gabaryty  
 zielone

Murzynowo Leśne, Krzykosy, Murzynowiec Leśny, Małoszki, Solec, Przymiarki

selektywne

9

Garby, Kaźmierki, Borowo, Sulęcin, Młodzikowo, Młodzikowice, Sulęcinek, Młodzikówko, Bogusławki

selektywne

23

Baba, Lubrze, Miąskowo, Murzynówko, Wiosna, Wygranka, Bronisław, Witowo, Wiktorowo, Pięczkowo

selektywne

24


*UWAGA
- ze względu na zmianę podziału miejscowości, terminy dla miesięcy: luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec - umieszczone są w osobnej tabeli poniżej

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW GMINA KRZYKOSY W 2018 ROKU

UWAGA!!!
Przypominamy o obowiązku wystawienia pojemników oraz worków w widocznym miejscu przed posesją według poniższego harmonogramu do godz. 7.00 w dniu odbioru.
Nie wystawienie ich w wyznaczonym terminie skutkuje nie odebraniem odpadów.
Gabaryty należy zgłosić do biura telefonicznie (061 287 60 42), faksem (061 285 19 91) lub w formie elektronicznej (email: office@puk-zys.pl) najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym terminem ich odbioru. Odpady gromadzone w pojemnikach metalowych i ogrodowych nie będą odbierane. 

MIEJSCOWOŚĆ

RODZAJ ODPADU

MIESIĄC

II

III

IV

V

VI

Krzykosy ulice: Górki, Polna, Okrężna (posesje po prawej stronie od ulicy Głównej, jadąc od Trasy S11), Sportowa.

Baba, Lubrze, Miąskowo, Murzynówko, Murzynowiec Leśny, Murzynowo Leśne, Wiosna, Wygranka

zmieszane

13

13

10

8

5

 gabaryty    2  
   
 zielone

10 8  5

Krzykosy ulice: Akacjowa, Brzozowa, Jabłoniowa, Główna, Kręta, Krótka, Okrężna (posesje po lewej stronie od ulicy Głównej, jadąc od Trasy S11), Słoneczna, Strażacka, Szkolna, Zacisze.

Borowo, Małoszki, Młodzikowice, Młodzikowo, Młodzikówko, Przymiarki, Solec, Sulęcin

zmieszane

14

14

11

9

6

 gabaryty    29  
   
 zielone

11 9 6 

Bronisław, Pięczkowo, Wiktorowo, Witowo

zmieszane

15

15

12

10

7

 gabaryty    29      
 zielone     12 10 7

Bogusławki, Garby, Sulęcinek

zmieszane

16

16

13

11

8

 gabaryty    30      
 zielone     13 11 8

Krzykosy, Małoszki, Murzynowiec Leśny Murzynowo Leśne, Przymiarki, Solec 

selektywne

6

6

4 i 26

24

21

Bogusławki, Borowo, Garby, Kaźmierki, Młodzikowice, Młodzikowo, Młodzikówko, Sulęcin, Sulęcinek

selektywne

8

8

6 i 27

25

22

Baba, Bronisław, Lubrze, Miąskowo, Murzynówko, Pięczkowo, Wiosna, Wiktorowo, Witowo, Wygranka

selektywne

9

9

7

4 i 29

26

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Szymczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (18/01/2018 12:20:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (18/01/2018 12:20:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (18/01/2018 12:22:27)
Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr/2
Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr/2
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Regina Zięta
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (18/01/2018 09:48:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (18/01/2018 09:48:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (18/01/2018 09:48:21)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
Kwalifikacja wojskowa
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Kopaszewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (17/01/2018 11:25:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (17/01/2018 11:25:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (17/01/2018 11:25:53)
"Wspólnie dla wielkopolskiej wsi"
Wspólnie dla wielkopolskiej wsi (1)
Wspólnie dla wielkopolskiej wsi (2) 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Szymczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (17/01/2018 10:31:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (17/01/2018 10:31:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (17/01/2018 10:31:50)
XLI zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy
XLI zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Mirosława Skowrońska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (28/12/2017 19:24:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (28/12/2017 19:24:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (28/12/2017 19:24:32)
Zarządzenie nr 200/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Pięczkowo
ZARZĄDZENIE NR 200/2017 
WÓJTA GMINY KRZYKOSY 
z dnia 18 grudnia 2017 roku

w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Pięczkowo 

Na podstawie § 22 i 28 ust. 1 Statutu Sołectwa Pięczkowo, stanowiącego załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/84/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2004 roku Nr 17, poz. 512), zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyboru sołtysa Sołectwa Pięczkowo. 

§ 2. 1. W celu wyboru sołtysa zwołuje się zebranie wiejskie sołectwa Pięczkowo. 
1. Zebranie wiejskie odbędzie się w dniu 10 stycznia 2018 roku o godz. 18.00 w świetlicy OSP w Pięczkowie. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości mieszkańców poprzez ogłoszenie w BIP oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwie Pięczkowo.

 

Wójt Gminy Krzykosy
inż. Andrzej Janicki  
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Mirosława Skowrońska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (21/12/2017 13:35:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (21/12/2017 13:35:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (21/12/2017 13:36:04)
Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska - warsztaty
Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Szymczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (20/12/2017 13:25:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (20/12/2017 13:25:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (20/12/2017 13:25:32)
Czysty komin - czysta gmina
Czysty komin - czysta gmina

Szanowni Państwo!

Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego nasila się problem smogu. Niestety, główną jego przyczyną jesteśmy my sami – jesienią i zimą gospodarstwa domowe emitują do atmosfery ogromne ilości szkodliwych związków przez swoje kominy. Jedynym sposobem na zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia jest świadome i ekologiczne ogrzewanie domostw – a więc także edukacja mieszkańców wsi i miast w tym zakresie.

Ogólnopolski portal kominiarski Kominiarz.pl, w trosce o jakość powietrza w kraju, organizuje kampanię edukcyjną pt. „Czysty komin – czysta gmina”. Za pośrednictwem władz lokalnych pragniemy dotrzeć do społeczeństwa i uświadamiać o negatywnych skutkach nieracjonalnego palenia w piecach zarówno pod kątem ekologii, jak i oszczędnego zużywania paliwa.

W ramach akcji udostępniamy Państwu materiały serwisu Kominiarz.pl. Wszelkie teksty oraz grafiki oddajemy do dyspozycji. Zachęcamy do publikacji treści na stronach internetowych czy w innych środkach masowego przekazu celem dotarcia do jak największej liczby odbiorców. Przygotowaliśmy również kilka banerów – zupełnie za darmo można zamieścić je na stronach internetowych, zaznaczając tym samym udział gminy w akcji. Jedynym warunkiem bezpłatnego korzystania ze wszystkich materiałów jest zamieszczenie źródła informacji.

Dodatkowo Państwa gmina pojawi się w serwisie Kominiarz.pl jako gmina dbająca o środowisko.

Gorąco zachęcamy do przystąpienia do akcji portalu Kominiarz.pl „Czysty komin – czysta gmina” i pomocy w rozpowszechnianiu naszych edukacyjnych treści.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Szymczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (20/12/2017 12:34:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (20/12/2017 12:34:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (20/12/2017 12:41:51)
KAS: Uwaga – ważne terminy w grudniu 2017 r.

Krajowa Administracja Skarbowa

UWAGA – WAŻNE TERMINY W GRUDNIU 2017 R.

Do 07.12.2017 r. (czwartek) należy dokonać wpłaty: 

 • podatku dochodowego za listopad 2017 r. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej, 
 • zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;  

Do 20.12.2017 r. (środa) należy dokonać wpłaty:  

 • zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za listopad 2017 r., 
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za listopad 2017 r., 
 • pobranych zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy za listopad 2017 r., 
 • pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego za listopad 2017 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (m.in. z tyt. umów zleceń lub umów o dzieło);  

Do 27.12.2017 r. (środa) należy dokonać wpłaty: 

 • podatku VAT za listopad 2017 r.;  

Do 27.12.2017 r. (środa) należy złożyć: 

 • informację podsumowującą VAT-UE za listopad 2017 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług, 
 • deklaracje VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12, 
 • informację o ewidencji VAT w formie JPK za listopad 2017 r. – podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy;  

Do 28.12.2016 r. (czwartek) należy dokonać wpłaty: 

 • podatku dochodowego w formie karty podatkowej za grudzień 2017 r.;  

Przed rozpoczęciem nowego roku podatkowego należy złożyć: 

 • zawiadomienie o zamiarze założenia ksiąg przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, z wyjątkiem podatników, dla których obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z przepisów o rachunkowości. 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Środzie Wielkopolskiej zachęca ponadto do składania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Sposób przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy deklaracji lub podań reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2017 r., poz. 1802). Ponadto niezbędne informacje na temat składania deklaracji przez Internet dostępne są na stronie internetowej Portalu Podatkowego (www.finanse.mf.gov.pl )

"Do urzędu przyjdź, jeśli masz naprawdę ważny powód. Deklarację wyślij przez internet."

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Jagiełka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (05/12/2017 11:06:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (05/12/2017 11:06:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (05/12/2017 11:07:26)
Wtorki z JPK_VAT - szkolenia dla podatników w każdym urzędzie skarbowym
JPK_VAT - szkolenia dla podatników w każdym urzędzie skarbowym
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Jagiełka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (04/12/2017 09:17:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (04/12/2017 09:17:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (04/12/2017 09:17:04)
II Ogólnopolska Konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej „Wzmacniacz Nauczanki”

  II Ogólnopolska Konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej „Wzmacniacz Nauczanki” 
Poznań, 15-16 marca 2018 r. 

Pragniemy zaprosić Państwa na 2. już konferencję dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej „Wzmacniacz Nauczanki”. Korzystając z naszych wieloletnich doświadczeń w pracy z nauczycielami oraz tych pochodzących z zeszłorocznego spotkania pragniemy zaproponować Państwu bogaty, rozwijający program. Chcemy pokazać możliwości jakie dają aktywne formy nauczania, opierające się na pedagogice przygody. Pragniemy pokazać nauczycielom, że proces dydaktyczny nie musi odbywać się w szkolnej ławce – najbardziej naturalne formy bazują na doświadczeniu, przeżywaniu, dociekaniu, eksperymentowaniu. Aby dobrze wykorzystać możliwości jakie daje nam naturalny rozwój dziecka należy jednak dowiedzieć się jak konstruować zajęcia, aby zabawa stała się efektywną nauką.

Podczas konferencji dowiedzą się Państwo

 • jak skutecznie uczyć matematyki, wykorzystując własne, bezkosztowe pomoce dydaktyczne, 
 • jak oswajać dzieci z ortografią, 
 • jak kreatywnie prowadzić edukację geograficzną i konstruować proste gry terenowe dla klasy, 
 • jak efektywnie nauczać przedmiotów przyrodniczych, wykorzystując metodę eksperymentu, 
 • jak sprawić, aby nauka muzyki nie ograniczała się do poznawania piosenek – metoda Batii Strauss, 
 • jak uatrakcyjnić poznawanie lektur poprzez metodę czytania wrażeniowego, 
 • jak prowadzić lekcje wychowania fizycznego w klasach 0-III, ucząc innych kompetencji kluczowych, 
 • jak komunikować się z rodzicami i budować klasowy zespół wsparcia, 
 • jak radzić sobie z zaburzeniami integracji sensorycznej i dzieci, 
 • jak odkryć w sobie pokłady kreatywności i stać się twórczym nauczycielem.  

W programie konferencji:
I Budujemy klasowy zespół wsparcia, czyli skuteczna komunikacja z rodzicami.
II Opowieści o wielkich! Gotowe scenariusze pracy z lekturami – spotkanie z Łukaszem Wierzbickim.
III Lekcja edukacji przyrodniczej, geograficznej, historycznej w terenie, czyli nauka poprzez działanie i granie.
IV Tajemniczy świat lektur szkolnych, czyli czytanie wrażeniowe w praktyce.
V Zaburzenia edukacji sensorycznej, czyli jak skutecznie radzić sobie z wyzwaniami dydaktycznymi.

Konferencji towarzyszą praktyczne warsztaty (każdy uczestnik bierze udział we wszystkich warsztatach) 

 1. Wszyscy chcą grać – warsztaty w formie gry terenowej: praktyczne sposoby na skonstruowanie prostych i skutecznych gier terenowych, podczas których w działaniu poznacie nowe zagadnienia i sprawdzicie zdobytą dotąd wiedzę. 

 2. Wysportowane dzieciaki – przepis na lekcje wychowania fizycznego w klasach I-III i zerówce połączonej ze zdobywaniem innych kompetencji kluczowych. Ogromna dawka zabaw ruchowych, gier podwórkowych i innych aktywnych działań, które z łatwością zaadaptujecie Państwo w swojej klasie. 

 3. Kolorowa matematyka – zajęcia oparte na własnoręcznie wykonanych pomocach dydaktycznych, wykorzystujących przedmioty codziennego użytku. Wiele kreatywnych pomysłów, które ułatwią uczniom naukę liczenia, tabliczki mnożenia, geometrii i rozwiązywania zadań z treścią. 

 4. Oswajamy ortografię – pokazujemy, jak sprawić, żeby nauka ortografii stała się przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem.  

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie www.wzmacniacznauczanki.pl

Organizator konferencji: Agencja Pracy Twórczej.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Tomczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (28/11/2017 10:52:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (28/11/2017 10:52:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (28/11/2017 10:53:46)
Służba przygotowawcza
Służba przygotowawcza
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Kopaszewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (24/11/2017 13:06:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (24/11/2017 13:06:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (24/11/2017 13:06:31)
Budowa placu zabaw Pięczkowie i Murzynowie Leśnym
Od lipca 2017 roku Gmina Krzykosy realizowała dwa projekty:

 1. Budowa placu zabaw w miejscowości Pięczkowo
  Koszt całkowity zadania to kwota 42.040,00 zł

  Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu: 
  „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” 

  Samorząd województwa współfinansował zadanie w kwocie 18.870,00 zł 

 2. Budowa placu zabaw w Murzynowie Leśnym
  Koszt całkowity zadania to kwota 43.213,00 zł

  Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu: 
  „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” 

  Samorząd województwa współfinansował zadanie w kwocie 17.643,00 zł 

 

Osiągnięte efekty przedstawiają załączone fotografie.
 
Murzynowo Leśne - tablica Murzynowo Leśne 1/3 Murzynowo Leśne 2/3
Murzynowo Leśne 3/3 Pięczkowo - tablica Pięczkowo 1/4
Pięczkowo 2/4 Pięczkowo 3/4 Pięczkowo 4/4

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Mirosława Skowrońska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (21/11/2017 10:09:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (21/11/2017 10:54:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (21/11/2017 12:40:32)
Komunikat Wojewody Wielkopolskiego w sprawie uprawnień działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych

W związku z nowelizacją ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, Wojewoda Wielkopolski, Zbigniew Hoffmann informuje o wynikających z niej uprawnieniach dotyczących prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej (w ciągu 7 dni) i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach oraz korzystania bez skierowania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych. Istnieje też możliwość uzyskania - po złożeniu wniosku - comiesięcznego, niezależnego od dochodów świadczenia w kwocie 402,72 zł.

Jednocześnie informuje o powołaniu Andrzeja Radke na stanowisko pełnomocnika ds. współpracy z działaczami opozycji antykomunistycznej oraz osobami represjonowanymi z powodów politycznych, który udzielić może bliższych informacji na ten temat pod numerem telefonu 609 481 808 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (andrzej.radke@poznan.uw.gov.pl).

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Jagiełka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (15/11/2017 09:29:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (15/11/2017 09:29:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (15/11/2017 09:31:06)
Statystyczne badania rolne
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Muślewski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (14/11/2017 08:02:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (14/11/2017 08:02:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (14/11/2017 08:03:07)
Konsultacje projektu na rok 2018 "Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy(...)"

Krzykosy, dnia 10 listopada 2017 r.

KONSULTACJE

projektu na rok 2018 „ Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu na rok 2018 „Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Uwagi: zgodnie z Uchwałą Nr XLV/276/2010 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Krzykosy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Zarządzeniem Nr 188/2017 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu na rok 2018 „Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” 

Uwagi do projektu na rok 2018 „Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” proszę przesłać:
1) drogą pisemną na adres:

Urząd Gminy w Krzykosach
ul. Główna 37
63-024 Krzykosy 

lub
2) drogą mailową na adres:

ewa.tomczak@krzykosy.pl

w terminie do dnia 20 listopada 2017 r. – poniedziałek do godz. 1500.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Krzykosy lub na podany adres e-mail – 20.11.2017 r. do godz. 1500. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy i na podany adres e-mail po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Załącznik – „Roczny program współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”.

Wójt Gminy Krzykosy  
(-) inż. Andrzej Janicki
 Załączniki:
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Tomczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (10/11/2017 12:08:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (10/11/2017 12:30:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (10/11/2017 12:31:30)
Wtorki z JPK_VAT – szkolenia dla podatników w każdym urzędzie skarbowym

Krajowa Administracja Skarbowa 

Wtorki z JPK_VAT – szkolenia dla podatników w każdym urzędzie skarbowym

W każdym urzędzie skarbowym w listopadowe wtorki będzie można uzyskać pomoc i porady z zakresu Jednolitego Pliku Kontrolnego. Akcja skierowana jest w szczególności do mikroprzedsiębiorców – to oni bowiem od 2018 roku dołączą do grona podmiotów objętych obowiązkiem wysyłania JPK_VAT.

W każdy wtorek listopada o godz. 13:00 we wszystkich urzędach skarbowych Wielkopolski będą prowadzone specjalne szkolenia, podczas których będzie można dowiedzieć się czym jest Jednolity Plik Kontrolny, jak go wygenerować i wysłać oraz jak uniknąć błędów w jego przygotowaniu. Szczegółowe informacje organizacyjne będą udzielane w poszczególnych urzędach.

***

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Informacje do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych firmy. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączy do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją fiskusowi jako JPK_VAT.

Ci z nich, którzy zdecydują się na przesyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego jeszcze w tym roku (za październik, listopad, grudzień 2017), będą mogli liczyć na szybszy zwrot VAT (czas oczekiwania zostanie im skrócony z 60 do 25 dni).

Więcej na www.jpk.mf.gov.pl

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Jagiełka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (30/10/2017 09:31:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (30/10/2017 09:31:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (30/10/2017 09:31:34)
ZUS pomaga przedsiębiorcom po przejściu Orkanu Ksawery

ZUS 

Informacja prasowa 

ZUS pomaga przedsiębiorcom po przejściu Orkanu Ksawery

Jesteś przedsiębiorcą, który poniósł znaczne straty w wyniku ostatnich nawałnic lub Orkanu Ksawery i dlatego masz problem z opłaceniem składek? ZUS Ci pomoże. Możesz odroczyć termin płatności składek bieżących, rozłożyć zobowiązanie na raty, a nawet w wyjątkowych sytuacjach, umorzyć należności.

Jeśli poniesione straty spowodowały, że przedsiębiorca ma problem z opłaceniem składek bieżących, może złożyć wniosek o odroczenie terminu ich płatności. Gdy ZUS zgodzi się na zmianę terminu zapłaty składek i podpisze umowę o odroczenie terminu płatności składek, osoba prowadząca działalność będzie mogła je uregulować w późniejszym terminie. Nie zapłaci wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. Co istotne, ZUS może odroczyć tylko składki bieżące lub przyszłe, których termin płatności jeszcze nie upłynął.

Jeśli osoba prowadząca działalność ma zadłużenie z tytułu składek i nie może go spłacić jednorazowo, może złożyć wniosek o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty. Jeżeli ZUS zgodzi się udzielić układu ratalnego i podpisze umowę o rozłożenie zaległości na raty, przedsiębiorca będzie mógł uregulować zadłużenie w dłuższym okresie i na uzgodnionych warunkach. Nie zapłaci wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. Jeżeli było wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, to po podpisaniu umowy ratalnej zostanie ono zawieszone.

Jeśli natomiast przedsiębiorca poniósł straty materialne w wyniku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia, które powodują, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić go możliwości dalszego prowadzenia działalności, może złożyć wniosek o ich umorzenie. Jeżeli ZUS podejmie decyzję o umorzeniu należności z tytułu składek, nie będzie musiał ich zapłacić. Co ważne, umorzeniu w tym przypadku podlegają wyłącznie długi z tytułu składek za przedsiębiorcę jako osobę opłacającą składki na własne ubezpieczenia, a okres, za jaki składki zostaną umorzone, nie zostanie mu zaliczony do okresu ubezpieczenia przy ustalaniu prawa do renty lub emerytury.

O umorzenie zadłużenia można się ubiegać również w sytuacji, gdy ZUS stwierdzi całkowitą nieściągalność należności z tytułu składek.

W placówkach ZUS działają doradcy do spraw ulg i umorzeń. Udzielają oni informacji o pomocy o jaką można się ubiegać, a także pomogą skompletować i wypełnić dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku. Z doradcą można porozmawiać telefonicznie lub umówić się na spotkanie.

Wykaz numerów telefonów do doradców:

Oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim
Siedziba Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim (62) 735 72 47
Inspektorat w Kaliszu (62) 766 17 42 wew. 377
Inspektorat w Lesznie (65) 525 84 12
Inspektorat w Rawiczu (65) 546 19 45
Oddział ZUS w Pile
Siedziba Oddziału w Pile (67) 210 56 52
I Oddział w Poznaniu
Siedziba I Oddziału w Poznaniu (61) 841 69 43
Inspektorat w Poznaniu (61) 831 42 81
II Oddział ZUS w Poznaniu
Siedziba Oddziału w Poznaniu

(61) 874 53 33
(61) 874 66 52
505 143 567

Inspektorat w Koninie (63) 246 67 80
505 143 592

Marlena Nowicka 
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS 
w Wielkopolsce
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Jagiełka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (30/10/2017 09:06:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (30/10/2017 09:06:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (30/10/2017 09:06:49)
ARiMR - Informacja
informacja
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Jagiełka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (26/10/2017 14:45:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (26/10/2017 14:45:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (26/10/2017 14:45:52)
ZUS zaprasza na „Dzień Seniora”

Informacja Prasowa 

Wyjdź z domu – ZUS zaprasza na „Dzień Seniora”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów organizuje „Dzień Seniora”. Akcja pod hasłem „Wyjdź z domu” odbędzie się 27 października w oddziałach ZUS na terenie całego kraju.

Celem tegorocznej edycji „Dnia Seniora” jest uaktywnienie seniorów i zachęcenie ich do wyjścia z domu. W ramach akcji przygotowane będą stanowiska z poradnictwem z zakresu świadczeń przysługujących seniorom. Porad będą udzielać eksperci ZUS, NFZ, PFRON, specjaliści z urzędów miast i gmin oraz przedstawiciele lokalnych organizacji zrzeszających seniorów. Dodatkowo organizowane będą wykłady i prelekcje o tematyce bliskiej osobom starszym oraz inne atrakcje aktywizujące seniorów.

Wydarzenia w ramach „Dnia Seniora” organizowane będą w placówkach ZUS, placówkach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, urzędach miast, gmin oraz lokalnych domach kultury.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.zus.pl w aktualnościach.

 27.10  12:00-14:00  Urząd Gminy w Czerwonaku  Stolik ekspercki Klienci Urzędu Gminy w Czerwonaku 
 27.10  8:00-10:00  II Oddział w Poznaniu  Dyżur telefoniczny  Klienci II Oddziału ZUS w Poznaniu
 27.10  10:00-12:00  II Oddział w Poznaniu  Wykład dla przedstawicieli klubów seniora  Członkowie Klubów Seniora z terenu Poznań - Nowe Miasto
 27.10  13:30-14:30  Inspektorat w Gnieźnie  Szkolenie na temat: Świadczenia przysługujące z tytułu pracy nauczycielskiej  Szkolenie dla osób zainteresowanych tematem świadczeń (nauczyciele, księgowi)
 27.10  7:00-15:00  Inspektorat w Gnieźnie  Wystawa prac artystycznych członków Klubu Seniorów Radość z Gniezna  Wystawa głównie dla uczestników szkolenia na temat świadczeń przysługujących z tytułu pracy nauczycielskiej
 27.10  8:00-10:00  Inspektorat w Obornikach  Pomiar ciśnienia, poziomu cukru, porady medyczne(pielęgniarka z pobliskiej przychodni)  Klienci Inspektoratu i goście zaproszeni na prezentację (przedstawiciele PZERiI z Rogoźna, seniorzy z powiatu obornickiego)
 27.10  10:00-12:00  Inspektorat w Obornikach  Spotkanie plus prezentacja multimedialna dla przedstawicieli PZERiI z Rogoźna i seniorów z powiatu obornickiego  PZERiI w Rogoźnie, kluby seniora z powiatu obornickiego
 27.10  10:00-12:00  Klub Seniora w Śremie  Spotkanie informacyjno-edukacyjne (przedstawiciele biblioteki miejskiej, przedstawiciel sklepu rehabilitacyjno-medycznego, zakładanie kont na PUE  Członkowie Klubu Seniora w Śremie
 27.10  10:00-12:00  Starostwo Powiatowe w Kole  Spotkanie z emerytami z PZERiI w Kole - wykład i prezentacja  Członkowie PZERiI w Kole
 27.10  10:00-14:00  Starostwo Powiatowe w Kole  Wystawa prac dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Terenowego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  Członkowie PZERiI w Kole
 27.10  10:00-11:00  Starostwo Powiatowe w Kole  Godzina z poezją (wiersze recytują dzieci ze Szkoły podstawowej Nr 2 w Kole)  Członkowie PZERiI w Kole
 27.10  9:00-10:00  Starostwo Powiatowe w Kole  Dyżur pracownika PCPR  Klienci Inspektoratu w Kole
 27.10  17:00-18:00  Stowarzyszenie Uniwersytetu III Wieku  Wykład dla seniorów  Stowarzyszenie Uniwersytetu III Wieku w Koninie
 27.10  13:00-15:00  Urząd Miejski w Golinie  Dyżur eksperta ZUS  Dyżur dla klientów Urzędu Miejskiego w Golinie
 27.10  12:00-14:00  Miejski Dom Kultury we Wrześni  Wykład dla członków PZERiI i Uniwersytetu III Wieku we Wrześni  Członkowie PZERiI we Wrześni, słuchacze Uniwersytetu III Wieku we Wrześni
 27.10  10:00-12:00  Inspektorat we Wrześni  Stolik informacyjny przedstawiciela Banku Spółdzielczego we Wrześni  Klienci odwiedzający Inspektorat we Wrześni
 27.10  13:00-15:00  Dom Pogodnej Jesieni w Środzie Wielkopolskiej  Spotkanie informacyjne dotyczące m.in. przeliczania świadczeń, dodatków do świadczeń, waloryzacja świadczeń  Mieszkańcy Domu Pogodnej Jesieni w Środzie Wielkopolskiej

Ponadto, w dniach poprzedzających „Dzień Seniora”, zapraszamy:

 25.10.  15:30-16:30  Uniwersytet III Wieku w Gnieźnie  Wykład na temat: Zasady ustalania uprawnień emerytalno-rentowych  Wykład dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku
 25.10.  16:00-18:00  Cech Rzemiosł Różnych w Turku  Spotkanie z seniorami Klubu Seniora Promyk (wykład, prezentacja, porady eksperta ZUS)  Członkowie Klubu Seniora Promyk
 26.10.  11:00-12:00  Miejski Dom Kultury w Słupcy  Spotkanie informacyjne dotyczące m.in. przeliczania świadczeń, dodatków do świadczeń, waloryzacja świadczeń  Słuchacze Uniwersytetu III Wieku

 

 

Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Jagiełka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (19/10/2017 14:35:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (19/10/2017 14:44:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (19/10/2017 14:44:54)
Od 2018 roku JPK_VAT również dla mikroprzedsiębiorców (Informacja prasowa)
 
   
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Jagiełka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (19/10/2017 13:47:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (19/10/2017 13:47:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (19/10/2017 13:48:55)
Informacja Wójta Gminy Krzykosy o otrzymaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

 GMINA KRZYKOSY 

   

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY KRZYKOSY O OTRZYMANYM DOFINANSOWANIU Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU


BENEFICJENT: GMINA KRZYKOSY

PRZEDSIĘWZIĘCIE pn.: „Zakup łodzi płaskodennej o mocy 50KM z silnikiem zaburtowym z przeznaczeniem do użytkowania dla OSP Pięczkowo” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu www.wfosgw.poznan.pl

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA: Gmina Krzykosy dokonała zakupu łodzi płaskodennej o mocy 50KM z silnikiem zaburtowym z przeznaczeniem do użytkowania dla OSP Pięczkowo.

ZASADNOŚĆ I CELOWOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA: Gmina Krzykosy jest położona wzdłuż rzeki Warty z obwałowaniem o długości 22 km i zgodnie z Mapami Zagrożenia Powodziowego (art. 88e Prawo wodne) tereny Gminy Krzykosy są zaliczane do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią (art. 9 ust. 1 pkt 6c ustawy Prawo wodne). Przedsięwzięcie ma na celu realizowanie podstawowych zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym), które będą wypełniane przez OSP Pięczkowo w ramach działań prewencyjno – ratowniczych na zasadach użyczenia. Efektem zakupu będzie podniesienie gotowości operacyjnej w ramach ochrony przeciwpowodziowej jednostki OSP Pięczkowo. Natomiast, pochodnych efektem zakupu łodzi będzie monitorowanie rzeki Warty w ramach zadań z zakresu bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r.

FORMA POMOCY: DOTACJA w ramach umowy dotacji Nr 411/U/400/641/2017 z dnia 21 września 2017r.

KWOTA DOTACJI: 35 000 zł.

CAŁKOWITY KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA: 52 090,50 zł.

Wójt Gminy Krzykosy
(-) inż. Andrzej Janicki
  

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Kopaszewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (16/10/2017 13:35:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (17/10/2017 07:41:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (17/10/2017 07:41:27)
Wykaz podmiotów realizujących świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
nfz 1
nfz 2
nfz 2 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Jagiełka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (26/09/2017 12:47:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (26/09/2017 12:47:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (26/09/2017 12:47:15)
List Wojewody Wielkopolskiego
List Wojewody Wielkopolskiego cz.1
List Wojewody Wielkopolskiego cz.2
List Wojewody Wielkopolskiego cz.3 

  List Wojewody Wielkopolskiego - Pobierz
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Regina Zięta
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (14/09/2017 14:32:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (14/09/2017 14:32:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (14/09/2017 14:42:23)
Informacja prasowa NFOŚiGW - usuwanie rakotwórczego azbestu

NFOŚiGW dostosowuje program azbestowy pod kątem gmin poszkodowanych w sierpniowych nawałnicach


Kolejne 20 mln zł dotacji zarezerwował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie rakotwórczego azbestu w gminach poszkodowanych huraganowymi wiatrami w dniach 11-12 sierpnia br. Nabór wniosków rozpoczyna się 11 września i potrwa do 31 października 2017 r.

W związku z tym zmianie ulega program priorytetowy Funduszu pn. SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest. Wcześniej zakładał on między innymi pomoc na obszarach dotkniętych klęską żywiołową, lecz taki zapis nie dawał możliwości wspierania tych terenów, gdzie nie ogłoszono stanu klęski żywiołowej. Program został więc rozszerzony również o obszary dotknięte zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej, które wskaże właściwy wojewoda.

Poszkodowani w nawałnicach będą mogli – poprzez wojewódzkie fundusze – ubiegać się o dotacje do 100% kosztów kwalifikowanych.

Zarząd NFOŚiGW zdaje sobie sprawę ze skali szkód spowodowanych przez sierpniowe nawałnice, a także ogromu zniszczeń dotyczących budynków mieszkalnych i gospodarstw. Dlatego też podjął decyzję o modyfikacji dotychczasowego programu „azbestowego” i zwiększeniu dofinansowania w zakresie usuwania azbestu z miejsc dotkniętych tragedią – informuje Wiceprezes Narodowego Funduszu Roman Wójcik.

Beneficjentami programu będą wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a odbiorcami końcowymi – gminy znajdujące się na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub na obszarach dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej. Lista poszkodowanych gmin musi być potwierdzona przez właściwego wojewodę. Dofinansowaniem będą objęte przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest. Nabór rozpoczyna się 11 września 2017 r. i potrwa do 31 października 2017 r. lub do wyczerpania 20 584 000 zł alokacji.

Szczegóły naboru NFOŚiGW podaje na stronie internetowej.

To drugi program NFOŚiGW, który ma pomóc poszkodowanym w nawałnicach sierpniowych. Kolejne 20 mln zł czeka także na odtworzenie terenów zieleni, parków, ogrodów, małej infrastruktury turystycznej i siedlisk przyrodniczych, które ucierpiały w zeszłym miesiącu z powodu huraganowych wiatrów. O dotacje w tym zakresie można się starać od 5 września 2017 r. do 30 marca 2018 r., a informacje o naborze w ramach programu priorytetowego Ochrona przyrody i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo można znaleźć na stronie.


Źródło: nfosigw.gov.pl

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Jagiełka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (13/09/2017 11:12:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (13/09/2017 11:12:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (13/09/2017 11:37:31)
Przygotowanie gospodarstw do zabezpieczenia przed ewentualnym przeniknięciem wirusa ptasiej grypy
ptasia grypa 1
ptasia grypa 2  
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daria Orzechowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (12/09/2017 08:11:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (12/09/2017 08:11:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (12/09/2017 08:11:36)
Możliwość zwolnienia z podatku od spadków i darowizn

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Środzie Wielkopolskiej uprzejmie informuje o możliwości skorzystania ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn podatników poszkodowanych w wyniku działania silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu 2017r. na terenie wszystkich gmin powiatu średzkiego.

Ze zwolnienia skorzystać mogą również podatnicy będący małżonkami, zstępnymi i wstępnymi osób, które zginęły w wyniku działania tego żywiołu.

Nabycie przez ww. osoby w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy własności rzeczy lub praw majątkowych o wartości przekraczającej kwoty wolne od opodatkowania, objęte jest zaniechaniem poboru podatku od spadków i darowizn w okresie 24 miesięcy, począwszy od dnia 12 sierpnia 2017r.

Podstawa prawna: 

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23.08.2017r. w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników (Dz.U. z 2017r., poz.1574), 
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17.08.2017r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz.U. z 2017r., poz.1547).
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Jagiełka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (11/09/2017 09:27:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (11/09/2017 09:27:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (11/09/2017 09:29:12)
Tydzień Przedsiębiorcy - ZUS Środa Wlkp.
Tydzień Przedsiębiorcy - ZUS Środa Wlkp.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Jagiełka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (24/08/2017 13:34:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (24/08/2017 13:34:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (24/08/2017 13:35:29)
Przedłużony termin składania wniosków na likwidację wyrobów budowlanych zawierających azbest
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daria Orzechowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (23/08/2017 13:50:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (23/08/2017 13:50:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (23/08/2017 13:58:00)
XXXV zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy
XXXV zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Mirosława Skowrońska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (22/08/2017 14:49:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (22/08/2017 14:49:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (28/12/2017 19:19:17)
Wniosek o zasiłek celowy
Wniosek o zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski  żywiołowej dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych, budynkach gospodarczych służących zaspokajaniu podstawowych potrzeb bytowych) 

 pdfPobierz

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bogumiła Kosmowska – Jerzyniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (22/08/2017 12:37:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (22/08/2017 12:37:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (22/08/2017 12:42:45)
Bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie
  
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Jagiełka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (18/08/2017 10:52:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (18/08/2017 10:52:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (18/08/2017 10:52:52)
Nabór wniosków o oszacowanie strat

  Gmina Krzykosy ogłasza nabór wniosków
o oszacowanie strat w uprawach. 

Druki wniosków do odbioru 
w siedzibie urzędu, u sołtysów 
lub do pobrania na stronie internetowej: 

http://www.gminakrzykosy.pl/bip1/urzad-gminy/druki-do-pobrania/ochrona-srodowiska1.html    

     Wójt Gminy       
/-/ inż. Andrzej Janicki
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Lidia Michalak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (18/08/2017 10:02:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (18/08/2017 10:02:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (18/08/2017 10:53:33)
XI Rodzinny Rajd Rowerowy (karta zgłoszeniowa)
Plakat dla XI Rodzinnego Rajdu Rowerowego 
Pobierz kartę zgłoszeniową (kliknij tutaj) 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Kasperska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (16/08/2017 19:56:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (16/08/2017 19:56:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (16/08/2017 20:13:41)
Okresowy zakaz wstępu do lasu
Okresowy zakaz wstępu do lasu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Jagiełka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (14/08/2017 12:40:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (14/08/2017 12:40:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (14/08/2017 12:40:50)
Jak przygotować się na upał
Jak przygotować się na upał
(Aby pobrać poradnik - kliknij na zdjęcie powyżej) 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Regina Zięta
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (01/08/2017 12:20:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (01/08/2017 12:20:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (01/08/2017 12:20:01)
UWAGA! Przedłużenie terminu składania wniosków na odnawialne źródła energii
Wójt Gminy Krzykosy informuje, że termin składania wniosków na odnawialne źródła energii został przedłużony do 31 lipca 2017 r. (włącznie) 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Mirosława Skowrońska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (28/07/2017 07:49:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (28/07/2017 07:49:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (28/07/2017 08:01:29)
Informacja o planowanym wyłączeniu prądu

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanym wyłączeniu prądu w Gminie Krzykosy 

 • w dniu 27.07.2017 r., w w godzinach: 830 - 1300 w miejscowości Krzykosy ul. Główna 10, 11, 16, 18, 12, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 24B, 28, 30, 32, 33, 35, 31, 36, 34, 37, ul. Strażacka 1, 3, 5, 8, 6, 7, 9, 11, 12,  
 
W związku z powyższym Urząd Gminy w Krzykosach będzie obsługiwał interesantów tylko w ograniczonym zakresie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Wójt Andrzej Janicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (26/07/2017 11:36:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (26/07/2017 11:36:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (26/07/2017 12:12:43)
Energia odnawialna - prezentacja ze szkolenia i regulamin

Odnawialne źródła energii w Gminie Krzykosy - panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Mirosława Skowrońska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (17/07/2017 10:33:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (17/07/2017 10:33:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (19/07/2017 14:28:45)
Apel o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
  
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Jagiełka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (13/07/2017 13:51:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (13/07/2017 13:51:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (13/07/2017 13:51:28)
Energia odnawialna - wzory deklaracji uwzględniających każdą z instalacji
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Mirosława Skowrońska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (13/07/2017 13:05:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (13/07/2017 13:11:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (13/07/2017 13:14:42)
Służba przygotowawcza
Służba przygotowawcza - plakat
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Budasz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (10/07/2017 08:10:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (10/07/2017 08:10:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (10/07/2017 08:14:48)
Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Krzykosy

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
GMINA KRZYKOSY W 2017 ROKU

 

UWAGA !!!                    
Przypominamy o obowiązku wystawienia pojemników oraz worków w widoczym miejscu przed posesją według poniższego harmonogramu do godz. 7.00 w dniu odbioru.
Nie wystawienie ich w wyznaczonym terminie skutkuje nie odebraniem odpadów.

Gabaryty należy zgłosić do biura telefonicznie (061 287 60 42), faksem (061 285 19 91) lub w formie elektronicznej (email: office@puk-zys.pl) najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym terminem ich odbioru.

Odpady gromadzone w pojemnikach metalowych i ogrodowych nie będą odbierane.

 

MIEJSCOWOŚĆ

RODZAJ ODPADU

MIESIĄC

VII

VII

IX

X

XI

XII

Miąskowo, Murzynówko, Przymiarki, Wiosna, Wygranka, Borowo,
Pięczkowo ul. Mirosławska od nr 13, Murzynowo Leśne, Baba, Sulęcin, Murzynowiec Leśny, Krzykosy, Młodzikowo, Młodzikówko, Solec, Młodzikowice, Małoszki, Lubrze

zmieszane

25.

22.

19.

17.

14.

12.

 gabaryty        
27.  
 zielone  25. 22.
19.
17. 14.
 

Bronisław, Witowo, Pięczkowo, Wiktorowo

zmieszane

26.

23.

20.

18.

15.

13.

 gabaryty        
28.
 
 zielone  26. 23.
20.
18. 15.
 

Garby, Kaźmierki, Sulęcinek, Bogusławki

zmieszane

27.

24.

21.

19.

16.

14.

 gabaryty         29.  
 zielone 27.
24.
21.
19.
16.
 

Murzynowo Leśne, Krzykosy, Murzynowiec Leśny, Małoszki, Solec, Przymiarki

selektywne

10.

7.

4.

2. i 30.

27.

23.

Garby, Kaźmierki, Borowo, Sulęcin, Młodzikowo, Młodzikowice, Sulęcinek, Młodzikówko, Bogusławki

selektywne

11.

8.

5.

3. i 31.

28.

27.

Baba, Lubrze, Miąskowo, Murzynówko, Wiosna, Wygranka, Bronisław, Witowo, Wiktorowo, Pięczkowo

selektywne

12.

9.

6.

4.

2. i 29.

28.

Informujemy, że zgodnie z podjętą Uchwałą NR XXXV/248/2013 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 listopada 2013 r. ustalono dwumiesięczny termin płatności dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2016 r. tj.:

 • za miesiące styczeń i luty do końca miesiąca lutego;
 • za miesiące marzec i kwiecień do końca miesiąca kwietnia;
 • za miesiące maj i czerwiec do końca miesiąca czerwca;
 • za miesiące lipiec i siepień do końca miesiąca sierpnia;
 • za miesiące wrzesień i październik do końca miesiąca października;
 • za miesiące listopad i grudzień do końca miesiąca grudnia.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Szymczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (09/01/2014 10:39:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (09/01/2014 10:40:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (07/07/2017 23:47:08)
Zarządzenie Nr 157/2017 z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Sulęcinek
Zarządzenie Nr 157/2017 z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Sulęcinek
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Mirosława Skowrońska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (07/07/2017 13:05:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (07/07/2017 13:05:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (07/07/2017 13:05:13)
Statystyczne badania rolne
  
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Muślewski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (06/07/2017 10:51:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (06/07/2017 10:51:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (06/07/2017 10:51:14)
Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach
  
  
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Muślewski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (06/07/2017 10:46:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (06/07/2017 10:46:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (06/07/2017 10:46:32)
XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) zwołuję w dniu 7 lipca 2017 roku (piątek) o godz. 8.oo w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XXXIV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Sulęcinek.
 6. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Mirosława Skowrońska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (06/07/2017 00:35:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (06/07/2017 00:46:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (06/07/2017 00:46:17)
Informacja dotycząca wniosków

INFORMACJA

Wójt Gminy w Krzykosach informuje, że:  

 • wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (Program Rodzina 500+) na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 (trwający od 1.10.2017r. do 30.09.2018r.) 
  będą wydawane od 1 sierpnia 2017r. 

 • wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 (trwający od 1.10.2017r. do 30.09.2018r.) 
  będą wydawane od 1 sierpnia 2017r. 

 • wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 (trwający od 1.11.2017r. do 31.10.2018r.) 
  będą wydawane od 1 września 2017r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Monika Czerniejewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (21/06/2017 13:19:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (21/06/2017 13:19:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (21/06/2017 14:13:22)
Konsultacje dotyczące propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych
Konsultacje dotyczące propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Mirosława Skowrońska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (19/06/2017 14:54:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (19/06/2017 14:54:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (19/06/2017 14:54:03)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

WÓJT GMINY KRZYKOSY
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

 

DO SPRAW GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

1. Nazwa i adres jednostki:
    Urząd Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy

2. Określenie stanowiska:
    Stanowisko do spraw gospodarki komunalnej i zamówień publicznych  

3. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
1) wykształcenie wyższe, preferowane  kierunki: prawo, administracja,  
2) wiedza w zakresie przepisów ustaw: 

 • o samorządzie gminnym,
 • Kodeks postępowania administracyjnego,  
 • o gospodarce komunalnej,
 • prawo zamówień publicznych, 

3) jest obywatelem polskim,
4) ma ukończony  18 rok życia,
5) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
6) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
8) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

4. Wymagania dodatkowe:
1) preferowane doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej na takim samym lub podobnym stanowisku,  
2) wysoka kultura osobista, samodzielność i kreatywność, komunikatywność oraz dobra organizacja pracy,
3) umiejętność pracy pod presją czasu,
4) dobra znajomość obsługi komputera, Internetu i poczty elektronicznej oraz obsługi urządzeń biurowych,
5) mile widziane studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) w zakresie gospodarki komunalnej:
a) administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi w zasobach komunalnych,
b) prowadzenie spraw związanych z oddawaniem lokali w najem,
c) prowadzenie spraw związanych z wieloletnim programem gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy,
d) zapewnienie prawidłowego stanu technicznego komunalnych zasobów mieszkaniowych, obiektów użyteczności publicznej,
e) prowadzenie spraw związanych ze stawkami czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe,
f) prowadzenie ewidencji spraw dotyczących wszelkich przeglądów budynków stanowiących mienie komunalne,
g) prowadzenie książek obiektów dla obiektów komunalnych,
h) przygotowywanie i koordynowanie wykonawstwa inwestycji i remontów kapitalnych w budynkach należących do komunalnego zasobu gminy, zapewnienie prawidłowego przebiegu prac w tym zakresie, w tym organizacja oraz odbiory prac inwestycyjnych i remontowych,
i) bieżący nadzór oraz kontrola kosztów realizacji inwestycji do momentu przekazania ich do eksploatacji wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych dokumentów,
j) prowadzenie spraw z zakresu rozliczania inwestycji i remontów,
k) prowadzenie spraw dotyczących świetlic wiejskich będących w komunalnym zasobie gminy,
l) prowadzenie ewidencji wszystkich obiektów komunalnych,
m) prowadzenie ewidencji ciągników, maszyn i sprzętu,
n) rozliczanie zużycia paliwa i części kupowanych do ciągników i pozostałych maszyn,
2) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych:
a) prowadzenie rejestru dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
b) przygotowywanie decyzji,
c) sporządzanie list osób fizycznych i zarządców pobierających dodatki, ich aktualizowanie i przekazywanie aktualnych danych do referatu gospodarki finansowej celem dokonania wypłaty dodatków,
d)wstrzymywanie wypłaty dodatków mieszkaniowych lub energetycznych,
3) w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych:
a) opracowywanie rocznego planu zamówień publicznych przewidzianych do realizacji przez Urząd Gminy lub publikacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego o planowanych w ciągu 12 miesięcy zamówieniach o znacznej wartości lub planowanych umowach ramowych przewidujących udzielenie takich zamówień,
b) określanie kwoty – po uzgodnieniu ze Skarbnikiem Gminy, którą zamawiający przeznacza na wykonanie zadania,
c) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, dostawy i usługi w trybach przewidzianych w ustawie prawo zamówień publicznych zgodnie z przepisami cytowanej ustawy oraz Dyrektywami Unii Europejskiej, Banku Światowego itp., a w szczególności:

 • przygotowanie dokumentów celem ogłoszenia przetargów z zastrzeżeniem, że opis przedmiotu zamówienia dokonywany jest na stanowisku merytorycznie zajmującym się danym zagadnieniem,
 • sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • ogłaszanie przetargów,
 • udzielanie oferentom wyjaśnień dotyczących zapisów w specyfikacji, dokumentacji technicznej, kosztorysach ofertowych itp.,
 • udział w pracach komisji przetargowej i jej merytoryczna obsługa,
 • udział w rozprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • sporządzanie protokołów postępowania o zamówienie publiczne,
 • prowadzenie całości dokumentacji przetargowej, 

d) prowadzenie rejestru postępowań udzielanych na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych,
e) prowadzenie ewidencji udzielonych zamówień w stosunku do których ustawy prawo zamówień publicznych nie stosuje się oraz zamówień udzielanych zgodnie z Regulaminem ramowych procedur udzielania przez Gminę Krzykosy zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro,
f) prowadzenie rejestru umów i zleceń,
g) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych,
h) dokonywanie na zlecenie Wójta Gminy lub Sekretarz Gminy zamówień zgodnie z Regulaminem ramowych procedur udzielania przez Gminę Krzykosy zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro,
i) koordynacja zamówień publicznych w Urzędzie Gminy,
j) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem wadiów, w tym występowanie z wnioskiem do Referatu Gospodarki Finansowej,
k) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
l) wykonywanie innych czynności zmierzających do wyłonienia wykonawcy – dostawcy wynikające z ustawy prawo zamówień publicznych,
m) sporządzanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych,
n) opracowywanie wewnętrznych projektów aktów normatywnych, wzorów dokumentacji oraz wzorców postępowania w sprawach zamówień publicznych oraz zamówień do których ustawy prawo zamówień publicznych nie stosuje się,
4) prowadzenie spraw związanych z organizacją i przeprowadzeniem robót publicznych i prac interwencyjnych lub prac realizowanych w ramach innych programów prowadzonych przez Urząd Pracy,
5) prowadzenie spraw finansowych w zakresie wystawiania i podpisywania faktur i not księgowych dotyczących spraw:
a) najmu i opłat w lokalach komunalnych,
b) czynszów dzierżawnych,
c) wieczystego użytkowania gruntów,
d) sprzedaży nieruchomości.
6) prowadzenie innych spraw wynikających z ustaw,
7) realizowanie zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej – w zakresie powierzonych zadań przygotowywanie materiałów do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zadania pomocnicze:
1.Współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy i głównym księgowym w zakresie dokonywania szacowania wartości zamówień publicznych.
2. współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy i głównym księgowym w zakresie dokonywania remontów i inwestycji na mieniu komunalnym.  
3. Udział w szkoleniach.
4. Inne zadania według potrzeb.

Zadania okresowe:
1.Okresowe analizy.
2.Sprawozdawczość w zakresie zadań prowadzonych na stanowisku.
3. Uczestniczenie w zespołach inwentaryzacyjnych.
4. Zadania zlecone przez Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy. 

6. Warunki pracy na stanowisku:
1) praca biurowa w budynku Urzędu Gminy Krzykosy,
2) wymiar czasu pracy – pełny etat,
3) przewidywany termin zatrudnienia: odwrotnie po przeprowadzonym naborze, pierwsza umowa na okres próbny do 6 miesięcy – w tym okresie istnieje obowiązek odbycia służby przygotowawczej i uzyskania z jej odbycia pozytywnego wyniku.

7. Informuje się, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Krzykosach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

8.Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny – podpisany własnoręcznie,
2) życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej – z aktualnym zdjęciem, podpisany własnoręcznie,
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy:
a) świadectwa pracy,
b) zaświadczenie lub podpisane własnoręcznie oświadczenie w przypadku kontynuacji pracy,
c) dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej,
5) kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji wg wzoru stanowiącego załącznik  do ogłoszenia, podpisany własnoręcznie,
6) oświadczenia wg wzorów stanowiących załącznik  do ogłoszenia:
a) o pełnej zdolności do czynności prawnych, podpisane własnoręcznie,
b) o korzystaniu z pełni praw publicznych, podpisane własnoręcznie,
c) że kandydat  nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, podpisane własnoręcznie,
d) o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wymienionym stanowisku, podpisane własnoręcznie,
e) o przetwarzaniu danych osobowych, podpisane własnoręcznie,
7) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

9. Termin i miejsce składania dokumentów: wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Krzykosach pokój nr 12, lub przesłać pocztą na adres:
Wójt Gminy Krzykosy
63-024 KRZYKOSY
ul. Główna 37

w terminie do dnia 8 czerwca 2017 r. do godz. 1500 z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko pracy do spraw gospodarki komunalnej i zamówień publicznych”.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Krzykosy, również w przypadku nadania przesyłki decyduje data wpływu do Urzędu.

10. Informacje dodatkowe: 

Dokumenty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz te, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie określonym w pkt. 9 nie będą rozpatrywane. 

Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 37/2017 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krzykosy. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminy Krzykosy i w Biuletynie Informacji Publicznej (www.krzykosy.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzykosy ul. Główna 37. 

Zastrzega się prawo nie skorzystania z żadnej oferty. 

Na wniosek kandydata złożony w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia naboru zapewnia się zwrot dokumentów, po tym terminie dokumenty zostaną zarchiwizowane.  

Wójt          
(-) inż. Andrzej Janicki

Załączniki:

 


Dokumenty: 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Tomczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (29/05/2017 13:02:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (29/05/2017 13:34:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (29/05/2017 13:36:13)
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2016
SPRAWOZDANIE
z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2016.  

Zgodnie § 17 ust. 2 Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XII/78/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia na rok 2016 rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  przedkładam Radzie Gminy Krzykosy sprawozdanie z realizacji programu za rok 2016:

Finansowe formy współpracy:

W roku 2016 ogłoszono jeden konkurs na realizację zadania publicznego – zadanie z zakresu pomocy społecznej świadczonej osobom bezdomnym pt. „Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Krzykosy schronienia, wyżywienia i innych form pomocy, będących zadaniami własnymi Gminy” w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r..
Na realizację przedmiotowego zadania wpłynęła jedna oferta:

Stowarzyszenie Pomocy „KRĄG”
z siedzibą w Nowym Mieście nad Wartą  
ul. Poznańska 14

i oferta ta zyskała akceptację w przeprowadzonym postępowaniu konkursowym.
Przedmiotowe zadanie w roku bieżącym 2017, jest realizowane na podstawie podpisanej w dniu 31 grudnia 2016 r. umowy, zawartej pomiędzy Gminą Krzykosy, a Stowarzyszeniem. Na realizację wyżej wymienionego zadania udzielono Stowarzyszeniu dotacji celowej w wysokości 17000,00 zł.

W roku 2016 również Stowarzyszenie Pomocy „Krąg” realizowało zadanie w zakresie zapewnienia osobom bezdomnym wybranych form pomocy, realizowane na podstawie podpisanej w dniu 28 grudnia 2015 r., na które otrzymało dotację w wysokości 17.000,00 zł.. Przedmiotową dotację rozliczono bez zastrzeżeń. 

Innych zadań publicznych, takich jak np. zadania w zakresie:

 1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 2. upowszechniania działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 3. przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, 

nie zlecano do realizacji organizacjom pozarządowym.
Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu – rozgrywki Gminnej Ligi Piłkarskiej, Gmina prowadzi samodzielnie. 

Z form pozafinansowych współpracy:

 1. Gmina wywiązuje się z obowiązku konsultowania z organizacjami pozarządowymi aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XLXV/276/2010 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określania szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Krzykosy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – w roku 2016 konsultacji w myśl ustawy podlegała jedna podjęta przez Radę Gminy Uchwała –  Uchwała Nr XXVI/164/2016 Rady Gminy Krzykosy z dnia 25 listopada 2016 r.  r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 2. udzielano wsparcia technicznego, organizacyjnego i merytorycznego organizacjom pozarządowym przy realizacji przez nie zadań statutowych, ważnych dla lokalnego środowiska, takich jak:
 • Wiejskie Towarzystwo Tenisowe w Solcu – pomoc techniczna i organizacyjna przy realizacji turniejów tenisa ziemnego,
 • Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło Krzykosy – pomoc techniczna i organizacyjna przy organizacji III Krajowego Festiwalu Seniorów „ŚPIEWAJ RAZEM Z NAMI”,
 • Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Krzykosach i Jednostki OSP z terenu Gminy – pomoc techniczna i organizacyjna przy realizacji Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Gminnych Zawodów Sportowo–Pożarniczych oraz Turnieju strzelania z wiatrówki i tenisa stołowego.      

Wójt          
(-) inż. Andrzej Janicki

Krzykosy, dnia 18 kwietnia 2017 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Tomczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (12/05/2017 07:24:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (12/05/2017 07:24:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (12/05/2017 07:27:52)
Urząd Gminy w Krzykosach przypomina o obowiązku wymiany dowodu osobistego

Urząd Gminy w Krzykosach przypomina o obowiązku wymiany dowodu osobistego ze względu na upływ terminu jego ważności : 

 1. Sprawdź datę ważności dowodu osobistego. 
 2. Przyjdź (osobiście) do Urzędu Gminy z aktualną fotografią (taką jak do paszportu) i dotychczasowym dowodem osobistym nie później niż na 30 dni przed jego upływem i złóż wniosek o jego wymianę (formularz wniosku wydrukuje urzędnik z systemu komputerowego).
  Termin odbioru dowodu (do 30 dni) będzie wyznaczony w dniu złożenia wniosku . Zostanie również podany sposób sprawdzenia możliwości odbioru dowodu osobistego przed wyznaczonym terminem. 
 3. Osobiście odbierz dowód osobisty w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach urzędowania przedkładając dotychczasowy dowód osobisty.

Nowe dowody osobiste
 
Więcej informacji na stronach:
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Regina Zięta
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (14/04/2017 11:38:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (14/04/2017 11:38:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (14/04/2017 11:42:47)
Informacje z codziennych przeglądów stad drobiu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (10/04/2017 14:53:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (10/04/2017 14:54:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (10/04/2017 15:01:46)
Do mieszkańców Gminy Krzykosy

DO MIESZKAŃCÓW GMINY

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 j.t.):

Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy, faktury, rachunku korzystania z usług wykonywanych przez przedmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i przechowywać w/w dokumenty.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Muślewski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (07/04/2017 13:44:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (07/04/2017 13:44:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (07/04/2017 13:44:30)
14 kwietnia 2017r. - Urząd Gminy czynny do 13:00
14 kwietnia 2017r. - Urząd Gminy czynny do 13:00
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Wójt inż. Andrzej Janicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (06/04/2017 08:31:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (06/04/2017 08:31:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (06/04/2017 08:31:31)
Urząd Gminy czynny do 12:00
Urząd Gminy w Krzykosach czynny do godz. 12:00
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Andrzej Janicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (03/04/2017 10:07:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (03/04/2017 10:07:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (03/04/2017 10:08:58)
Informacja dotycząca naboru do służby przygotowawczej
Służba przygotowawcza
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Budasz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (21/03/2017 11:56:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (21/03/2017 11:56:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (21/03/2017 11:56:57)
UWAGA! Urząd Statystyczny w Poznaniu przeprowadzi w marcu br. na terenie Gminy Krzykosy badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Muślewski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (06/03/2017 14:22:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (06/03/2017 14:38:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (06/03/2017 14:41:57)
Bezpłatna Komunikacja - Rozkład jazdy na trasie Środa Wlkp.-Krzykosy

Linia 21 

Linia 22    

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (03/03/2017 10:44:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (03/03/2017 10:45:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (03/03/2017 10:45:16)
Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej świadczonej osobom bezdomnym w 2017 r.
wyniki
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Tomczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (29/12/2016 14:30:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (29/12/2016 14:30:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (29/12/2016 14:31:11)
Obwieszczenie Starosty Średzkiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Obwieszczenie Starosty Średzkiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Mańkowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (09/12/2016 12:56:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (09/12/2016 12:56:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (09/12/2016 12:56:57)
Zarządzenie Nr 134/2016

  

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Tomczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (08/12/2016 09:16:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (08/12/2016 09:16:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (08/12/2016 09:19:36)
Nabór do zawodowej służby wojskowej
Nabór do zawodowej służby wojskowej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Regina Zięta
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (30/11/2016 07:35:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (30/11/2016 07:35:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (30/11/2016 07:35:26)
Weź paragon ze sobą

  
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Tomczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (29/11/2016 14:29:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (29/11/2016 14:29:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (29/11/2016 14:35:35)
Konkurs ekologiczny pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Tomczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (23/11/2016 10:27:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (23/11/2016 10:27:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (23/11/2016 10:43:24)
Dzień osób niepełnosprawnych - dyżur ekspertów ZUS
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Jagiełka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (22/11/2016 12:46:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (22/11/2016 12:46:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (22/11/2016 12:46:33)
Konsultacje projektu na rok 2017 "Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy(...)"
Warsztaty: Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Szymczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (07/11/2016 14:02:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (07/11/2016 14:02:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (07/11/2016 14:04:14)
Obwieszczenia WWKZ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na badania archeologiczne

Obwieszczenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

o wszczęciu na wniosek Gminy Krzykosy postępowania administracyjnego

w sprawie wydania pozwolenia na badania archeologiczne


w związku z realizacją inwestycji:

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Muślewski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (30/09/2016 20:31:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (30/09/2016 20:31:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (30/09/2016 20:33:04)
Informacja dot. obsługi zawodowych lobbystów

Informacja 

Wójt Gminy Krzykosy na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. nr 169, poz.1414) informuje, że w dniu 13 lipca 2016 r. w formie e-maila wpłynął do Urzędu Gminy w Krzykosach wniosek  zawodowego lobbysty Artura Brylikowskiego zarejestrowanego  pod  nr 00351, świadczącego usługi na rzecz grupy lobbingowej GRASS ROOTS LOBBING oraz Stowarzyszenia Cannabis House w prawie informacji o zarządzeniu   Wójta Gminy, dotyczącym obsługi zawodowych lobbystów w procesie stanowienia prawa.

Oczekiwany przez wnioskodawcę sposób rozstrzygnięcia, udzielenie informacji o zarządzeniu, a jeżeli nie zostało wprowadzone – sporządzenie zarządzenia i poinformowanie wnioskodawcy drogą elektroniczną na wskazany adres, o miejscu jego umieszczenia.

 

Wójt Gminy Krzykosy
(-) Andrzej Janicki  
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Jagiełka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (22/07/2016 14:29:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (22/07/2016 14:29:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (05/10/2016 09:24:53)
Ogłoszenie wyników konkursu na pomoc dla osób bezdomnych

Krzykosy, dnia 28 grudnia 2015 r.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej świadczonej osobom bezdomnym w 2016 roku, pn.: „Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Krzykosy wybranych form pomocy, będących zadaniami własnymi Gminy" informuję, że dokonano wybory oferty:

 

 1. nazwa oferenta:  STOWARZYSZENIE POMOCY „KRĄG"; 63-040 Nowe Miasto nad Wartą ul. Poznańska 14

 2. nazwa zadania publicznego:  zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej świadczonej osobom bezdomnym - „Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Krzykosy wybranych form pomocy, będących zadaniami własnymi Gminy";   

 3. wysokość przyznanych środków publicznych:   17 000,00 zł. 

WÓJT
(-) Andrzej Janicki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Tomczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (05/01/2016 09:09:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (05/01/2016 09:09:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (05/10/2016 09:25:29)
Ogłoszenie wyników konkursu na pomoc dla osób bezdomnych

Krzykosy, dnia 9 stycznia 2015 r.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej świadczonej osobom bezdomnym w 2015 roku, pn.: „Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Krzykosy wybranych form pomocy, będących zadaniami własnymi Gminy" informuję, że dokonano wybory oferty:

 

 1. nazwa oferenta:  STOWARZYSZENIE POMOCY „KRĄG"; 63-040 Nowe Miasto nad Wartą ul. Poznańska 14

 2. nazwa zadania publicznego:  zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej świadczonej osobom bezdomnym - „Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Krzykosy wybranych form pomocy, będących zadaniami własnymi Gminy";   

 3. wysokość przyznanych środków publicznych:   13 000,00 zł. 

WÓJT
(-) Andrzej Janicki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Tomczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (09/01/2015 12:04:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (09/01/2015 12:04:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (09/01/2015 12:04:43)
Konkurs na pomoc dla osób bezdomnych

Wójt Gminy Krzykosy

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

w zakresie pomocy społecznej świadczonej osobom bezdomnym

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Tomczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (02/12/2014 22:37:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/12/2014 22:37:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (02/12/2014 22:37:56)
Nowa ustawa o zbiórkach publicznych

18 LIPCA WEJDZIE W ŻYCIE NOWA USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH

Nowa ustawa została opracowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Zwiększa dostępność informacji o zbiórkach dla wszystkich obywateli, o tym, kto i na jakie cele zbiera środki. Wprowadza też elektroniczną, sprawną formę zgłaszania zbiórek.

 Oto istota wprowadzanych zmian:

 • Od 18 lipca 2014 r. nie będzie już urzędowych zgód na zbiórki publiczne
 • Zgłoszenia zbiórek publicznych (czyli zbiórek gotówki i darów w przestrzeni publicznej) będzie można dokonywać pocztą lub elektronicznie - ta druga forma jest preferowana m.in. dlatego, że jest szybsza. Aby dokonać zgłoszenia elektronicznie należy posiadać podpis elektroniczny lub bezpłatny „profil zaufany" czyli podpis elektroniczny przeznaczony do kontaktu obywateli z administracją, który można założyć na portalu ePUAP.gov.pl.
 • Zbiórki elektroniczne - np. przez przelewy - można będzie prowadzić od 18 lipca 2014 r. bez dodatkowych formalności.
 • W przypadku organizowanych w przestrzeni publicznej zbiórek w gotówce i darów wystarczy od 18 lipca 2014 r. proste zgłoszenie na ogólnopolskim portalu Zbiórki.gov.pl, który właśnie powstaje i gdzie będą także publikowane sprawozdania.
 • Od 18 lipca 2014 r. zniesiona zostaje opłata skarbowa dla organizatorów zbiórek oraz obowiązek publikacji sprawozdań w prasie.
 • Decyzje o zbiórkach wydane przed wejściem w życie nowej ustawy nadal będą obowiązywały - te zbiórki będą rozliczane na dotychczasowych zasadach.

Ustawa jest opublikowana w Dzienniku Ustaw, link: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/498

Więcej informacji o:

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Regina Zięta
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (12/07/2014 23:10:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (12/07/2014 23:11:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (12/07/2014 23:11:05)
Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej świadczonej osobom bezdomnym w 2014 r.

Krzykosy, dnia 31 grudnia 2013r.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej świadczonej osobom bezdomnym w 2014 roku, pn.: „Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Krzykosy wybranych form pomocy, będących zadaniami własnymi Gminy" informuję, że dokonano wybory oferty:

 

1)    nazwa oferenta: STOWARZYSZENIE POMOCY „KRĄG";

      63-040 Nowe Miasto nad Wartą ul. Poznańska 14

 

2)    nazwa zadania publicznego: zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej świadczonej osobom bezdomnym - „Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Krzykosy wybranych form pomocy, będących zadaniami własnymi Gminy";

 

3)    wysokość przyznanych środków publicznych: 13 000,00 zł. 

WÓJT
(-) Andrzej Janicki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Tomczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (02/01/2014 14:09:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/01/2014 14:09:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (02/01/2014 14:09:25)
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UWAGA

MIESZKAŃCY GMINY

 

W związku w wejściem w życie nowej ustawy śmieciowej, należy:

 

Do dnia 15 każdego miesiąca

(pierwsza wpłata do 15 lipca 2013r.)

wnieść na konto Gminy zadeklarowaną kwotę

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj.:

 

 • 20 zł w przypadku zadeklarowania selektywnej zbiórki,

 • 30 zł w przypadku zbiórki nieselektywnej,

 

Nr konta: 69 9085 0002 0010 0100 1313 0001

 

Opłatę należy wnieść bez dodatkowego wezwania! 

Wójt Gminy Krzykosy
/..../ Andrzej Janicki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Szymczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (08/07/2013 14:24:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (08/07/2013 14:26:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (08/07/2013 14:28:22)
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2012

SPRAWOZDANIE

z realizacji programu współpracy Gminy Krzykosy

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2012.

 

Zgodnie § 16 ust. 2 Programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na lata 2011-2014 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VI/39/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2011-2014 przedkładam Radzie Gminy Krzykosy sprawozdanie z realizacji programu za rok 2012:

 

Finansowe formy współpracy:

W roku 2012 ogłoszono jeden konkurs na realizację zadania publicznego - zadanie z zakresu pomocy społecznej świadczonej osobom bezdomnym pt. „Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Krzykosy wybranych form pomocy, będących zadaniami własnymi Gminy" w okresie od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r. .

Na realizację przedmiotowego zadania wpłynęła jedna oferta:

Stowarzyszenie Pomocy „KRĄG"

z siedzibą w Nowym Mieście nad Wartą  

ul. Poznańska 14

i oferta ta zyskała akceptację w przeprowadzonym postępowaniu konkursowym.

Przedmiotowe zadanie jest w roku 2013 realizowane na podstawie podpisanej w dniu 31 grudnia 2012r. umowy ,zawartej pomiędzy Gminą Krzykosy, a Stowarzyszeniem.

Na realizację wyżej wymienionego zadania udzielono Stowarzyszeniu dotacji celowej w wysokości 12.000,00 zł.

W roku 2012 również Stowarzyszenie Pomocy „Krąg" realizowało zadanie w zakresie zapewnienia osobom bezdomnym wybranych form pomocy, na które otrzymało dotację w wysokości 12.000,00 zł.. Przedmiotową dotację rozliczono bez zastrzeżeń. 

 

Innych zadań publicznych, takich jak np. zadania w zakresie:

1)     upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

2)    upowszechniania działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

3)    przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,

nie zlecano do realizacji organizacjom pozarządowym.

Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu - rozgrywki Gminnej Ligi Piłkarskiej, Gmina prowadzi samodzielnie.

  

Z form pozafinansowych współpracy:

1)    Gmina wywiązuje się z obowiązku konsultowania z organizacjami pozarządowymi aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XLXV/276/2010 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określania szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Krzykosy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - w roku 2012 żadna z podejmowanych przez Radę Gminy Krzykosy Uchwał nie wymagała konsultacji w myśl tej ustawy;

2)    udzielano wsparcia technicznego, organizacyjnego i merytorycznego organizacjom pozarządowym przy realizacji przez nie zadań statutowych, ważnych dla lokalnego środowiska, takich jak:

a)    Wiejskie Towarzystwo Tenisowe w Solcu - pomoc techniczna i organizacyjna przy realizacji turniejów tenisa ziemnego,

b)    Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło Krzykosy - pomoc techniczna i organizacyjna przy organizacji Festynu „Emeryci się bawią",

c)     Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Krzykosach i Jednostki OSP z terenu Gminy - pomoc techniczna i organizacyjna przy realizacji Turnieju Wiedzy Pożarniczej, obchodów Dnia Strażaka oraz Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.        

Wójt
(-) inż. Andrzej Janicki

 

 

Krzykosy, dnia 22 kwietnia 2013r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Tomczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (09/07/2013 22:20:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (09/07/2013 22:20:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (09/07/2013 22:20:48)
Obwieszczenie o wyniku konsultacji z mieszkańcami sołectwa Miąskowo

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYKOSY

z dnia 25 marca 2013 r.

 

            Na podstawie § 11 Uchwały Nr V/41/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzykosy (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 48, poz. 916) podaję do publicznej wiadomości :

Wyniki konsultacji z mieszkańcami

sołectwa Miąskowo, które

odbyły się w dniu 20 marca 2013 r.

 

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami sołectwa Miąskowo konsultacji dotyczących zmiany granic administracyjnych Gminy Krzykosy polegających na poszerzeniu granic Gminy Krzykosy, poprzez przejęcie gruntów znajdujących się w obrębie ewidencyjnym miejscowości Nietrzanowo, gmina Środa Wielkopolska.

 

W zebraniu uczestniczyło 11 pełnoletnich mieszkańców sołectwa Miąskowo.

 

Na postanowione pytanie :

Kto jest za zmianą granic Gminy Krzykosy polegającą na:  włączeniu do granic administracyjnych Gminy Krzykosy działek o numerach ewidencyjnych 111, 112, 113/1, 114, 115/3, 115/5, 115/6, 115/7, 116, 118 i 117 (droga) położonych w obrębie ewidencyjnym miejscowości Nietrzanowo, gmina Środa Wielkopolska ?

 

pełnoletni mieszkańcy obecni na zebraniu głosowali w następujący sposób :

 

Za ...11........

 

Przeciw........-..........                                                                                            

 

Wstrzymało się od głosu .........-...........

Wójt Gminy

(-) inż. Andrzej Janicki

Krzykosy, dnia 25 marca 2013r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Regina Zięta
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (26/03/2013 19:25:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (26/03/2013 19:25:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (26/03/2013 19:25:55)
Kolej Dużych Prędkości

I N F O R M A C J A

 

Kolej Dużych Prędkości

Warszawa - Łódź - Poznań -Wrocław

 

Trwają prace przy projektowaniu linii kolejowej dużych prędkości, która między innymi przebiegać będzie przez teren naszej gminy na odcinku Rzeka Warta w Krzykosach - las przez Solcem - Przymiarki Soleckie - Sulęcin przy wieży telefonii komórkowej - Młodzikówko. Na trasie powstanie 5 wiaduktów wraz z drogami technicznymi wzdłuż trasy. Cała linia w pasie o szerokości ok. 60-80 m będzie ogrodzona jak na autostradzie.

Na stronie internetowej www.kdp-konsultacje.pl  zostało umieszczone Studium Wykonalności dla tej inwestycji z podanymi numerami telefonów i adresami, pod którymi można zgłaszać uwagi.

Z dokumentami tymi można też zapoznać się w Urzędzie Gminy Krzykosy pok. Nr. 3.

Załączniki:

 

Wójt Gminy
Andrzej Janicki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: W. Ratajczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (28/02/2013 18:27:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (28/02/2013 18:27:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (01/03/2013 22:18:44)
Zmiany w meldunkach

ZMIANA W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH EWIDENCJI LUDNOŚCI

 

 

Od 1 stycznia 2013 r. tytułem ustawy z dnia 07 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012r.  poz. 1407) zniesiono niektóre zapisy dotyczące obowiązku meldunkowego.

Wprowadzono szereg ułatwień m. in.:

 

 1. wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu;

 2. wprowadzenie możliwości  dopełnienia obowiązku meldunkowego przez pełnomocnika;

 3. odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnieniu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej;

 4. zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE, obywateli państw EFTA- stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;

 5. likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;

 6. likwidację obowiązków właścicieli, dozorców i administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;

 7. wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;

 8. wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Regina Zięta
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (10/01/2013 13:54:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (10/01/2013 13:54:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (10/01/2013 13:54:51)
Tereny sportowe w Krzykosach

 Prezentujemy Państwu plan sytuacyjny zagospodarowania terenów sportowych
w Krzykosach.
Zapraszamy do zapoznania się z przedstawioną koncepcją:

Załączniki:

1. Plan sytuacyjny

2. Przekrój amfiteatru

3. Boisko do siatkówki plażowej

4. Kort do tenisa ziemego

5. Boisko do koszykówki

6. Boisko do siatkówki

7. Boisko do piłki nożnej

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (19/09/2012 22:18:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (19/09/2012 22:18:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (19/09/2012 22:22:36)
Ważny Komunikat CEIDG dla przedsiębiorców
 
Ministerstwo Gospodarki przypomina, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE. Jednocześnie przestrzega przed firmami komercyjnymi oferującymi dokonanie wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach (katalogach firm).

Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa.

Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców", są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty. Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx czy też REGON (http://www.stat.gov.pl/regon/), w których rejestracja jest całkowicie bezpłatna, o czym przypomina również zamieszczony na stronie http://www.mg.gov.pl/node/16665 komunikat Ministra Gospodarki. Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

 

Ministerstwo Gospodarki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ministerstwo Gospodarki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (13/09/2012 22:59:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (13/09/2012 22:59:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (13/09/2012 23:03:50)
Terminarz zebrań w jednostkach pomocniczych

TERMINARZ ZEBRAŃ

W JEDNOSTKACH POMOCNICZYCH

GMINA KRZYKOSY 2012 ROK

 

L.p.

Nazwa sołectwa

Data

Godzina

Miejsce zebrania

 

1.

 

Garby

 

 

14.09.2012r.

 

19.oo

 

świetlica

 

2.

 

Krzykosy

 

 

18.09.2012r.

 

19.oo

 

świetlica

 

3.

 

Miąskowo

 

 

28.09.2012r.

 

19.oo

 

świetlica

 

4.

 

Młodzikowo

 

 

21.09.2012r.

 

19.oo

 

świetlica

 

5.

 

Młodzikówko

 

 

 do ustalenia

 

 

17.oo

 

Mieszkanie sołtysa

 

6.

 

Murzynowo Leśne

 

 

25.09.2012r.

 

19.oo

 

Remiza strażacka

 

7.

 

Pięczkowo

 

 

12.09.2012r.

 

19.oo

 

świetlica

 

8.

 

Solec

 

 

17.09.2012r.

 

19.oo

 

świetlica

 

9.

 

Sulęcin

 

 

27.09.2012r.

 

19.oo

 

świetlica

 

 

10.

 

Sulęcinek

 

 

19.09.2012r.

 

19.oo

 

świetlica

 

11.

 

Wiosna

 

 

20.09.2012r.

 

19.oo

 

świetlica

 

12.

 

Witowo

 

 

18.07.2012r.

 

19.oo

 

świetlica

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (13/09/2012 22:45:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (13/09/2012 22:45:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (13/09/2012 22:45:14)
Sprawozdanie ze współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi za rok 2011

SPRAWOZDANIE

z realizacji programu współpracy Gminy Krzykosy

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2011.

 

Zgodnie § 16 ust. 2 Programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na lata 2011-2014 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VI/39/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2011-2014 przedkładam Radzie Gminy Krzykosy sprawozdanie z realizacji programu za rok 2011:

Finansowe formy współpracy:

W roku 2011 ogłoszono jeden konkurs na realizację zadania publicznego - zadanie z zakresu pomocy społecznej świadczonej osobom bezdomnym pt. „Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Krzykosy wybranych form pomocy, będących zadaniami własnymi Gminy" w okresie od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r. .

Na realizację przedmiotowego zadania wpłynęła jedna oferta:

Stowarzyszenie Pomocy „KRĄG"
z siedzibą w Nowym Mieście nad Wartą  
ul. Poznańska 14

i oferta ta zyskała akceptację w przeprowadzonym postępowaniu konkursowym.

Przedmiotowe zadanie jest w roku 2012 realizowane na podstawie podpisanej w dniu 28 grudnia 2011r. umowy ,zawartej pomiędzy Gminą Krzykosy, a Stowarzyszeniem.

Na realizację wyżej wymienionego zadania udzielono Stowarzyszeniu dotacji celowej w wysokości 12.000,00 zł.

Innych zadań publicznych, takich jak np. zadania w zakresie:

 1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 2. upowszechniania działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 3. przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,

nie zlecano do realizacji organizacjom pozarządowym.

Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu - rozgrywki Gminnej Ligi Piłkarskiej, Gmina prowadzi samodzielnie.

 

Z form pozafinansowych współpracy:

 1. Gmina wywiązuje się z obowiązku konsultowania z organizacjami pozarządowymi aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XLXV/276/2010 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określania szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Krzykosy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - w roku 2011 żadna z podejmowanych przez Radę Gminy Krzykosy Uchwał nie wymagała konsultacji w myśl tej ustawy;
 2. udzielano wsparcia technicznego, organizacyjnego i merytorycznego organizacjom pozarządowym przy realizacji przez nie zadań statutowych, ważnych dla lokalnego środowiska, takich jak:
  • Wiejskie Towarzystwo Tenisowe w Solcu - pomoc techniczna i organizacyjna przy realizacji Rankingu Gmin i Powiatów Województwa Wielkopolskiego w Biegach Przełajowych o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
  • Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło Krzykosy - pomoc techniczna i organizacyjna przy organizacji Festynu „Emeryci się bawią",
  • Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Krzykosach i Jednostki OSP z terenu Gminy - pomoc techniczna i organizacyjna przy realizacji Turnieju Wiedzy Pożarniczej, obchodów Dnia Strażaka oraz Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.

Wójt
(-) inż. Andrzej Janicki

Krzykosy, dnia 13 kwietnia 2012 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (07/05/2012 16:21:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (07/05/2012 16:21:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (07/05/2012 16:21:03)
Stan wody Warty

Stan wody Warty:

WODOWSKAZ

POZIOM WODY

W DNIU 28.02.2012 r.

Godz. 8.00

POZIOM WODY

W DNIU 29.02.2012 r.

Godz. 8.00

POZIOM

Nowa Wieś Podgórna*

330  cm

333   cm

+    3  cm

Dębno - Prom

295  cm

300  cm

+   5  cm

  
Wodowskaz główny dla gminy Krzykosy (oddalony o 18 km w górę rzeki):
 • Stan ostrzegawczy :   430 cm
 • Stan alarmowy :   480 cm

UWAGA !!!!!

W związku z topnieniem lodu na rzece możliwe są  zatory lodowe i nagłe wzrosty stanów wody w rzece Warcie.

Prosimy o zachowanie  ostrożności i unikanie przebywania w pobliżu  brzegów rzeki  Warty.

Aktualną sytuację hydrologiczną można obserwować poprzez stronę Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Link : http://wzk.poznan.uw.gov.pl/?q=node/78.

Regina Zięta
Kierownik USC

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Regina Zięta
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (01/03/2012 13:01:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (01/03/2012 13:02:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (01/03/2012 23:51:10)
Stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2012 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej

UWAGA ROLNICY!!!

Wójt Gminy Krzykosy informuje, iż 20 grudnia 2011 r., Rada Ministrów określiła nową stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2012 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości

0,95 zł od 1 litra oleju.

 

W 2012 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
w dwóch terminach, tj.:

 

 • od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012r.,
 • od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

 • 2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
 • 1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2012 r. wyniesie 81,70 zł.                  

Wójt
(-) Andrzej Janicki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Jadwiga Kulka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (05/01/2012 11:06:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (05/01/2012 11:06:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (05/01/2012 11:06:24)
Apel nr 1/2011

APEL  NR  1/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 grudnia 2011 roku

 

w sprawie zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego udziału w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań.

 

Na podstawie § 20 ust. 2 pkt 4 Statutu Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2003r. Nr 40 poz. 914, zm. Z 2004r. Nr 17, poz. 513) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy występuje z następującym apelem:

 

§ 1. Radni Gminy Krzykosy apelują do premiera Rządu - Donalda Tuska o zajęcie stanowiska w sprawie, zapewnienia ustawowo, wyraźnie źródeł finansowania nowych zadań wynikających z art. 197 ust. 1 i 2 oraz art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (DZ.U. Nr 149, poz. 887). Wspomniana ustawa zrodziła bowiem wątpliwości, co do jej zgodności z art. 2 oraz z art. 167 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 Konstytucji RP oraz art. 9 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. i ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Powyższa wątpliwość, co do zgodności z powołanymi wyżej regulacjami prawnymi zrodziła się na gruncie konieczności stosowania w praktyce przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, bez prawnego zabezpieczenia w całości środków finansowych na te działania w regulacjach ustawowych.

Art. 167 ust. 1 Konstytucji RP zapewnia jednostkom samorządu terytorialnego udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań.

Zgodnie zaś z art. 167 ust. 4 Konstytucji RP zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych. Z kolei w myśl art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) przekazanie gminie nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych lub subwencji.

 

§ 2. Powyższy apel podyktowany jest głębokim zaniepokojeniem obecną sytuacją, gdzie samorządy terytorialne obarczone są obowiązkami i zadaniami, bez koniecznego do tego celu finansowania. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która wejdzie w życie 1 stycznia 2012 roku wprowadzi liczne, nowe zadania własne dla gminy, w tym obowiązek zatrudniania asystentów rodziny, ponoszenia częściowych kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej (od 10% kosztów w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej do 50% z trzecim i kolejnych latach). Żaden z przepisów nie wskazuje źródeł finansowania, natomiast brak jest możliwości w tym miejscu zastosowania domniemania, iż gmina ma obowiązek finansowania zadania własnego w całości, ze środków własnych. Art. 247 cytowanej ustawy stanowi jedynie, że minister do spraw rodziny wprowadzi program dofinansowania nowych zadań własnych gminy z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej w okresie trzech lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, której wysokość może przekroczyć 50% wydatków na realizację zadania. Ta delegacja, do wydania przepisów wykonawczych nie zmieni istniejącego stanu rzeczy, albowiem jest to jedynie delegacja do ustalenia warunków i zasad, natomiast kwestia źródeł finansowania nadal pozostaje nie rozstrzygnięta i nie uregulowana. Art. 197 ustawy stanowi, że jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu realizacji zadań obejmujących wspieranie rodziny oraz system pieczy zastępczej, przy czym wysokość dotacji może przekroczyć 50%, a w przypadku, gdy środki te pochodzą z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wysokość dotacji nie może przekroczyć 70% wydatków przeznaczonych na realizację zadania. Istniejąca regulacja prawna, ma zatem w zakresie dotowania charakter fakultatywny i nie oznacza nawet zabezpieczenia dofinansowania zadań odpowiednio zgodnie z art. 167 ust. 1 i ust. 4 Konstytucji RP, zakreślając ponadto 3 letni okres określenia warunków i zasad w przepisach wykonawczych. Regulacja ta, powodować będzie znaczne obciążenie finansowe dla budżetu Gminy, co znajduje bezpośrednie przełożenie na obciążenie kosztami realizacji tych zadań jej mieszkańców, co łamie konstytucyjną zasadę, iż w przypadku zmiany zadań i kompetencji, w ślad za tymi zmianami następują również konstytucyjnie zagwarantowane zmiany w podziale dochodów publicznych.

 

§ 3. Apel podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Krzykosach oraz opublikowanie na stronie internetowej Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Krzykosy do przesłania Apelu do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewodniczący
Rady Gminy

Wiesław Zając

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (29/12/2011 11:15:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (29/12/2011 11:15:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (29/12/2011 11:15:51)
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej dla osób bezdomnym

Krzykosy, dnia 27 grudnia 2011r.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej świadczonej osobom bezdomnym w 2011 roku, pn.: „Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Krzykosy wybranych form pomocy, będących zadaniami własnymi Gminy" informuję, że dokonano wybory oferty:

 

1)    nazwa oferenta:  STOWARZYSZENIE POMOCY „KRĄG";

                               63-040 Nowe Miasto nad Wartą ul. Poznańska 14

 

2)    nazwa zadania publicznego:  zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej świadczonej osobom bezdomnym - „Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Krzykosy wybranych form pomocy, będących zadaniami własnymi Gminy";    

3)    wysokość przyznanych środków publicznych: 12000,00 zł.  

WÓJT
(-) Andrzej Janicki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Tomczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (27/12/2011 15:14:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (27/12/2011 15:14:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (27/12/2011 15:14:51)
UWAGA OSZUŚCI!!!

UWAGA   PRZEDSIĘBIORCY

PROWADZĄCY  DZIAŁALNOŚĆ  GOSPODARCZĄ

Ostatnio na terenie kraju, w tym na terenie Gminy KRZYKOSY przedsiębiorcy zaczęli  otrzymywać pisma  (z załączonym przekazem), w których nakazuje  się im wpłatę  115,00 zł za wpis do  Krajowego Rejestru Pracowników i Pracodawców. 

JEST   TO PRÓBA  OSZUSTWA  I WYŁUDZENIA  PIENIĘDZY.

Za zgłoszenie wpisu do

Krajowego Rejestru Pracowników i Pracodawców

NIE POBIERA SIĘ ŻADNYCH OPŁAT.

Poniżej podaję odnośnik do strony Krajowego Rejestru Pracowników i Pracodawców:

http://www.krpip.pl/ 

Wójt

Gminy Krzykosy

(-) inż. Andrzej Janicki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (30/08/2011 22:44:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (30/08/2011 22:46:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (30/08/2011 22:46:08)
Senior na czasie

 Zapraszamy do udziału w kursach komputerowych!!!

"Senior na czasie"

Projekt skierowany jest do 140 pracowników mikro i małych przedsiębiorstw z Wielkopolski, którzy na dzień rozpoczęcia udziału w szkoleniu ukończyli 45. rok życia. Do projektu rekrutowani mogą być wyłącznie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, a także właściciele i współwłaściciele firm.
W ramach projektu przewidziano do realizacji następujące tematy szkoleń 40 godz. (5 dni po 8godz.) :

 • Podstawy obsługi komputera
 • Użytkowanie komputerów 6 godz.
 • Przetwarzanie tekstów 4 godz.
 • Arkusze kalkulacyjne 4 godz.
 • Internet dla wszystkich 8 godz.
 • Usługi w sieciach: e-mail, bankowość internetowa, aukcje 7godz.
 • Komunikatory internetowe, czat, fora 5 godz.

Przewidywany termin szkoleń: lipiec/ sierpień/ wrzesień 2011r.

Szkolenie zostanie dodatkowo wzbogacone modułem "e-learningu"  w wymiarze 28 godzin dla każdej osoby.  Łącznie każde szkolenie liczyć będzie 68 godzin zajęć.  Szkolenia zakończą się egzaminem na Międzynarodowy Certyfikat ECCC. Trener zapozna BO z obsługą komputera, teorię wesprą zajęcia praktyczne oraz kursy on-line. W e-learningu znajdą się ćwiczenia sprawdzające po określonej partii materiałów - przygotowujące BO do egzaminu. BO będą mogli skorzystać ze zdalnych konsultacji 10h/tyg. za pomocą narzędzi Platformy E-learningowej (wideokonferencji, forum, czatu), które poprowadzi ekspert ds. kształcenia zdalnego w celu wyjaśnienia wątpliwości podczas pracy z e-learningiem.

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS, BO WARTO!!!!
Projekt skierowany jest do osób zatrudnionych w mikro i małych przedsiębiorstwach, w wieku 45+, zamieszkujących woj. wielkopolskie. Szklenia bezpłatne będą odbywały się w godzinach pracy pracy (8 godz. x 5 dni = 40 godz.+ 28 godz. e-learningu, wówczas okres spędzony na szkoleniu jest zaliczany jako opłata) lub poza godzinami pracy w weekendy ( wtedy koszt szkolenia wyniesie ok 350 zł/os.). Właściciele firm mogą wziąć udział w szkoleniach jedynie w formie odpłatnej wg nowych wytycznych pomocy publicznej.
Kontakt

BIURO PROJEKTU
ul. Prusa 13/4
60-819 Poznań

tel. +48 68 45 10 888
tel. + 48 61 843 21 14
mail: email: projekty_ue@4system.com
http://www.4system.pl/komputerbezbarier/

ZAPEWNIAMY FACHOWE DORADZTWO, PROFESJONALNE SZKOLENIA,
MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT ECCC, ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU,
CATERING, MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Tomczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (25/07/2011 22:36:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (25/07/2011 22:39:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (25/07/2011 22:39:43)
Poziom Warty
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (21/01/2011 10:06:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (21/01/2011 10:06:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (14/06/2011 10:44:29)
Alarm powodziowy
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (21/12/2010 10:55:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (21/12/2010 10:55:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (21/12/2010 11:30:35)